Klaverjassen of Jokeren 

Op de volgende vrijdagen gaan we weer kaarten; 
Dit allemaal onder voorbehoud van de COVID-19 maatregelingen 

 26 november

Tot ziens in het clubhuis van S.C.E aan De Meeuwse Acker 2029

We gaan weer kaarten en wel op vrijdag 26 november, we hopen weer op zo’n goede opkomst als de vorige keer en dat er ook zoveel plezier aan wordt beleefd. Laten jullie even via deze mail weten of jullie komen dan kunnen we een beetje inschatten hoeveel tafels er klaargezet moeten worden en voor de inkoop van de hapjes en prijzen. Het clubhuis is om 19.30 uur open en we beginnen om 20.00 uur dus probeer op tijd aanwezig te zijn zodat we op tijd kunnen beginnen. Het eerste kopje koffie of thee is gratis alsmede ook de hapjes die op deze avond geserveerd worden. De gezelligheid van deze avond staat altijd voorop, ook niet S.C.E leden zijn welkom om mee te doen. De kosten voor deze avond zijn € 3,50 pp.
Email opgave:
Ik geef me hierbij op
De gastheren zijn;  Fred en Johan

KLIK HIER  Voor een foto impressie van een kaartavond bij S.C.E.

Een keer in de maand gezellig kaarten in het clubhuis van S.C.E