Namens de KNVB maart 2020

De eerder aangekondigde maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zijn verlengd tot en met 6 april. Dat betekent ook dat er langer niet gevoetbald kan worden in alle Nederlandse competities van het betaald- en amateurvoetbal. De consequenties voor alle wedstrijden op het veld en in de zaal, bij de mannen, vrouwen en de jeugd, kunnen later bekendgemaakt worden. Tot en met 6 april stonden er inmiddels al geen interlands meer gepland.
Het kabinet heeft vanmiddag tevens bekendgemaakt dat alle sportclubs in Nederland dicht moeten. Dat geldt voor alle sportaccommodaties, dus ook voor de trainingsfaciliteiten en stadions van het betaalde voetbal. Het advies van de KNVB, ECV en CED is om hier uiteraard gehoor aan te geven, alles te sluiten en ook niet collectief te trainen. De KNVB houdt voor de hervatting van de competities rekening met de tijd die de selecties nodig hebben om weer wedstrijdfit te worden.


Namens de KNVB maart 2020

Al het voetbal in Nederland wordt tot en met 31 maart afgelast. Dat betekent dat alle wedstrijden in het betaald en het amateurvoetbal tot nader order worden uitgesteld. 

Stilleggen

Het stilleggen van het Nederlandse voetbal komt voort uit de maatregelen van het kabinet om alle evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland af te gelasten.
Alle wedstrijden van veld- en zaalvoetbalverenigingen gaan tot en met 31 maart niet door. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: Wij adviseren alle amateurverenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. We hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal.

Namens de KNVB augustus 2019

Met ingang van het seizoen 2019/’20 zijn de regels omtrent het terugtrekken van teams uit categorie A fors aangescherpt. Terugtrekkingen in categorie A worden dit seizoen voorgelegd aan de aanklager amateurvoetbal. Het terugtrekken van teams uit categorie A gedurende een seizoen is reglementair niet toegestaan. Andere teams ondervinden sportief nadeel wanneer één team plotseling afhaakt. Dit seizoen gelden er strengere straffen voor het terugtrekken van teams uit de competitie. Door de aanklagers zijn onderstaande richtlijnen voor het straftoemetingsbeleid onlangs vastgesteld.

Overtreding Schikking Eis
Landelijke competities senioren
– voor 1 januari 2020 € 3000,= € 4000,=
– na 1 januari 2020 € 6000,= € 8000,=
Overige standaard competities senioren
– voor 1 januari 2020 € 2000,= € 3000,=
– na 1 januari 2020 € 4000,= € 6000,=
Reserve competities senioren
– voor 1 januari 2020 € 1000,- € 1500,=
– na 1 januari 2020 € 2000,= € 3000,=
Jeugdcompetities
– voor 1 januari 2020 €  500,= €  750,=
– na 1 januari 2020 € 1000,= € 1500,=


Namens de KNVB juli 2019

Met ingang van het seizoen 2019/’20 is een aantal spelregels gewijzigd. De Laws of the Game 2019/’20 en de Nederlandse vertaling hiervan kun je vinden op:
https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/wedstrijdzaken/spelregels
Ook vind je daar een document met de wijzigingen, inclusief toelichting.
Heb je inhoudelijke vragen? Stuur dan een mail naar spelregels@knvb.nl.

Namens de KNVB oktober 2018

In het pupillen- en juniorenvoetbal wordt gespeeld met verschillende balmaten. Zo spelen de jongste pupillen met een kleinere en lichtere bal, terwijl de oudste jeugd met een zwaardere bal voetbalt. Welke bal er voor de verschillende leeftijdscategorieën gebruikt moet worden, is hieronder weergegeven. Voor het pupillenvoetbal in het seizoen 2018/’19 (O6 t/m O12) is de balmaat en het gewicht een adviesrichtlijn. Vanaf het seizoen 2019/’20 geldt voor het pupillenvoetbal onderstaand overzicht definitief.

Teams Balmaat Maximaal gewicht
JO6, JO7 3 290 gram
JO8 t/m JO10 4 290 gram
JO11, MO11, JO12 5 320 gram
JO13 t/m JO15 5 370 gram
MO13 t/m MO15 5 370 gram
JO16 t/m JO19 5 453 gram
MO17, MO19 5 453 gram

 


Namens de KNVB augustus 2018

Sinds februari 2018 voeren alle pupillenteams uitslagen in via de Wedstrijdzaken app. Met ingang van het seizoen 2018/’19 moeten pupillenteams vanaf Onder 8 ook de spelersopgaaf invullen op het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF) in de Wedstrijdzaken app.
Door de spelersopgaaf in het mDWF in de Wedstrijdzaken app te doen, krijgt de KNVB meer data en informatie over spelers die daadwerkelijk in de jeugdteams actief zijn. Daarmee kan de KNVB op termijn de poule-indelingen verbeteren en ervoor zorgen dat er nog meer wedstrijden gespeeld worden tussen gelijkwaardige teams, wat ten goede komt aan de ontwikkeling en het plezier van het voetballende kind.
Wie doet de spelersopgaaf?
Voor de verenigingen betekent dit dat voor elke wedstrijd een spelersopgaaf moet worden ingevuld met de Wedstrijdzaken app. Het werkt in grote lijnen hetzelfde als bij het junioren- en seniorenvoetbal. De spelersopgaaf kan worden ingevuld door de teammanager en eventueel door de spelbegeleider of wedstrijdsecretaris.
Er zijn twee verschillen met het (oude) bekende mobiele digitale wedstrijdformulier. Ten eerste is het bij teams vanaf de Onder 8 niet nodig om in te vullen wie de aanvoerder is. Ten tweede is het niet verplicht om de spelbegeleider/scheidsrechter in te vullen op het mDWF in de Wedstrijdzaken app, maar dan kunnen zij de uitslag niet invullen na afloop van de wedstrijd. Dat verloopt dan via de wedstrijdsecretaris van de ontvangende vereniging.
Geen spelerspascontrole
Bij het invoeren van de spelersopgaaf controleert de app op leeftijd en op het maximaal aantal toegestane dispensatiespelers. Het is niet de bedoeling dat de spelbegeleider/scheidsrechter de spelersopgaaf gaat controleren (spelerspascontrole). Pas vanaf Onder 13 geldt de digitale spelerspascontrole. Een fotootje is voor de Onder 12-teams en jongere spelers dan ook (nog) niet nodig.


Namens de KNVB augustus 2018

Tijdens het afgelopen WK was de VAR vaak het onderwerp van gesprek. Daarmee was te zien hoe moeilijk het voor scheidsrechters is om alles in een wedstrijd te zien. Het is daarom heel goed om de spelregels te kennen om zo bepaalde beslissingen van de scheidsrechter beter te begrijpen. Het spelregelbewijs helpt hierbij. Spelers en speelster geboren in 2001 hebben tot de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen de tijd om het spelregelbewijs te behalen. Het is één van de redenen dat met ingang van seizoen 2014/’15 het spelregelbewijs ingevoerd is. Het spelregelbewijs draagt bij aan meer acceptatie van beslissingen van de scheidsrechter en dus een betere sfeer op het veld. Het heeft consequenties voor de speelgerechtigdheid wanneer een voetballer niet in het bezit is van het spelregelbewijs. Er zijn gelukkig al heel veel spelers en speelsters in deze doelgroep die het spelregelbewijs inmiddels al behaald hebben, maar ook nog heel veel spelers en speelsters moeten nog aan de slag. Afgelopen weken heeft de KNVB geprobeerd alle spelers en speelsters die het spelregelbewijs nog niet hebben gehaald, te benaderen per mail. Veel mailberichten kwamen terug doordat in Sportlink Club niet de juiste staan. Voor verenigingen ligt er een rol om deze gegevens op orde te hebben in Sportlink Club én de leden te herinneren aan het behalen van het spelregelbewijs. Voetballers behalen het spelregelbewijs via Voetbalmasterz. Heb je vragen over het spelregelbewijs? Kijk dan snel op de website van Voetbalmasterz


Namens de KNVB juli 2018

De KNVB start komend seizoen een experiment met de zogenoemde ABBA-strafschoppenserie. De procedure (waarbij team A begint met een strafschop, vervolgens team B twee keer aan de beurt is, vervolgens weer team A twee keer, enzovoort) zal voor het eerst van kracht zijn bij de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord op 4 augustus. De KNVB verwacht dat de aangepaste volgorde waarin de penalty’s worden genomen de winstkansen eerlijker over beide teams verdeelt. De ABBA-procedure zal zowel in het betaald voetbal als bij de amateurs van kracht zijn. Vorig seizoen werd het ABBA-principe al abusievelijk toegepast in de KNVB-bekerwedstrijd tussen FC Lisse en Hoek. Die uitslag werd toen door de voetbalbond ongeldig verklaard en de penaltyreeks moest later worden overgenomen.
Kaarten voor trainers
Een andere regel waarmee zal worden geëxperimenteerd is het geven van gele en rode kaarten aan mensen op de bank die niet tot de spelersgroep behoren. Trainers, teammanagers en verzorgers kunnen zo voortaan dus ook op de bon geslingerd worden. Dit is een duidelijker communicatiemiddel vanuit de scheidsrechter naar de desbetreffende teamofficial, maar ook naar het publiek”, licht de KNVB toe. Twee keer geel telt uiteraard ook hier als een rode kaart.

