Contributie

Het voetbalseizoen loopt van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024

Heren senioren

€ 225,00

Dames senioren

€ 225,00

40+ voetbal

€   60,00

Niet spelende leden

€   40,00

Donateurs

€   21,00

Niet spelende medewerkers

€   12,00

JO-MO onder O23 (Senioren)

JO O23 – MO O23  

€ 220,00

JO–MO 19-17-15 (Junioren)

JO19 – MO19

01-01-2005 t/m 31-12-2006

€ 220,00*

JO17 – MO17 

01-01-2007 t/m 31-12-2008

€ 220,00*

JO15 – MO15

01-01-2009 t/m 31-12-2010

€ 210,00*

JO–MO 13-11-10-9-8 (Pupillen)

JO13  – MO13 

01-01-2011 t/m 31-12-2012

€ 200,00*

JO11 – MO11

01-01-2013 t/m 31-12-2014

€ 190,00*

JO10 – MO10

01-01-2013 t/m 31-12-2014

€ 190,00*

JO9  – MO9    

01-01-2014 t/m 31-12-2015

€ 180,00*

JO8  –  MO8

01-01-2015 t/m 31-12-2017

€ 180,00*

JO–MO 5 (Kabouters)

JO5 – MO5

01-01-2018 t/m 31-12-2019

   € 50,00

*  In de contributie van de JO8-MO8 t/m JO19-MO19 is een bedrag van € 20,- opgenomen voor het kledingfonds.

Betaling contributie
Betaling van contributie/boetes zal in principe alleen via automatische incasso plaatsvinden. Bij wijze van uitzondering wordt een acceptgirokaart toegezonden. Is dat het geval, dan zal het bedrag van de contributie met € 3,– voor administratiekosten worden verhoogd. Dit laatste aspect geldt overigens alleen voor de voetballende leden en niet voor; donateurs, medewerkers en niet-spelende leden. Wordt de contributie zelf overgemaakt, dan dient de helft van de contributie uiterlijk 1 september en het restant uiterlijk 1 januari door mij te zijn ontvangen.
* in de contributie van de JO8 t/m JO19 is een bedrag van circa € 20,– opgenomen voor het kledingfonds.

Stichting Leergeld
Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die in de gemeente Nijmegen wonen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Nijmegen indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% – 130% van het bijstandsniveau ligt. De maximale vergoeding voor sport is € 275,- per kalenderjaar en deze gelden kunnen worden aangewend om de contributie van S.C.E te betalen. In het geval dat u de contributie door Stichting Leergeld wilt laten betalen zorgt u ervoor dat u niet zelf de betaling verricht, maar dat u de factuur die u wordt toegezonden per email doorstuurt aan Stichting Leergeld. Voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld; zie button.

Meedoen regeling Gemeente Nijmegen
Vanaf 18 jaar kunt u een mogelijk beroep doen op de Meedoen regeling van de gemeente Nijmegen. Met de Meedoen-regeling kunnen mensen met een laag inkomen voor maximaal  € 150,- een cursus of activiteit doen. Bijvoorbeeld zwemmen, zangles, voetbal, yoga, taalles of naar het theater.
Voor informatie over de voorwaarden op de website van de Gemeente Nijmegen; zie button.
Op de Facebook pagina van Nijmegen–Lindenholt is ook een filmpje gepubliceerd over de Meedoen regeling, zie button.

Ledenadministrateur S.C.E
Berry Aalders
Tel. 06–26724725
email; button Contact ledenadministratie