contributie voetbalHet voetbalseizoen is van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021

Heren senioren 210,-  
       
Dames senioren 210,-  
       
Niet spelende leden   40,-  
       
Donateurs   21,-  
       
Niet spelende medewerkers   12,-  
       
 JO – MO 19-17-15 (Junioren)      
JO19-MO19   01-01-2002 t/m 31-12-2003 210,-*  
JO17-MO17   01-01-2004 t/m 31-12-2005 210,-*  
JO15-MO15   01-01-2006 t/m 31-12-2007 200,-*  
JO – MO 13-11-10-9-8 (Pupillen)      
JO13-MO13   01-01-2008 t/m 31-12-2009 190,-*  
JO10-JO11     01-01-2010 t/m 31-12-2011 180,-*  
JO8-JO9         01-01-2012 t/m 31-12-2014 170,-*  
JO – MO 5 (Kabouters)      
JO5-MO5      01-01-2015 t/m 31-12-2016   50,-  
       
40+ voetbal   60,-  
       
*  In de contributie van de JO8-MO8 t/m JO19-MO19 is een bedrag van € 20,- opgenomen voor het kledingfonds.

Betaling contributie

Betaling van contributie/boetes zal in principe alleen via automatische incasso plaatsvinden. Bij wijze van uitzondering wordt een acceptgirokaart toegezonden. Is dat het geval, dan zal het bedrag van de contributie met € 3,– voor administratiekosten worden verhoogd. Dit laatste aspect geldt overigens alleen voor de voetballende leden en niet voor; donateurs, medewerkers en niet-spelende leden. Wordt de contributie zelf overgemaakt, dan dient de helft van de contributie uiterlijk 1 september en het restant uiterlijk 1 januari door mij te zijn ontvangen.

Stichting Leergeld

Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die in de gemeente Nijmegen wonen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Nijmegen indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120%-130% van het bijstandsniveau ligt. De maximale vergoeding voor sport is € 275,- per kalenderjaar en deze gelden kunnen worden aangewend om de contributie van S.C.E te betalen. In het geval dat u de contributie door Stichting Leergeld wilt laten betalen zorgt u ervoor dat u niet zelf de betaling verricht, maar dat u de factuur die u wordt toegezonden per mail doorstuurt aan Stichting Leergeld. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld: https://www.leergeldnijmegen.nl/homepagina


Meedoen regeling Gemeente Nijmegen

Vanaf 18 jaar kunt u een mogelijk beroep doen op de Meedoen regeling van de gemeente Nijmegen. Met de Meedoen-regeling kunnen mensen met een laag inkomen voor maximaal  € 150,- een cursus of activiteit doen. Bijvoorbeeld zwemmen, zangles, yoga, taalles of naar het theater.Kijk voor informatie over de voorwaarden op de website van de Gemeente Nijmegen: https://www.nijmegen.nl/diensten/uitkering-schulden-laag-inkomen/meedoenregeling/*
Op de Facebook pagina van Nijmegen – Lindenholt is ook een filmpje gepubliceerd over de Meedoen-regeling: https://www.facebook.com/NijmegenLindenholt/videos/482516902671144/

Berry Aalders  –  Ledenadministrateur S.C.E
Tel. 06–26724725   e-mail: Ledenadministratie@sce-nijmegen.nl