Privacy beleid

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt -meer dan voorheen – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

vv S.C.E is een vereniging met een ledenadministratie vol met persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt. Een verplichting uit de nieuwe wetgeving is dat er een privacybeleid binnen de vereniging is en bekend gemaakt wordt aan de leden. Het bestuur heeft een privacyverklaring opgesteld. Hierin vindt u terug wat de vereniging met uw persoonsgegevens doet.

Dit is de privacyverklaring van voetbalvereniging Sportclub Excelsior (S.C.E), gevestigd te Nijmegen, aan de Meeuwse Acker 2029, 6546 DZ, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 100235537, hierna te noemen: De Vereniging.

KLIK HIER
onderstaande button voor de S.C.E privacy verklaring.