HOOFDbestuur

Jos Joosten

Voorzitter

Algemene Zaken, accommodatie velden & gebouwen

Berry Aalders

Penningmeester

Financiële- en juridische zaken, ledenadminstratie

Irene Brongers

Secretaris 

Secretariele zaken, wedstrijd en tuchtzaken 

Rik Mulders

Bestuurslid

Algemene zaken, Jeugdactiviteiten, Communicatie, VOG