De experimenten zijn aangedragen door de internationale spelregelcommissie IFAB. Eerder werd zo de videoscheidsrechter al geïntroduceerd in het Nederlands voetbal, die deze zomer ook op het WK het levenslicht zag.


Namens de KNVB juni 2018

Met ingang van seizoen 2018/’19 is een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd door de International Football Association Board (IFAB). De spelregelwijzigingen zijn per 1 juni 2018 van kracht.
De volgende documenten zijn geactualiseerd: Laws of the game 2018/’19, Spelregelwijzigingen 2018/’19 (Nederlandstalige versie), Changes Laws of the game 2018/’19 (Engelstalige versie). De overige documenten worden zo snel mogelijk geactualiseerd. Kijk hier voor de vernieuwde documenten.


Namens de KNVB december 2017

Nu de laatste speelronde van 2017 inmiddels achter de rug is, begint voor veel verenigingen de welverdiende winterstop. Tegelijkertijd is dit ook het moment waarop het amateurvoetbal inmiddels een half jaar speelt met de nieuwe 6 tegen 6 wedstrijdvorm voor pupillen. Met de invoering van de wedstrijdvormen streven we naar optimaal spelplezier en ontwikkeling voor kinderen door ze in een omgeving te laten spelen die aansluit bij hun niveau en mogelijkheden. Het maakt ons dan ook trots om te zien dat alle verenigingen de afgelopen tijd in staat zijn geweest deze wedstrijdvormen te organiseren. Mede dankzij de inzet en bereidheid van talloze vrijwilligers. Dit toont weer eens het unieke karakter van ons Nederlandse voetballandschap.
Aandachtspunten
Uiteraard blijven er aandachtspunten. Het indelen van teams op het juiste niveau blijft een uitdaging voor zowel de vereniging als KNVB. Ook over de toepassing van de spelregels en de rol van de spelbegeleider blijkt in de praktijk soms nog enige onduidelijkheid te bestaan.
Competitie-indelingen
Sinds dit seizoen spelen teams bij de Onder 8 en Onder 9 in geboortejaarcompetities. Door deze invoering was het in het begin lastig teams op een juiste niveau in te delen. Mede dankzij het doorgeven van de uitslagen aan de KNVB spelen veel teams inmiddels in een gelijkwaardige competitie. Heeft jouw club vragen over de competitie-indeling? Neem dan contact op met de competitieleider in jouw regio.
Spelbegeleider
De spelbegeleider is sinds dit seizoen nieuw in het pupillenvoetbal. De praktijk laat zien dat de invulling van deze rol per club soms nog verschilt. Om clubs te ondersteunen bij de rol van spelbegeleider is o.a. een handige gratis app ontwikkeld: ‘Het nieuwe Fluiten’. In deze app vind je alle spelregels en tips voor de invulling van de rol van spelbegeleider. De app is zowel te downloaden in de Apple Store als in de Google Play Store.
Spelregels
Met de introductie van de nieuwe wedstrijdvormen zijn er ook nieuwe spelregels geïntroduceerd. Wil je de spelregels nog even opfrissen? Bekijk dan hier nog een keer de speciale video met spelregeluitleg.
Feedbackronde 6 tegen 6
Het afgelopen half jaar ontvingen we vanuit het hele land al vele nuttige reacties op de nieuwe wedstrijdvormen. Medio februari gaat de KNVB nog een keer centraal feedback ophalen bij alle amateurverenigingen in Nederland. In deze feedbackronde willen we samen met verenigingen vooral kijken naar de organisatorische en praktische gevolgen van de invoering van de nieuwe wedstrijdvormen. Begin februari ontvangen verenigingen hierover meer informatie.
Voorbereiding seizoen 2018/’19
Langzaamaan werpen we ook al een blik op volgend seizoen waarin de Onder 10 pupillen 6 tegen 6 gaan spelen en de Onder 11 en 12 pupillen overstappen naar 8 tegen 8. Hierbij laten we je graag weten wat je hierin de komende tijd van de KNVB mag verwachten.
Om clubs tijdig te informeren trekt de KNVB dit seizoen het land in. In maart en april organiseert de KNVB praktijkbijeenkomsten waarbij de introductie van de 8 tegen 8 wedstrijdvorm in het seizoen 2018/’19 centraal staat. Deze bijeenkomsten zijn o.a. bedoeld voor wedstrijd- en scheidsrechterscoördinatoren en trainers van de betrokken leeftijdscategorieën. Wat gaat er veranderen? Wat zijn de spelregels? Hoe deel ik mijn teams op de juiste manier in? Tijdens deze bijeenkomsten geven we antwoord op al je vragen. Daarnaast ontvangt iedere vereniging bij deze bijeenkomst een handige ‘starterskit’ met informatiemiddelen waarmee de nieuwe wedstrijdvorm verder geïntroduceerd kan worden binnen de eigen vereniging.
Begin februari ontvangen verenigingen een uitnodiging voor een bijeenkomst in de regio zodat we samen tijdig starten met de voorbereiding op een nieuw seizoen pupillenvoetbal.
Heb je vragen? Stuur ze dan naar pupillenvoetbal1718@knvb.nl. Wil je op de hoogte blijven van de laatste informatie over de nieuwe wedstrijdvormen? Bekijk dan regelmatig de pagina www.knvb.nl/pupillenvoetbal of meld je hier aan voor de speciale nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet, KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

 


Positief coachen
Namens de KNVB november/december 2017

Bij rksv Brakkenstein staat Positief Coachen centraal. De club uit Nijmegen is begonnen bij het toenmalige B1-elftal en verspreidt de boodschap met beleid naar de overige leden. In 2020 moet Positief Coachen in het DNA van alle betrokkenen bij de vereniging zitten. Toen Jacqueline Rombout in 2014 leider werd bij het B1-elftal van haar zoon viel haar direct op dat de sfeer tijdens trainingen en wedstrijden veel beter zou kunnen. “De jongens speelden al jaren samen en waren goede vrienden geworden. Maar op het veld werd voortdurend gemopperd op elkaar.”
Rombout deelde haar bevindingen met de trainer Mark Otten (ex-prof van onder andere N.E.C.) en ging op internet op zoek naar een manier om de situatie om te buigen. “Ik kwam terecht bij de Stichting Positief Coachen en vond bij hen veel tips. Aan de hand daarvan hebben we met de jongens en de ouders gesprekken gevoerd. Daaruit is een aantal afspraken voortgekomen waaronder positieve coaching en mondje dicht tegen de scheidsrechter.”

LEES verder door op deze link te klikken

Geef uitslagen door via wedstrijdzaken app
Namens de KNVB november 2017

Op 1 februari 2018 stappen alle Onder 7 t/m Onder 11 teams over op het invoeren van uitslagen via de Wedstrijdzaken app. Vanaf dan is het niet meer mogelijk om uitslagen in te voeren via Sportlink Club. Deze aanpassing is een logisch gevolg van de invoering van het mobiel digitaal wedstrijdformulier aan de start van dit seizoen. Nu veel clubs de voordelen ervaren van het ‘mobiel’ verwerken van uitslagen breiden we dit mobiele gemak ook uit naar de lagere leeftijdscategorieën. Bovendien spelen we hiermee in op de vraag van veel clubs om alle wedstrijdadministratie te verwerken in één systeem. KLIK HIER voor antwoorden, op je vragen..

 


Correcte spelerspasfoto
Namens de KNVB oktober 2017

Vanaf 1 november is het niet meer mogelijk zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas te wijzigen via de wedstrijdzaken-app of voetbal.nl-app. Daarna kan het pas weer na het einde van voetbalseizoen medio 2018. Zorg daarom dat elk spelend lid van jouw vereniging voor 1 november een correcte spelerspasfoto heeft. Dit geldt voor alle zaal- en veldvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 12 en ouder. Er is voor deze werkwijze gekozen op verzoek van vele clubs en gebruikers, om te voorkomen dat niet speelgerechtigde leden (of niet-leden) voor een bepaalde wedstrijd opgesteld kunnen worden door zijn of haar foto tijdelijk digitaal ‘te plakken’ op de digitale spelerspas van een ander, wel speelgerechtigd lid.
Wijzigen voor 1 november
Sinds dit seizoen werkt het amateurvoetbal met het mobiele digitale wedstrijdformulier. Wekelijks worden ruim 17.000 van de bijna 17.500 wedstrijden netjes en op tijd ingevuld via de Wedstrijdzaken app en we zien het aantal wekelijks licht stijgen. De Wedstrijdzaken app bevat ook de digitale spelerspas.

De spelerspas is tegenwoordig ditigaal.

