Hoofdbestuur Sport Club Excelsior

Alle leden van het hoofdbestuur team van S.C.E zullen in voorkomende situaties de vereniging kunnen vertegenwoordigen. Verder heeft ieder lid zijn eigen specialiteit. Het hoofdbestuur team bestaat uit de volgende personen.

 bestuur Berry Aalders 
Berry Aalders; Ledenadministratie, financiële- en juridische zaken
Tel. 06-26724725 
E-mail sce@telfort.nl

 

 
Irene Brongers; Secretariële zaken, wedstrijd en tuchtzaken 
Tel. 06-55192581
E-mail ifw.brongers@chello.nl

 

Jos Joosten 
Jos Joosten; Algemene Zaken, accommodatie, velden & gebouwen
Tel. 06-21571521
E-mail  j.joosten20@upcmail.nl

 

bestuur Ben de Swart 
Ben de Swart; Algemene zaken
Tel. 06-54264861  
E-mail  deswartben@gmail.com  

 


Rik Mulders;  Algemene Zaken, Communicatie, VOG
Tel.  06-42071426
E-mail  rikmulders@hotmail.com