– De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
– Voetbalvereniging Sport Club Excelsior (afgekort S.C.E) stelt het bijzonder op prijs dat je een bezoek brengt aan onze website. Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is, en ondanks de constante zorg en aandacht die er besteed wordt aan de samenstelling van deze website is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig cq onjuist is.
– Het bestuur van S.C.E accepteert niet, dat er personen via de website worden geschaad.
– S.C.E spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties, fouten in de gegevensverwerking kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Zet- en typefouten en wijzigingen in prijs en uitvoering van artikelen en diensten zijn onder voorbehoud.
– Het is ten alle tijden toegestaan berichten of andere informatie over te nemen van deze website, dit mag uitsluitend en alleen met bronvermelding.
– Linken en refereren naar “De officiële S.C.E website” is toe gestaan. Bij voorkeur met de URL http://www.sce-nijmegen.nl
– Door materiaal in te sturen (tekst/foto’s) ter publicatie verleent u sportclub S.C.E een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren). Zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.
– S.C.E kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.
– S.C.E aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid hiervan, of informatie aangeboden door www.sce-nijmegen.nl op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar andere websites, S.C.E is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of pagina’s waarnaar op deze website wordt verwezen, en garandeert derhalve niet de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van deze websites.
– S.C.E kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in haar netwerk, hardware of software die resulteren in gegevens die verloren zijn gegaan.
– De informatie op deze website wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Deze disclaimer is van toepassing op alle webpagina’s van de S.C.E website.
– Deze website is primair ontwikkeld voor internet Explorer browser. Geadviseerd wordt om internet Explorer 7.0 of hoger te gebruiken. Andere browser kunnen problemen ondervinden. De aan te raden resolutie voor het bekijken van deze website is 1024 x 768 pixels.
– Hoewel S.C.E alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is S.C.E niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. S.C.E sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Door deze site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van S.C.E website en de inhoud van deze disclaimer dat Nederlands recht van toepassing is. De disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving op ieder gewenst moment worden gewijzigd, zodat u de disclaimer bij ieder gebruik opnieuw dient te lezen. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij u dit vriendelijk de webmaster te melden.

Deze pagina is tekstueel voor het laatst aangepast op 4 juli 2011