Tot 1 november kunnen leden zelf hun spelerspasfoto toevoegen of wijzigen via de voetbal.nl-app of de Wedstrijdzaken-app. Een teammanager kan via de Wedstrijdzaken-app de foto’s van alle teamleden wijzigen. Tot 1 november kan ook de ledenadministrateur de foto’s toevoegen of wijzigen.
Wijzigen na 1 november
Na 1 november kun je contact opnemen met onze medewerkers KNVB Assist Contact als je ontdekt dat een foto niet geschikt is als spelerspasfoto. Zij kunnen bij dit soort noodgevallen een correcte spelerspasfoto toevoegen. KNVB Assist Contact is voor deze vragen te bereiken via mdwf@knvb.nl of 0343 – 499 004. Het hoeft niet een officiële pasfoto te zijn. Belangrijk is dat in alle redelijkheid verwacht kan worden dat de scheidsrechter het een goed gelijkende foto vindt. Zorg dus voor voldoende contrast. En geen gezichten van te grote afstand. Voor leden die vanaf 1 november nog geen spelerspasfoto op de digitale spelerspas hebben, is het altijd mogelijk om een foto in te stellen, dus ook na 1 november.
Welke voorwaarden?
Het hoeft niet een officiële pasfoto te zijn. Belangrijk is dat in alle redelijkheid verwacht kan worden dat de scheidsrechter het een goedgelijkende foto vindt. Geen zijaanzichten, geen gezichten van te grote afstand en geen petjes of zonnebrillen. En zorg voor een foto met voldoende contrast. Neem niet het risico dat de scheidsrechter je identiteit niet kan vaststellen. Het bestand van de foto moet van het formaat JPG, GIF of PNG zijn. Om de kwaliteit van de foto’s te behouden, adviseren wij om te kiezen voor foto’s die kleiner zijn dan twee megapixel (1600×1200). De foto’s worden in Sportlink Club altijd geschaald naar het formaat 800 x 600.


september 2017
De kans om te degraderen wordt voor voetbalclubs in de eerste tot en met de vierde klasse vanaf komend seizoen kleiner. Alleen de nummer laatst in elke klasse in het amateurvoetbal daalt nog rechtstreeks af naar een lagere afdeling. De laatste jaren waren in de eerste tot en met de vierde klassen de nummers 13 en 14 de klos en zij degradeerden rechtstreeks. De nummers 11 en 12 in elke afdeling moesten via de nacompetitie het vege lijf proberen te redden. Vanaf het nieuwe seizoen, dat volgend weekeinde voor al deze clubs van start gaat, is dat gewijzigd. De nummer 11 speelt zich vanaf heden per direct veilig, de clubs op de plekken 12 en 13 worden ‘herkansers’ (spelen nacompetitie) en alleen de drager van de rode lantaarn degradeert rechtstreeks. Reden voor deze wijziging bij de KNVB is het latere einde van de competitie in het nieuwe seizoen. Omdat de 26ste en laatste speelronde in de competitie pas in het weekeinde van 27 en 28 mei wordt afgewerkt, blijft er minder tijd over voor de nacompetitie. Die moet uiterlijk half juni beëindigd zijn. Voor de clubs die uitkomen in de tweede en derde divisie én de hoofdklasse in het zaterdag- en zondagvoetbal, verandert er helemaal niets. De nummers laatst en voorlaatst degraderen, de twee clubs daarboven gaan de nacompetitie in voor handhaving.
Nacompetitie
Promoveren via de nacompetitie naar de hoofdklasse wordt voor eersteklassers komend seizoen een hels karwei. Vanzelfsprekend maken de kampioenen in de eerste klasse de gang naar de hoofdklasse, maar via het ‘toetje’ waaraan in totaal 22 clubs deelnemen, zijn er in het zondagvoetbal nog maar twee plekken te vergeven en in het zaterdagvoetbal drie. Dat geringere aantal komt ook omdat er in het seizoen 2018/2019 extra beloften teams van profclubs in de vier hoofdklassen op zaterdag en zondag moeten worden geplaatst. Via de nacompetitie in de tweede klasse promoveert het komende seizoen ook nog maar één club naar de eerste klasse van het zaterdag- en zondagvoetbal. Datzelfde geldt voor de periodekampioenen in de tweede klassen uit het district Oost in zowel het zaterdag- als zondagvoetbal. De zes periodewinnaars strijden met de nummer 12 en 13 uit de eerste klasse voor slechts één plek in de eerste klasse.

 

Het mobiele wedstrijdformulier
Namens de KNVB augustus 2017

Nog even en het seizoen start met de eerste officiële wedstrijden. En dat betekent dat alle wedstrijdformulieren straks “mobiel” ingevuld gaan worden met de Wedstrijdzaken app en we afscheid nemen van de plastic spelerspassen.
Voor jullie vereniging betekent dit een verandering van werkwijze voor de vrijwilligers op het wedstrijdsecretariaat, de leiders en spelers/aanvoerders van de teams en uiteraard ook de scheidsrechters.
Via dit bericht, en in aanvulling op de vele door ons georganiseerde mDWF informatiebijeenkomsten, willen wij jullie er graag op attenderen dat een goede en tijdige voorbereiding essentieel is om snel en handig te kunnen omgaan met de Wedstrijdzaken app. Wij zien gelukkig dan ook dat heel veel verenigingen deze voorbereiding al goed oppakken.
Omdat wij (en de Servicedesk van Sportlink) toch nog veel vragen ontvangen zetten we in dit bericht graag nogmaals een aantal praktische zaken op een rijtje:
(mDWF) wordt gebruikt voor alle competitie- en bekerwedstrijden vanaf de JO12 en MO12. Het “oude” DWF is niet meer beschikbaar. Ook het senioren 7 tegen 7 voetbal geeft de uitslag door via de Wedstrijdzaken app. Voor Onder 8 t/m Onder 11 is er geen verandering. Geen gebruik mDWF, maar de uitslag invoeren via Sportlink Club.
De gebruikers van de Wedstrijdzaken app kunnen alleen registreren en inloggen met het e-mailadres dat vastligt in jullie ledenadministratie.
Zorg ervoor dat de teamindeling is verwerkt in de Bondsteams-administratie in Sportlink Club. Dat is de basis voor het invullen van het formulier. Zet ook per team de trainer-coach en de teammanager in het bondsteam.
De teammanager heeft in de Wedstrijdzaken app de extra mogelijkheid om de fotootjes voor de digitale spelerspassen van zijn teamleden aan te passen. Bewaak en zorg ervoor dat alle spelende leden tijdig een goede foto hebben. Bestaande foto’s kunnen vervangen worden tot 1 november.
De Wedstrijdzaken app wordt, net als andere apps, zo nu en dan ge-update. In de week van 21 augustus komt er weer een update. Deze update zal o.a. functies bevatten voor de controle op het spelregelbewijs, de controle op de trainerslicentie, het invullen van tijdstraffen en het kunnen delen van de pdf wedstrijdformulier. Allemaal bekende functies in het “oude DWF”, die nu ook terugkomen in het mDWF.
In de week van 21 augustus komt er ook een update van de voetbal.nl app. De nieuwe app ziet er compleet anders uit en kent veel nieuwe opties. Erg handig is dat je met één account kan inloggen in zowel de Wedstrijdzaken app als de nieuwe voetbal.nl app.
Beide apps zijn in principe aanvullend op elkaar en bedienen deels verschillende doelgroepen. De voetbal.nl app is voor elke voetballiefhebber, leden en niet-leden van een voetbalvereniging, die programma’s, uitslagen en standen van hun favoriete teams wil zien. De Wedstrijdzaken app is in eerste instantie bestemd voor de leden die een rol spelen bij het invullen van de wedstrijdformulieren. Niet elke speler hoeft deze app dus in gebruik te nemen.
De KNVB en Sportlink helpen je natuurlijk graag. Ga naar http://www.knvb.nl/mdwf om alle veel gestelde vragen, handleidingen en instructievideo’s te raadplegen. Zorg ervoor dat alle betrokkenen binnen jouw vereniging op de hoogte zijn en deze informatie kunnen gebruiken. Op KNVB Assist vind je ook de contactmogelijkheden mocht je er toch niet uitkomen.
Als vereniging ben je zelf verantwoordelijk voor invoeren van de juiste e-mailadressen in je ledenadministratie. Zorg ervoor dat de juiste e-mailadressen geregistreerd staan zodat jouw leden geen problemen ondervinden bij het inloggen in één van de apps. Medewerkers van Sportlink (de Servicedesk) zijn niet bevoegd om ledengegevens te wijzigen. Mocht zich toch een situatie voordoen waarin met spoed een e-mailadres gewijzigd moet worden en de vereniging is daar op dat moment niet toe in staat, dan heeft Sportlink Services mandaat gekregen om een wijziging door te voeren. Uiteraard alleen op verzoek van het betreffende lid en na vaststelling van zijn/haar identiteit.
Tenslotte willen we graag benadrukken dat in de eerste weken iedereen in zijn/haar eigen tempo zal moeten wennen aan het werken met het mDWF. Het kan zijn dat iemand geen (geschikte) mobiele telefoon bezit of de app (nog) niet heeft geïnstalleerd. Officieel is de ontvangende vereniging verantwoordelijk voor het faciliteren van de app. We roepen iedereen op elkaar te helpen bij het invullen van het mDWF, dus ook de tegenstander en de scheidsrechter. Allemaal in het belang van ons voetbal.
Veel succes en voetbalplezier!

