Van harte welkom bij Sport Club Excelsior – kortweg S.C.E

Welkom bij Sport Club Excelsior uit Nijmegen
Je hebt een goede keus gemaakt door lid te worden van onze vereniging. Voetbal is niet alleen gezond voor lichaam en geest, het is een teamsport waarbij je samen met andere sportief kunt presteren en recreëren.

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom bij S.C.E
Met zo’n 800 actieve leden behoort S.C.E tot de grotere voetbalverenigingen van Nijmegen. Vanaf vier jaar kunnen JO5 (kabouters) en vanaf 6 jaar JO7 (pupillen) bij Sport Club Excelsior terecht. De inschrijving kan niet online, omdat een handtekening van ouder of voogd vereist is. U kunt wel het aanmeldingsformulier downloaden onderaan deze pagina om lid te worden van S.C.E.

Betaling van contributie
Betaling van de contributie kan uitsluitend via automatische afschrijving geschieden. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het jaar erop. Het is mogelijk dat de contributiegelden wijzigen. Dit kan jaarlijks op de Algemene Leden Vergadering plaatsvinden.

Lidmaatschap beëindiging of adreswijziging
Om Uw lidmaatschap te beëindigen – of adreswijziging door te geven moet u altijd contact opnemen met de ledenadministratie van S.C.E
Dit kan via e-mail, ledenadministratie@sce-nijmegen.nl

Stoppen met voetballen
Leden, die aan het einde van het voetbal seizoen willen stoppen, moeten dit voor 15 juni van het jaar schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie mededelen. In dat geval zal ook de automatische incasso van de contributie worden stopgezet. Als de opzegging tussen 15 juni en 15 oktober wordt gedaan is nog de helft van de contributie verschuldigd. Wanneer na 15 oktober wordt opgezegd moet de volledige contributie worden betaald. 

Een opzegging gedaan bij de leider, trainer of  aan iemand achter de bar in het clubhuis is niet voldoende. Deze mensen hebben het al druk genoeg met hun werkzaamheden en vergeten het dan vaak aan mij door te geven. Dus uitsluitend schriftelijk of door middel van een mail.

Hoe bereik ik de ledenadministratie
De ledenadministratie van S.C.E kunt U altijd bereiken via onderstaand adres. Voor persoonlijke vragen over uw lidmaatschap kunt u altijd terecht op donderdagavond in het clubhuis van S.C.E vanaf 20.30 uur, vraagt U naar, Berry Aalders

Bij aanmelden, mutaties, en afmeldingen
Het aanmelden van een lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden en is ook verkrijgbaar in ons clubhuis aan de Meeuwse Acker 2029. U kunt het formulier ook aanvragen via e-mail ledenadministratie@sce-nijmegen.nl 
Wijzigingen, of opzeggen van het lidmaatschap, dient uitsluitend schriftelijk of per e-mail te geschieden, en niet mondeling.

Berry Aalders
Voor alle lidmaatschap informatie kunt U contact opnemen met:
Berry Aalders – Ledenadministrateur vv S.C.E
Tel. 06-26724725 of e-mail: ledenadministratie@sce-nijmegen.nl

Download het aanmeldingsformulier

Download logoHet aanmelden van het lidmaatschap bij S.C.E kan uitsluitend schriftelijk.