Ballen Actie 2023

De Ballenactie 2023 zit erop: S.C.E heeft 41 gratis nieuwe ballen ontvangen.

Langs deze weg willen wij iedereen die heeft meegeholpen bedanken.
Deze actie levert onze club een mooie besparing op. 
www.ballenactie.nl/scenijmegen
Met sportieve groet, S.C.E