Wijzigingen tuchtzaken 2017-2018
Namens de KNVB augustus 2017

Via dit bericht brengen wij je graag op de hoogte van een aantal belangrijke wijzigingen op het gebied van tuchtzaken die vanaf het komend seizoen ingaan. Wij willen je vragen om deze e-mail ook onder de aandacht te brengen van de trainers en/of leiders binnen je vereniging zodat ook zij goed voorbereid aan de start van het seizoen staan.
Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • Nieuwe staffel gele kaarten
 • Gewijzigde directe rode kaartregeling
 • Gewijzigde reikwijdte uitsluitingen

Nieuwe staffel gele kaarten
Vanaf komend seizoen is er bij het registreren van waarschuwingen een onderverdeling in drie categorieën:

 1. Registraties uit competitiewedstrijden (inclusief beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie of periodekampioenschap en kampioenswedstrijden);
 2. Registraties uit bekerwedstrijden;
 3. Registraties uit promotie- en degradatiewedstrijden/play-offs.

Staffel waarschuwingen reguliere competitie

Aantal registraties Aantal wedstrijden uitsluiting
1 0
2 0
3 0
4 0
5 1
6 0
7 1
8 0
9 1

en vervolgens steeds 1.
Iedere vijfde, zevende, negende en volgende registratie die een speler krijgt, betekent uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd voor deze speler. Deze speler is dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.

Staffel waarschuwingen bekercompetitie

Aantal registraties Aantal wedstrijden uitsluiting
1 0
2 1
3 0
4 1

en vervolgens steeds 1.
Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt, betekent uitsluiting voor de eerstvolgende bekerwedstrijd voor deze speler. Deze speler is dus niet uitgesloten voor competitiewedstrijden of daarmee samenhangende wedstrijden.

Staffel waarschuwingen promotie- of degradatiewedstrijden

Aantal registraties Aantal wedstrijden uitsluiting
1 0
2 1
3 0
4 1

en vervolgens steeds 1.
Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt, betekent uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd voor deze speler. Deze speler is dus niet uitgesloten voor een bekerwedstrijden.
Twee gele kaarten in één wedstrijd
Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft dit tot gevolg dat de speler is uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden en daarmee samenhangende wedstrijden totdat zijn team de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft gespeeld. Deze speler is dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.
Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een bekerwedstrijd heeft dit tot gevolg dat de speler is uitgesloten van deelname aan bekerwedstrijden totdat zijn team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft gespeeld. Deze speler is dus niet uitgesloten voor competitiewedstrijden of daarmee samenhangende wedstrijden.
Gewijzigde directe rode kaartregeling
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd door de scheidsrechter is bestraft met een directe rode kaart, is voor geen enkel team speelgerechtigd om uit te komen in competitiewedstrijden en daarmee samenhangende wedstrijden tot en met de dag waarop zijn team de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft gespeeld. Dit geldt niet wanneer de aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep de speler vrijspreekt.
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een bekerwedstrijd door de scheidsrechter is bestraft met een directe rode kaart, is voor geen enkel team speelgerechtigd om uit te komen in bekerwedstrijden tot en met de dag waarop zijn team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft gespeeld. Dit geldt niet wanneer de aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep de speler vrijspreekt.
Reikwijdte uitsluitingen
Uitsluitingen die worden opgelegd als gevolg van overtredingen in het veldvoetbal zijn niet van toepassing op zaalvoetbal en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding anders beslist.
Uitsluitingen die worden opgelegd naar aanleiding van overtredingen in competitiewedstrijden of met de competitie samenhangende wedstrijden zijn niet van toepassing op bekerwedstrijden en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding anders beslist.
De tuchtrechtelijke organen zijn de aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van beroep.
Wat zijn met de competitie samenhangende wedstrijden?
Een met de competitie samenhangende wedstrijd is een promotie- en degradatiewedstrijd/play-offs, maar bijvoorbeeld ook een beslissingswedstrijd voor promotie, degradatie of periodekampioenschap en een kampioenswedstrijd.

Bij vragen kan er contact worden opgenomen met de collega’s van de afdeling tuchtzaken van het steunpunt/bondsbureau.
Namens, KNVB Hans Schelling


Handboek competitiezaken 2017-2018
Namens de KNVB augustus 2017

Belangrijkste veranderingen Handboek competitiezaken amateurvoetbal 2017/’18 Verplaatsen van wedstrijden in datum en/of tijd Categorie A In categorie A mag in onderling overleg tussen beide teams een wedstrijd alleen worden verplaatst naar een datum gelegen voor de oorspronkelijke wedstrijddatum. Binnen de periode van de flexibele winterstop (zie speeldagenkalender) mag een wedstrijd ook naar achteren worden verplaatst.  Verenigingen kunnen tot acht dagen voor de wedstrijd via de accommodatiebezetting van Sportlink eenzijdig de aanvangstijd aanpassen. De deadline wordt ook in de accommodatiebezetting bij de betreffende wedstrijd vermeld. Dit geldt voor alle wedstrijden in de categorie A, met uitzondering van de standaardteams heren, vrouwen tot en met de eerste klasse en alle divisiewedstrijden in het jeugdvoetbal. Alle betrokkenen krijgen nadien via de wedstrijdwijzigingen hiervan bericht. Binnen de acht dagen kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg en met goedvinden van de competitieleider. Het verplaatsen van een wedstrijd telt niet mee als snipperdag. Categorie B In seizoen 2016/’17 was het toegestaan wedstrijden in onderling overleg naar een andere datum te verplaatsen die lag binnen 42 dagen na de oorspronkelijke speeldagdatum en vóór het einde van de competitie. In seizoen 2017/’18 mogen wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 23 september t/m 31 januari wel in onderling overleg verplaatst worden, maar deze moeten wel in deze periode gespeeld worden. Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor de laatste twee competitierondes van 19/20 en 26/27 mei. De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldag datum.
Baaldagen / Snipperdag De aanduiding “baaldag” wordt gewijzigd in “snipperdag”. In seizoen 2016/’17 is het aantal snipperdagen teruggebracht van twee naar één, met de bedoeling de snipperdag in seizoen 2017/’18 af te schaffen. Echter, besloten is dat de clubs ook in seizoen 2017/’18 voor ieder team uitkomend in de categorie B de beschikking hebben over één snipperdag.
Blessurebehandeling Tot vorig seizoen was de blessurebehandeling in de Tweede en Derde divisie en de Hoofdklasse afwijkend ten opzichte van de andere klassen. Vanaf seizoen 2017/’18 geldt deze manier van blessurebehandeling voor de gehele categorie A. De tekst is dan ook nu opgenomen in paragraaf 1.1 Categorie A en B.
Bereikbaarheid in het weekend Toegevoegd zijn de (mobiele) telefoonnummers van de medewerkers organisatie competitie en de landelijk competitieleider voor reguliere vragen met een hoge urgentie die niet kunnen wachten tot na het weekend. Hiermee is de bereikbaarheid in het weekeinde vergroot. Naast deze aanpassing zijn ook de contactgegevens van de weekenddienst arbitrage aan deze subparagraaf toegevoegd. Deze stonden vorig seizoen in het hoofdstuk Arbitrage.
mDWF Door de invoering van het mDWF met ingang van dit seizoen, is de inhoud van paragraaf 3.2 Digitale spelerspas en paragraaf 3.3 Digitale wedstrijdformulieren aangepast.
Aanvangstijden In de paragraaf over de aanvangstijden zijn nu zowel een vroegste als ook een uiterste aanvangstijd aangegeven. Dit zijn de tijden waarbinnen de vereniging de aanvangstijden van haar teams kan bepalen. Doel is de verenigingen bij het plannen meer mogelijkheden te bieden.
Belangrijkste veranderingen Handboek competitiezaken amateurvoetbal 2017/’18 Internationale overschrijvingen In het Handboek is een regeling opgenomen om de zogenaamde “U-bochtconstructie” te voorkomen. Dit betreft spelers die eerst overschrijving naar het buitenland aanvragen en vervolgens weer overschrijving vragen naar een Nederlandse vereniging en hieronder vallen onder de FIFA-regels en de overschrijvingsdatum van 31 augustus. Als in een overschrijvingsperiode een verzoek tot dispensatie voor een nationale overschrijving van een speler niet is verleend of een al dan niet verleende nationale overschrijving van een speler is ingetrokken, dan kan in dezelfde overschrijvingsperiode een ingediend verzoek tot internationale overschrijving van de betreffende speler uitsluitend worden verleend: Indien overschrijving wordt verzocht naar de Nederlandse vereniging waarvoor speler als laatste als speelgerechtigd lid geregistreerd is geweest en 2. indien aan de overige voorwaarden wordt voldaan.
Hoofdstuk 5 Tuchtzaken De gehele inhoud van het hoofdstuk Tuchtzaken is aangepast. Enerzijds door de invoering van de aanklager en anderzijds door aangepaste staffels gele kaarten.
Dispensatiecriteria nationale overschrijving spelers categorie A Een aanvraag om overschrijving wordt verleend indien het bij de KNVB geregistreerde spelerscontract van de speler, die overschrijving verzoekt, vóór het einde van een overschrijvingsperiode van rechtswege is geëindigd of met wederzijds goedvinden is beëindigd en de speler na afloop van deze overschrijvingsperiode een bij de KNVB geregistreerd spelerscontract met een (andere) club heeft gesloten, dat onmiddellijk ingaat. Niet van belang is of de speler inmiddels als amateurspeler staat geregistreerd bij een andere club. Bovenstaande is van toepassing mits is voldaan aan de formele vereisten. Tot vorig seizoen was in de regeling opgenomen dat de desbetreffende speler een WW-uitkering moest hebben op basis van zijn voetbalverleden en dat deze WW-uitkering door het opnieuw tekenen van een geregistreerd spelerscontract automatisch en volledig kwam te vervallen. Deze voorwaarde is komen te vervallen.  Verwijderde onderwerpen Assist Vorig seizoen is een begin gemaakt met het verplaatsen van een aantal (sub)paragrafen uit het Handboek naar www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken. Dit seizoen is hier een aantal (sub)paragrafen aan toegevoegd, te weten:  – Afkortingen – Collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering – Regeling nacompetitie periodekampioenschappen schema 12 – Regeling nacompetitie periodekampioenschappen schema 14 (+ schema 12 vrouwen + overgang schema 14/12) – Regeling nacompetitie JO19 en JO17 en mannen standaard – Richtlijnen 4 tegen 4 voor JO7 (flyer nieuwe pupillenvormen staat al op Assist) – Richtlijnen 7 tegen 7 pupillen en junioren – Richtlijnen 9 x 9 JO11 – JO13 11 tegen 11 – Veteranenvoetbal (uitgesplitst in Veteranenvoetbal, 35+, 45+ en 30+ vrouwen)
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal – Bijzondere wedstrijden  – Niet spelen van een wedstrijd – Niet uitspelen van een wedstrijd – Vriendschappelijk wedstrijden en toernooien – Het uit de competitie nemen van een elftal  – Terugtrekken uit de competitie – Terugtrekken (reserve-)elftallen uit categorie A
Diversen – Nationale dodenherdenking op 4 mei jaarlijkse nieuwspublicatie op de website


