Commissie Euroclub Commissie kantine 
Berry Aalders  Harry Janssen
06-26724725  Berry Aalders
.
Commissie evenementen
Cindy Schoppema
José Joosten  
Linde Joosten Commissie oud papier
Geert Willemsen Berry Aalders
Richelle Baetings 06-26724725 
Amanda Verdijk
Commissie Fair Play
Commissie sponsoring Vacant
Paul Raafs  
06-46295051 Toernooi commissie
Vacant
Consul (veldkeuring)
Stef Jansen Commissie Grote Clubactie 
06-28779676 Berry Aalders