Het voetbalseizoen loopt van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023

Heren senioren   220,-
.
Dames senioren   220,-
.
Niet spelende leden     40,-
.
Donateurs     21,-
.
Niet spelende medewerkers     12,-
.
 JO – MO 19-17-15 (Junioren)  
JO19 – MO19    01-01-2004 t/m 31-12-2005 220,-*
JO17 – MO17    01-01-2006 t/m 31-12-2007 220,-*
JO15 – MO15    01-01-2008 t/m 31-12-2009 210,-*
.
JO – MO 13-11-10-9-8 (Pupillen)  
JO13  – MO13    01-01-2010 t/m 31-12-2011 200,-*
JO11 – MO11   01-01-2012 t/m 31-12-2013 190,-*
JO10 – MO10 01-01-2012 t/m 31-12-2013 190,-*
JO9   – MO9     01-01-2014 t/m 31-12-2015 180,-*
JO8  –  MO8     01-01-2014 t/m 31-12-2016 180,-*
.
JO – MO 5 (Kabouters)  
JO5 – MO5      01-01-2017 t/m 31-12-2018   50,-
.
40+ voetbal     60,-

*  In de contributie van de JO8-MO8 t/m JO19-MO19 is een bedrag van € 20,- opgenomen voor het kledingfonds.

Betaling contributie
Betaling van contributie/boetes zal in principe alleen via automatische incasso plaatsvinden. Bij wijze van uitzondering wordt een acceptgirokaart toegezonden. Is dat het geval, dan zal het bedrag van de contributie met € 3,– voor administratiekosten worden verhoogd. Dit laatste aspect geldt overigens alleen voor de voetballende leden en niet voor; donateurs, medewerkers en niet-spelende leden. Wordt de contributie zelf overgemaakt, dan dient de helft van de contributie uiterlijk 1 september en het restant uiterlijk 1 januari door mij te zijn ontvangen.

* in de contributie van de JO8 t/m JO19 is een bedrag van circa € 20,– opgenomen voor het kledingfonds.

Stichting Leergeld
Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die in de gemeente Nijmegen wonen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Nijmegen indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120%-130% van het bijstandsniveau ligt. De maximale vergoeding voor sport is € 275,- per kalenderjaar en deze gelden kunnen worden aangewend om de contributie van S.C.E te betalen. In het geval dat u de contributie door Stichting Leergeld wilt laten betalen zorgt u ervoor dat u niet zelf de betaling verricht, maar dat u de factuur die u wordt toegezonden per mail doorstuurt aan Stichting Leergeld. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld: https://www.leergeldnijmegen.nl/homepagina

Meedoen regeling Gemeente Nijmegen
Vanaf 18 jaar kunt u een mogelijk beroep doen op de Meedoen regeling van de gemeente Nijmegen. Met de Meedoen-regeling kunnen mensen met een laag inkomen voor maximaal  € 150,- een cursus of activiteit doen. Bijvoorbeeld zwemmen, zangles, yoga, taalles of naar het theater.Kijk voor informatie over de voorwaarden op de website van de Gemeente Nijmegen: https://www.nijmegen.nl/diensten/uitkering-schulden-laag-inkomen/meedoenregeling/*
Op de Facebook pagina van Nijmegen – Lindenholt is ook een filmpje gepubliceerd over de Meedoen-regeling: https://www.facebook.com/NijmegenLindenholt/videos/482516902671144/

Ledenadministrateur S.C.E
Berry Aalders

Tel. 06–26724725
e-mail; Ledenadministratie@sce-nijmegen.nl