Digitale spelerspassen
Namens de KNVB april 2017

Met ingang van komend seizoen wordt de plastic spelerspas afgeschaft. In alle amateurvoetbalcompetities wordt overgestapt op de Wedstrijdzaken-app, met daarin digitale spelerspassen en het mobiel digitaal wedstrijdformulier (DWF). In vijf districten zijn pilots gestart om te bekijken hoe verenigingen en officials het gebruik van de Wedstrijdzaken-app oppakken. In de meeste gevallen gaat dat prima, maar nog niet overal. Voor de KNVB reden om betrokkenen intensief te blijven informeren over de verandering. Online, telefonisch, maar ook op bijeenkomsten.
Informatiebijeenkomsten
Zo wordt er op korte termijn in alle 18 serviceregio’s een informatiebijeenkomst gehouden. Nadere berichtgeving hierover volgt spoedig. Veel informatie is overigens al beschikbaar op KNVB ASSIST, het online kennisplatform voor verenigingen. Voor officials is er informatie te raadplegen op SCHEIDS ASSIST. Je vindt hier onder andere een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden, die recent is uitgebreid.
Afbouw plastic spelerspas
Om clubs niet te verplichten voor een korte periode nog nieuwe spelerspassen aan te schaffen, is het sinds 4 maart toegestaan om te spelen zonder (geldige) plastic spelerspas, zolang de speler zich kan legitimeren met een officieel en geldig identiteitsbewijs. Deze maatregel geldt tot het einde van dit lopende seizoen.
Vrijdagavond ‘7-tegen-7’ al over
Vanaf vrijdag 7 april stapt het vrijdagavond ‘7-tegen-7-voetbal’ over op het gebruik van de Wedstrijdzaken-app voor het doorgeven van de uitslagen. Dit kan vanaf die dag niet meer via Sportlink Club. Deelnemende verenigingen zijn hier apart over geïnformeerd, ook met het oog op noodzakelijke voorbereiding. Meer informatie daarover is te vinden in het Service Center van Sportlink.


Spelerspas
Namens de KNVB maart 2017

Zoals vermeld in het bericht over de introductie van het mobiel digitaal wedstrijdformulier, volstaat het vanaf aanstaande zaterdag (4 maart) tot en met het einde van dit seizoen – indien er geen geldige spelerspas beschikbaar is – ook om een officieel legitimatiebewijs of een verlopen spelerspas te tonen aan de scheidsrechter in het veldvoetbal. Ook kan een speler zijn spelerspas tonen via zijn eigen Wedstrijdzaken-app. Door de invoering van de Wedstrijdzaken-app, waar digitale spelerspassen onderdeel van uit maken, verdwijnen de plastic spelerspassen na dit seizoen volledig uit het amateurvoetbal. Om amateurclubs niet met kosten op te zadelen voor een spelerspas die slechts enkele maanden gebruikt kan worden, volstaat daarom ook een officieel document. De datum, 4 maart, valt samen met het einde van de dispensatieperiode overschrijvingen – die vrijdag (3 maart) om 23.59 uur sluit. Officiële documenten – die vanaf zaterdag dus ook getoond mogen worden in plaats van een spelerspas – zijn een paspoort, een rijbewijs, een identiteitskaart en een vreemdelingendocument. Aan het begin van dit seizoen volstonden deze documenten ook, toen een tijdelijke dispensatieregeling van toepassing was. Een geldig legitimatiebewijs in combinatie met het geplaatst kunnen worden op het DWF betekent dat een speler qua lidmaatschap en leeftijdscategorie speelgerechtigd is. Het blijft de eigen verantwoordelijkheid van het team om rekening te houden met schorsingen en vast gespeeld te zijn in een hoger team. Er zal per direct geen enkele plastic spelerspas meer worden uitgegeven door de KNVB. Aanvragen die momenteel lopen worden niet meer verwerkt en clubs hoeven hier vanzelfsprekend ook niet voor te betalen. Met ingang van het volgend seizoen zullen uitsluitend de digitale spelerspassen uit de Wedstrijdzaken-app geldig zijn.


Digitaal wedstrijdformulier
Namens de KNVB maart 2017

Bij deze wil ik je graag laten weten dat het amateurvoetbal volgend seizoen overstapt naar het mobiele digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier zal vanaf dan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app op een smartphone gaan. Het mobiel digitaal wedstrijdformulier is een mooie ontwikkeling voor ons amateurvoetbal. Ik denk dat iedereen blij is dat ook de wedstrijdformulieren de stap naar het digitale tijdperk hebben gemaakt. Sinds dit seizoen wordt de app gebruikt in het zaalvoetbal en wordt er ook in het veldvoetbal mee getest. De resultaten en de ervaringen van voetballers, bestuursleden en scheidsrechters zijn zo positief, dat we nu hebben besloten om al met ingang van het volgende seizoen volledig over te gaan op het mobiele wedstrijdformulier.
Met deze app kost het invullen van de wedstrijdformulieren minder tijd en moeite. Dit betekent minder administratief werk en voor vrijwilligers is het erg belangrijk dat er minder tijd verloren gaat. En na afloop van de wedstrijd is er meer tijd voor ‘de derde helft’.
Via bijeenkomsten, online informatie en persoonlijk contact zullen we de komende periode alle verenigingen en wedstrijdofficials ondersteunen bij de introductie van het mobiele digitaal wedstrijdformulier. Op KNVB Assist wordt alle beschikbare informatie gepubliceerd.
Onderdeel van de Wedstrijdzaken-app zijn ook de digitale spelerspassen. Hierdoor worden de huidige plastic spelerspassen met ingang van volgend seizoen afgeschaft. De uitlevering van deze passen stopt op zeer korte termijn. Per 4 maart is het daarom, voor dit lopende seizoen, toegestaan om te spelen met een geldige officiële legitimatie in plaats van een spelerspas. Verlopen spelerspassen hoeven na 3 maart niet meer vernieuwd te worden. In de toekomst zal een spelerspas ook niet meer verlopen; dit proces gaat volledig digitaal.
Mocht je vragen hebben over de Wedstrijdzaken-app, kan je contact opnemen met je reguliere contactpersoon bij de KNVB. Hij of zij staat je graag te woord.
Met vriendelijke groet, KNVB


KNVB komt amateurs tegemoet: seizoen begint ná de vakantie
Namens de KNVB februari 2017

De KNVB en de verschillende amateurclubs hebben in onderling overleg besloten dat het komende amateurseizoen later begint en dus ook later eindigt. Bovendien komt er een flexibele winterstop. Dat heeft de voetbalbond vandaag bekendgemaakt. In het hele land begint het seizoen 2017/18 nu pas op 2 september, met de gebruikelijke beker wedstrijden. De competitiewedstrijden beginnen vanaf 23 september en het seizoen wordt afgesloten op 27 mei. ,,Door spelers en clubs werd ons steeds vaker gevraagd waarom we het voetbalseizoen niet later zouden beginnen, zodat we ook langer door kunnen voetballen”, aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB. Zo kunnen de voetballers rustig op vakantie, zonder dat ze schuldig hoeven te voelen ten opzichte van hun teamgenoten, en kan er ook nog lekker gevoetbald worden als in mei de zon begint te schijnen”, legt hij uit. Ook zal er voor het eerst sprake zijn van een flexibele winterstop. Deze loopt van 27 januari tot 4 maart. ,,Dit betekent dat er een ruimte van zes weken is ingelast om vier wedstrijden te spelen. Verenigingen kunnen voor deze periode in onderling overleg bepalen of ze een wedstrijd naar een andere datum willen verplaatsen dan op het wedstrijdschema staat aangegeven”, zo laat de KNVB weten. KLIK HIER voor meer informatie.

