Commissie Euroclub Commissie kantine 
Berry Aalders Audrey Meijer van Wijk
06-26724725 Natascha Schür
Harry Janssen
Commissie evenementen Miranda Baetings
Chantal Hermsen Berry Aalders
José Joosten.  
Linde Joosten Commissie oud papier
Geert Willemsen Berry Aalders
Vacant 06-26724725 
Vacant
Commissie Fair Play
Commissie sponsoring Vacant
Paul Raafs  
06-46295051 Toernooi commissie
Martijn Geutjes
Consul (veldkeuring)
Stef Jansen Commissie Grote Clubactie 
06-28779676 Martijn Geutjes