contributie voetbalHet voetbalseizoen loopt van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018

Heren senioren 185,-  
       
Dames senioren 185,-  
       
Niet spelende leden   30,-  
       
Donateurs   21,-  
       
Medewerkers   12,-  
       
 JO – MO 19-17-15 (Junioren)      
JO19-MO19 (A junioren) 01-01-1999 t/m 31-12-2000 175,-  
JO17-MO17 (B junioren) 01-01-2001 t/m 31-12-2002 175,-  
JO15-MO15 (C junioren) 01-01-2003 t/m 31-12-2004 165,-  
JO – MO 13-11-9 (Pupillen)      
JO13-MO13 (D pupillen) 01-01-2005 t/m 31-12-2006 155,-  
JO11-MO11 (E pupillen) 01-01-2007 t/m 31-12-2008 145,-  
JO9-MO9 (F pupillen) 01-01-2009 t/m 31-12-2011 135,-  
JO – MO 7 (Kabouters)      
JO7-MO7 (Kabouters) 01-01-2012 t/m 31-12-2013   30,-  
       
40+ voetbal   55,-  
       
Betaling van contributie/boetes zal in principe alleen via automatische incasso plaatsvinden. Bij wijze van uitzondering wordt een acceptgirokaart toegezonden. Is dat het geval, dan zal het bedrag van de contributie met € 3,– voor administratiekosten worden verhoogd. Dit laatste aspect geldt overigens alleen voor de voetballende leden en niet voor; donateurs, medewerkers en niet-spelende leden. Wordt de contributie zelf overgemaakt, dan dient de helft van de contributie uiterlijk 1 september en het restant uiterlijk 1 januari door mij te zijn ontvangen.
Berry Aalders  –  Ledenadministrateur S.C.E
Lankforst 41-30     6538 HT Nijmegen
Tel. 06 – 267 247 25   e-mail: sce@telfort