Vernieuwing pupillenvoetbal 2017-2018
Namens de KNVB januari 2017

Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers. Kinderen van zeven tot twaalf jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes en in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal komen en meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau. Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen en op basis van uitgebreid onderzoek. De KNVB gaat de komende periode verenigingen actief ondersteunen om de nieuwe opzet succesvol in de praktijk te brengen. KLIK HIER voor meer informatie.

Spelregelwijzigingen vanaf januari 2017
Namens de KNVB januari 2017

In november heeft de International Football Association Board (IFAB) een aantal verduidelijkingen aangebracht in de spelregels. Dit is gedaan op verzoek van een aantal nationale bonden, voornamelijk om het vertalen te vergemakkelijken. Alle verduidelijkingen die belangrijk zijn voor en betrekking hebben op het amateurvoetbal staan KLIK HIER. Voor vragen kun je je richten tot de medewerker arbitrage van je district.
Met vriendelijke groet, KNVB Hans Schelling

Snel duidelijkheid over pupillenvoetbal
Bron: De Gelderlander –  januari 2017 – Dominique Pichel

Het is onzeker of de KNVB de nieuwe wedstrijdenvormen bij de pupillen al volgend seizoen invoert. De voetbalbond wacht daarvoor de resultaten van een enquête onder de amateurclubs af. De KNVB wil uiterlijk eind januari duidelijkheid verschaffen. De KNVB kondigde begin dit seizoen vol bombarie het nieuwe pupillenvoetbal aan. Kleinere wedstrijdvormen moeten bij de jongste voetballers leiden tot meer plezier en een betere ontwikkeling van het individu. Samengevat: voetballers onder de 6 jaar gaan twee tegen twee spelen, onder 7 wordt vier tegen vier. De groep van onder 8 tot en met onder 10 speelt binnenkort zes tegen zes. Bij de oudere pupillen (onder 11 en onder 12 jaar) wordt het acht tegen acht. Bij de andere leeftijdsgroepen blijft het elf tegen elf. We hebben de ambitie uitgesproken om volgend seizoen met de nieuwe wedstrijdvormen te starten, maar we toetsen eerst bij clubs of dat haalbaar is”, zegt Gerrit Rietveld, projectleider bij de KNVB. Het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek is een nieuwe fase van het invoeringsproces. Nadat de KNVB middels 80 bijeenkomsten de verenigingen had bijgepraat over de ideeën, zijn de afgelopen maanden door het hele land pilots uitgevoerd. Door bijna 30 procent van alle clubs, geeft Rietveld aan. Nu zijn we benieuwd tegen welke problemen clubs zijn aangelopen. We nemen die kritiek serieus. Als clubs tijd nodig hebben voor de implementatie, dan krijgen ze die tijd. We kunnen de wedstrijdvormen ook in fases invoeren bijvoorbeeld. Het invoeren is niet een doel op zich. Rietveld heeft al van diverse kanten feedback gekregen. De clubs die de wedstrijdvormen ervaren zijn veelal positief, maar ik wil niet suggereren dat alle clubs onze ideeën omarmen. Er is ook veel weerstand. Zo zijn er bij kleine verenigingen veel vragen over de geboortejaarcompetities, omdat ze te weinig leden hebben om elke leeftijd van een team te voorzien. Dat is ook niet erg. De Onder 10 en Onder 11 mag een club ook samentrekken bijvoorbeeld. In dat opzicht verandert er niet zoveel in vergelijking met de huidige situatie. De KNVB heeft voor de clubs een rekenmodel ontwikkeld. Rietveld: Een tool om te kijken wat ze nodig hebben in de nieuwe situatie. Of clubs dan meer teams krijgen dan ze nu hebben. Of er meer vrijwilligers en materialen nodig zijn. Ik kan me voorstellen dat het tijd kost om de organisatie binnen de club voor te bereiden op deze verandering. We willen zo snel mogelijk duidelijkheid geven, omdat verenigingen meteen na de winterstop al beginnen met de voorbereiding op volgend seizoen. Op 26 januari laten we weten hoe de invoering eruit gaat zien. Als clubs tijd nodig hebben voor de implementatie, dan krijgen ze die tijd.
Gerrit Rietveld, KNVB


Voetballen op kunstgras is veilig
Namens de KNVB december 2016

Zojuist heeft het RIVM bekend gemaakt dat uit onderzoek blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. Wij verwachtten duidelijke taal van het RIVM, die hebben we gekregen. De onzekerheid die er was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, is daarmee weg. Voetballers, ouders, clubs en KNVB kunnen nu verder. Het sein staat op veilig.Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt vandaag dat er in rubbergranulaat heel veel verschillende stoffen zitten, maar dat deze slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Het schadelijk effect op de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar. De KNVB vindt het belangrijk dat zijn leden veilig en gezond kunnen voetballen op kunstgrasvelden en heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM. Daarom volgt de KNVB de lijn uit de adviezen van het gepubliceerde overheidsonderzoek. De KNVB blijft altijd alert op de eventuele bijverschijnselen van het spelen op kunstgras. De aanschaf en aanleg blijft een verantwoordelijkheid van de clubs en de overheid, maar toch heeft de afgelopen tijd geleerd dat we op dit vlak permanent kennis willen verzamelen.
Erkentelijk voor snelle reflex
De KNVB heeft steeds de richtlijnen en adviezen van het RIVM opgevolgd en blijft dat doen. Het RIVM is het instituut dat namens de overheid, dus namens ons allemaal, de enig aangewezene is voor kwesties op het gebied van milieu en volksgezondheid. In juni vroegen we om een nader onderzoek, dat kwam er en dat heeft ons gerust gesteld. We zijn de minister van VWS erkentelijk voor de snelle reflex op ons verzoek om nieuw onderzoek. En het RIVM voor al zijn inspanningen de afgelopen twee maanden.
Informatielijn RIVM
Heeft u vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Het RIVM heeft een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480.
Klik hier voor het bericht dat het RIVM dinsdagochtend heeft gepubliceerd n.a.v. het onderzoek.
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

Iedereen heeft voetbaltalent
Namens de KNVB november 2016
021116-voetbaltalent
Johan Cruijff zei het ooit: ‘Het plezier moet terug in het voetbal. Voetballen moet je lachend doen.’ Dat geldt zeker voor de jongste jeugd. De jongere jeugd speelt nu al dertig jaar 7:7 en de jongsten zelfs 4:4. De KNVB heeft nu onderzoek gedaan naar optimale wedstrijdvormen voor voetballers van Onder 6 tot Onder 12. Daaruit is voortgekomen dat het Nederlandse voetbal verbeteringen behoeft om het voetballeerproces beter te kunnen garanderen, waarbij spelplezier en ontwikkeling centraal staan. Jorg van der Breggen, Medewerker Voetbalontwikkeling, vertelt erover. KLIK HIER voor meer informatie.

