Algemene ledenvergadering S.C.E.

Op maandag 13 november 2023 zal de algemene ledenvergadering worden gehouden. De vergadering zal om 20:00 uur starten. De agenda ontvangt u voorafgaand aan de vergadering in het clubhuis.

Het bestuur van S.C.E hoopt haar leden in grote getale te mogen verwelkomen.