S.C.E Privacy-verklaring

Dit is de privacyverklaring van Sportclub Excelsior (S.C.E), gevestigd te Nijmegen, de Meeuwse Acker 2029, 6546 DZ, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 100235537, hierna te noemen: de Vereniging.

KLIK op onderstaande button voor de verklaring.