De app wedstrijdzaken
Namens de KNVB augustus 2016
De dag nadert waarop het wedstrijdformulier voor het eerst digitaal ingevuld moet gaan worden met de Wedstrijdzaken app. Wij wijzen je nogmaals op het belang om je goed voor te bereiden op deze nieuwe werkwijze. Op KNVB Assist staat veel informatie die je daarbij kunt gebruiken, inclusief de verwijzingen naar de support die Sportlink Services kan leveren, online of telefonisch.
Er zijn nu vier documenten beschikbaar die je extra kunnen helpen bij de voorbereiding. Er is voor elk ‘type’ gebruiker van de app een speciale korte handleiding gemaakt, die verspreid kan worden onder de leden. Ten eerste is er een handleiding voor de spelers, aanvoerders en teamleiders/-managers die het wedstrijdformulier gaan invullen. Daarnaast is er een handleiding voor de scheidsrechters die het wedstrijdformulier gaan invullen. Handig voor iedereen die dit seizoen wedstrijden gaat leiden.
Ook is er een handleiding voor de wedstrijdsecretaris zelf. Ook deze functionaris kan met de app de wedstrijdformulieren invullen of helpen met invullen. Tot slot is er een tweede handleiding voor de wedstrijdsecretaris, waarin via een stappenplan nogmaals wordt uitgelegd hoe je je als vereniging goed kunt voorbereiden op het gebruik van de app. Deze handleiding is sterk gericht op de te verrichten werkzaamheden in Sportlink Club, zoals het maken van bondsteams en het completeren van de ledengegevens (e-mailadres, foto).
Wij wensen je veel succes en plezier met het voorbereiden en het gaan gebruiken van de app Wedstrijdzaken.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met eef.walgaard@knvb.nl of telefonisch met de medewerkers van de Servicedesk van Sportlink: 088 – 7700500.
Met vriendelijke groet, KNVB

Scheidsrechterfluitje       Spelregels 2016-2017

KLIK HIER voor alle nieuwe spelregels voor seizoen 2016-2017

Vanaf het seizoen 2016/’17 is een groot aantal spelregels aangepast door de IFAB (de internationale spelregelcommissie van de FIFA). Deze wijzigingen kan je hier vinden. Op basis hiervan heeft het bestuur amateurvoetbal besloten om twee uitzonderingen die tot op heden golden te laten vervallen, namelijk:

 1. De blessurebehandeling in de A-categorie;
 2. Het tonen van de gele of rode kaart aan een teamofficial;

Blessurebehandeling in de A-categorie

Vanaf de eerste klasse senioren in het amateurvoetbal was het altijd toegestaan om een blessure op het veld te laten behandelen. Vanaf het komend seizoen geldt in de gehele A-categorie (senioren mannen/vrouwen en jeugdvoetbal) de onderstaande spelregel:

De scheidsrechter onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd. Een geblesseerde speler mag niet op het veld worden behandeld. Een geblesseerde speler mag pas in het speelveld terugkeren nadat het spel is hervat; als de bal in het spel in het spel is mag dit alleen vanaf de zijlijn, maar als de bal uit het spel is mag dit vanaf de doellijn of zijlijn.

Uitzonderingen op het voorafgaande kunnen alleen worden gemaakt wanneer:

 • een doelverdediger geblesseerd is;
 • een doelverdediger en een veldspeler met elkaar in botsing zijn gekomen en onmiddellijke verzorging nodig hebben;
 • spelers van hetzelfde team met elkaar in botsing zijn gekomen en onmiddellijke verzorging nodig hebben;
 • er sprake is van een ernstige blessure;
 • een speler geblesseerd is geraakt als gevolg van een fysieke overtreding waarvoor de tegenstander een waarschuwing heeft ontvangen of is weggezonden (bijv. onbesuisd of ernstig gemeen aanvallen), mits de behandeling snel wordt afgerond

Blessurebehandeling in de B-categorie

Voor de B-categorie blijft de uitzondering van kracht dat een blessurebehandeling altijd op het veld plaats mag vinden.

Wegsturen van teamofficials

De KNVB stond tot op heden toe om gele en rode kaarten te tonen aan teamofficials. Vanaf komend seizoen is dit niet meer mogelijk en kunnen gele en rode kaarten alleen getoond worden aan spelers.

Wanneer een teamofficial zich niet op een verantwoorde manier gedraagt, heeft de scheidsrechter twee opties:

 1. Een publieke vermaning geven;
 2. Wegsturen van de teamofficial (zonder het tonen van een gele of rode kaart).

De KNVB is van mening dat teamofficials een belangrijke voorbeeldrol hebben naar spelers en publiek. We vragen aan de scheidsrechters om teamofficials tijdig te vermanen ten aanzien van onacceptabel gedrag (voorbeelden hiervan zijn kritiek op de arbitrage, wegwerpgebaren).

Indien verenigingen vragen hebben, dan kan contact op worden genomen met de medewerker arbitrage van het betreffende district.
Met vriendelijke groet, KNVB

Promotie & Degradatie regeling 2016-2017
Namens de KNVB juli 2016
Promotie-degradatie 2016-2017
Spelregels veldvoetbal per juni 2016
Namens de KNVB juni 2016
Speelveld

Word jij ook scheidsrechtersbegeleider?
Namens de KNVB juni 2016
Voetbalverenigingen hebben steeds meer aandacht voor de scheidsrechters. Goed opgeleide, jonge en fitte scheidsrechters zijn een visitekaartje voor de vereniging. Wil jij daar een bijdrage aan leveren? Meer en meer voetbalverenigingen gaan succesvol aan de slag met het invoeren van arbitragebeleid en het aansturen en begeleiden van verenigingsscheidsrechters. De scheidsrechtersbegeleider binnen de vereniging begeleidt scheidsrechters die actief zijn op clubniveau. Hij zorgt ervoor dat de scheidsrechters kunnen acteren in een veilige omgeving en voorziet ze van tips en feedback. De scheidsrechtersbegeleider werkt onder de verantwoordelijkheid van de scheidsrechterscoördinator. Hij zorgt ervoor dat clubscheidsrechters hun hobby op een prettige en veilige manier kunnen uitoefenen. In het kader van een Veilig Sport Klimaat heeft de KNVB de module Scheidsrechtersbegeleider ontwikkeld. De module bestaat uit twee bijeenkomsten bij de vereniging. Tijdens deze bijeenkomsten wordt constant de koppeling tussen theorie en praktijk gezocht. De praktijk is hierbij altijd leidend. Tussen de twee cursusdelen door gaan cursisten aan de slag met het begeleiden binnen hun vereniging. Als ze na twee avonden aan de voorwaarden hebben voldaan ontvangen zij het certificaat Scheidsrechtersbegeleider binnen de vereniging.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de medewerker organisatie clubarbitrage van je steunpunt:
Steunpunt Zwolle – joost.termeulen@knvb.nl
Steunpunt Eindhoven – hans.quaars@knvb.nl
Steunpunt Zeist – jurjen.nienhuis@knvb.nl

Geen A tot en met F-jeugd meer in amateurvoetbal
Namens de KNVB april 2016
De KNVB gaat een aantal wijzigingen doorvoeren in het amateurvoetbal. De belangrijkste verandering is dat de A- tot en met C-junioren en D-tot en met F-pupillen verdwijnen. In plaats hiervan komen zogenoemde geboortejaarcompetities: O14 (onder 14 jaar). Dat meldt de KNVB op de website. De nieuwe regels worden al internationaal gebruikt. Voor de letter O komt de letter J van ‘jeugd’. Een oud tweedejaars B-team gaat nu dus JO17 heten (Jeugd Onder 17 jaar). Dit zijn teams waarin zowel jongens als meisjes gezamelijk in één team kunnen spelen. Naast deze gemengde jeugdcompetities komt er, net als nu, bij een aantal leeftijdsgroepen ook een specifieke meidencompetitie, die wordt aangeduid met een M in plaats van een J (MO17). De tabel loopt verder door van JO12 (eerstejaars D-pupillen) tot JO6 (mini-pupillen)

Aanduiding Oude aanduiding Geboortejaar 11:11 7:7 (cat. B) 4:04
JO20 eerstejaars senioren 1997 X    
JO19/MO19 tweedejaars A-junioren 1998 X X  
JO18 eerstejaars A-junioren 1999 X X  
JO17/MO17 tweedejaars B-junioren 2000 X X  
JO16 eerstejaars B-junioren 2001 X X  
JO15/MO15 tweedejaars C-junioren 2002 X X  
JO14 eerstejaars C-junioren 2003 X X  
JO13/MO13 tweedejaars D-pupillen 2004 X X  
JO12 eerstejaars D-pupillen 2005 X X  
JO11 tweedejaars E-pupillen 2006   X  
JO10 eerstejaars E-pupillen 2007   X  
JO9 tweedejaars F-pupillen 2008   X  
JO8 eerstejaars F-pupillen 2009   X  
JO7 minipupillen 2010   X X
JO6 minipupillen 2011   X X

Digitaal overschrijven
Namens de KNVB december 2015
Digitaal overschrijven wordt vanaf 7 december ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Vanaf de dag is het in de meeste gevallen niet meer nodig bij een verzoek tot overschrijving de (blauwe) papieren overschrijvingsformulieren in te vullen en naar de KNVB te sturen. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet. De huidige overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Zo is het niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen en dat geldt ook voor de Ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt.
Hoe gaat het in zijn werk?
Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club. De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.
Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.
Blokkade?
Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Op dit moment (tot het begin van de overschrijvingsperiode) is in principe alleen overschrijving mogelijk binnen de categorie-B. De betreffende speler moet dan hebben voldaan aan de financiële verplichtingen en worden afgemeld bij de oude vereniging. Deze overschrijving wordt dan direct goedgekeurd.
Als de oude vereniging niet akkoord is, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen. Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.
Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie-A). In deze periode van het jaar moet in dat geval aan de bond per email worden aangegeven, waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Als de KNVB hiervoor dispensatie verleent, is daarna ook deze overschrijving verder akkoord en kan de betreffende speler uitkomen voor de nieuwe vereniging. De definitieve goedkeuringsmail is ook dan de tijdelijke spelerspas.
Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. De speler hoeft dus geen (blauw) formulier meer voor in te vullen en dit af te laten tekenen door beide verenigingen.
Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) wordt ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Ook voor pupillenverklaringen hoeft geen apart formulier meer te worden ingevuld.
DIGITAAL OVERSCHRIJVEN
(Nog) niet digitaal! In bepaalde, weinig voorkomende gevallen, is er nog wel een papieren formulier nodig. Dit betreft internationale overschrijvingen en overschrijvingen van en naar het betaald voetbal. Daarnaast moet het specifieke dispensatieverzoek binnen de categorie-A nog wel apart worden gemaild met de eventuele ‘bewijsmiddelen’, met bijvoorbeeld een werkgeversverklaring of contract. Voor hulp bij het digitaal overschrijven in Sportlink Club kun je via het Online helpdesksysteem of telefonisch (088–7700500) contact opnemen met de Servicedesk van Sportlink Services.

