OVERSCHRIJVEN / stoppen

Overschrijven van en naar andere voetbalvereniging

Overschrijving digitaal
De tijd van de papieren overschrijvingsformulieren en de verklaringen “speelgerechtigheid pupillen” is voorbij. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving in het vervolg digitaal laten regelen door zich uiterlijk 15 juni digitaal overschrijving aan te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan door de nieuwe vereniging in gang gezet. De oude vereniging wordt van deze overschrijving via Sportlink in kennis gesteld. De oude vereniging moet de overschrijving vervolgens via Sportlink vrijgeven of blokkeren. Blokkeren zal bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer het lid nog niet aan de financiële verplichtingen heeft  voldaan. Zodra het lid aan deze verplichting heeft voldaan zal de overschrijvingsprocedure kunnen worden voortgezet. Als tussen 15 juni en 15 oktober een verzoek om overschrijving wordt gedaan, is in ieder geval minstens de helft van de contributie verschuldigd.

Als de overschrijving naar S.C.E wordt ingetrokken is een bedrag van € 35,- verschuldigd.

Opzeggingen/Stoppen bij S.C.E
Uiteraard vinden we dat jammer, maar dat kan natuurlijk altijd gebeuren dat je geen zin meer hebt om te voetballen. Leden die aan het einde van het voetbal seizoen willen stoppen, moeten dit voor 15 juni van het jaar schriftelijk of per email aan de ledenadministratie mededelen. In dat geval zal ook de automatische incasso van de contributie stopgezet worden. Als de opzegging tussen 15 juni en 15 oktober wordt gedaan is nog de helft van de contributie verschuldigd. Wanneer na 15 oktober wordt opgezegd, moet de volledige contributie worden betaald. 

Mutaties/Veranderingen
Indien er mutaties/veranderingen zijn met betrekking tot naam en/of adresgegevens, gaat dit altijd via de ledenadministrateur van S.C.E, neem contact op met Berry Aalders
email; ledenadministratie@sce-nijmegen.nl

Het afmelden/stoppen van Uw lidmaatschap bij S.C.E
Dit kan uitsluitend schriftelijk per email gebeuren, en gaat altijd via de ledenadministrateur van S.C.E naar Berry Aalders
email; ledenadministratie@sce-nijmegen.nl

Een opzegging gedaan bij je leider(ster), trainer of aan iemand achter de bar in het clubhuis, is zeker niet voldoende. Deze mensen hebben het al druk genoeg met hun werkzaamheden en vergeten het dan vaak aan mij door te geven. Dus alleen via de ledenadministratie opzeggen is mogelijk.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met;
Berry Aalders – Ledenadministrateur S.C.E
Tel. 06-26724725  –  email; zie button ledenadministratie