Week van de Scheidsrechter
Namens de KNVB oktober 2015
De KNVB en ARAG lanceren vandaag de nieuwe website ‘SCHEIDS assist’. Deze website is hét centrale platform voor scheidsrechters en alle andere liefhebbers van voetbal die meer willen weten over arbitrage. Van een ‘simpele’ vraag tot uitgebreide behoefte aan ondersteuning: op SCHEIDS assist kun je rekenen op een begrijpelijk antwoord dat jou helpt.‘SCHEIDS assist’ is een platform voor nieuwskennis over arbitrage. Maar ook verhelderende voorbeelden voor alle 5.500 KNVB-scheidsrechters, 25.000 verenigingsscheidsrechters en 40.000 assistent-scheidsrechters. ‘SCHEIDS assist’ is bedoeld voor ouders die voor het eerst een pupillenwedstrijd leiden tot en met de scheidsrechters die wekelijks wedstrijden in het Betaald Voetbal fluiten. Daarom vind je op ‘SCHEIDS assist’ óók alle informatie over het succesvol opzetten van professioneel arbitragebeleid binnen verenigingen en de KNVB|ARAG Fairplay Certificering.
Week van de Scheidsrechter
Heel bewust grijpen de KNVB en ARAG de Week van de Scheidsrechter aan om dit nieuwe platform te lanceren. De vele scheidsrechters leveren immers wekelijks een belangrijke bijdrage aan het voetbal en daar wordt in deze week door steeds meer verenigingen bij stil gestaan. De KNVB en ARAG spreken met dit nieuwe platform hun waardering uit naar alle scheidsrechters, die iedere week het voetbal mede mogelijk maken. Met ‘SCHEIDS assist’ willen we de scheidsrechters zo goed mogelijk ondersteunen in hun rol.
Kijk eens rustig rond op www.scheids-assist.nl en deel het vooral met jullie verenigingsscheidsrechters! Natuurlijk zijn wij benieuwd naar de reacties en staan wij open voor suggesties.
Dit kan door een mail te sturen naar av-scheidsrechterszaken@knvb.nl

Kampioenen ontmoeten Kampioenen  
Namens de KNVB mei 2015
Teams van uw vereniging die dit seizoen kampioen zijn geworden en/of de beker hebben gewonnen worden door de KNVB uitgenodigd om deze top prestatie groots te vieren. Bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal in de Amsterdam ArenA zijn alle teams die kampioen zijn geworden en/of de beker hebben gewonnen van harte welkom om feest te vieren. Voor de speciale prijs van 10,- euro per kaart kunnen spelers/speelsters, begeleiding en vaste supporters van het team gebruik maken van de kampioenen ontmoeten kampioenen actie. Via het bestelformulier op de website www.voetbal.nl/kampioenen kunnen teams kaarten bestellen.
Aanvoerderparade over het veld
De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal wordt dit jaar op zondag 2 augustus voor de 20e keer, onder deze naam, gespeeld. Bij deze jubileum editie van de Johan Cruijff Schaal hebben we voor aanvoerders van jeugdteams die kampioen zijn geworden of de beker hebben gewonnen een speciale actie; een aanvoerderparade langs het veld van de Amsterdam ArenA voor de wedstrijd tussen PSV en FC Groningen.
Voor zowel de kampioenen als de bekerwinnaars is het mogelijk om een certificaat en poster te downloaden. Ook u als vereniging kunt de poster en/of het certificaat downloaden via voorgenoemde website. De posters en het voorbeeld certificaat mag u uiteraard op de website of andere communicatiekanalen van uw vereniging inzetten om de teams van uw vereniging te informeren over de actie.
Bij een bestelling van kaarten wordt er door de besteller direct via IDEAL betaald. De betaling via rekening-courant van de vereniging, zoals in het verleden bij sommige acties werd ingezet, is bij deze actie niet van toepassing. Alle bestellingen worden gecontroleerd door de KNVB, zodat alleen teams die recht hebben op de actie gebruik kunnen maken van deze actie. Bij een onrechtmatige bestelling wordt het geld terugbetaald aan de besteller en worden er geen kaarten verstuurd. Meer informatie en alle actie voorwaarden staan op de genoemde website, maar u kunt ook altijd uw vragen stellen over deze acties door een e-mail te sturen naar internetverkoop@knvb.nl

Oplosbare spray
Namens de KNVB augustus 2014

In de eredivisie wordt er sinds dit seizoen gebruik van gemaakt: oplosbare spray. Deze spray ondersteunt de arbitrage door bij vrije trappen de juiste afstand aan te geven vanaf waar de verdedigende ploeg zich mag opstellen. In het amateurvoetbal zullen scheidsrechter dit seizoen nog geen gebruik maken van dit hulpmiddel, zo heeft de KNVB besloten. De KNVB wil eerst de resultaten afwachten van het gebruik van de spray in het betaalde voetbal. Op basis van deze resultaten gaat de KNVB een besluit nemen of de spray vanaf het seizoen 2015-2016 ook ingezet gaat worden in het amateurvoetbal.

Worden we kampioen, promoveren of degraderen we
Namens de KNVB april 2014

Het seizoen zit er alweer bijna op. Dat betekent dat de beslissende fase is aangebroken: worden we kampioen, promoveren of degraderen we dit jaar, wordt het een plaats in het ‘linker- of rechterrijtje’? Spannende tijden want dit alles wordt in de komende periode beslist. Ook dit jaar stelt de KNVB alle kampioenen van het voetbalseizoen in de gelegenheid tegen een zacht prijsje met spelers en begeleiders aanwezig te zijn bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Kampioen worden is tenslotte een hoogtepunt voor iedere voetballer en dat moet gevierd worden! De ontmoetingplaats voor al die kampioenen is net als in voorgaande jaren in de Amsterdam ArenA. Dit jaar staat ‘Kampioenen ontmoeten Kampioenen’ voor zondag 3 augustus 2014 om 18.00 uur op het programma. Wanneer één van de twee deelnemers aan de Johan Cruijff Schaal verplichtingen heeft voor de voorrondes van de Champions League dan wordt de wedstrijd mogelijk verplaatst naar zaterdag 2 augustus 2014. Het tijdstip is nog niet bekend. De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal is de bekroning van een prachtig voetbaljaar maar ook de aftrap van het nieuwe seizoen. Vorig seizoen waren er ruim 10.000 kampioenen aanwezig op het kampioensfeest in de Amsterdam ArenA. We willen je vragen de aankondigingposter voor Kampioenen tegen Kampioenen op een goed zichtbare plaats in het clubhuis op te hangen en op de website of in het programmaboekje te plaatsen. Deze poster is ook per post verstuurd.

Welke kampioensteams kunnen het kampioensfeest bijwonen?
Alle kampioenen kunnen het kampioensfeest meemaken. Deze kampioenen ontvangen aan het eind van het seizoen automatisch een uitnodiging voor Kampioenen ontmoeten Kampioenen. De informatie wordt via Sportlink verstuurd naar de trainer/begeleider van het betreffende kampioensteam of naar de secretaris van de vereniging.

Kunnen ook begeleiders en/of supporters van het team mee naar de Amsterdam ArenA?
Ieder kampioensteam kan minimaal 10 kaarten bestellen voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Er is dit jaar geen maximum aan kaarten. Dat betekent dat ook begeleiders, supporters of ouders het kampioensfeest mee kunnen maken. Via deze link kunnen de teams zich inschrijven.

Zijn er kosten aan verbonden?
De KNVB heeft voor de kampioensteams extra voordelige toegangskaarten klaarliggen. De prijs bedraagt € 10,00 per kaart per persoon. Dit aanbod is geldig tot en met vrijdag 6 juni 2014.

Meer vragen?
Voor vragen over deze actie kun je terecht bij district Oost. Je kunt een mail sturen naar
oost@knvb.nl.