Disclaimer

De informatie op de website en de app van voetbalvereniging Sport Club Excelsior is bedoeld ter algemene informatie. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

–   Voetbalvereniging Sport Club Excelsior (hierna genoemd S.C.E) stelt het bijzonder op prijs dat je een bezoek brengt aan onze website en app. Hoewel bij het gereedmaken van de website en app de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is, en ondanks de constante zorg en aandacht die er besteed wordt aan de samenstelling van de website en de app is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig cq onjuist is.
–   Het bestuur van S.C.E accepteert niet, dat er personen via de website of app worden geschaad.
–   S.C.E spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website en app zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties, fouten in de gegevensverwerking kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Zet- en typefouten en wijzigingen in prijs en uitvoering van artikelen en diensten zijn onder voorbehoud.
–   Het is ten alle tijden toegestaan berichten of andere informatie over te nemen van deze website of app, dit mag uitsluitend en alleen met bronvermelding.
–   Linken en refereren naar “De officiële S.C.E website” is toegestaan. Bij voorkeur met de URL https://www.sce-nijmegen.nl/
–   De app kunt u vinden onder https://vvsce.teamapp.com/
–   Door content in te sturen (zoals tekst en/of foto’s) ter publicatie verleent u sportclub S.C.E een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal/content te publiceren). Zonder dat het enige tegenprestatie verschuldigd is.
–   S.C.E kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.
–   S.C.E aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid hiervan, of informatie aangeboden door http.//www.sce-nijmegen.nl/ of op https://vvsce.teamapp.com/ op welke manier dan ook. Deze website en app bevat links naar andere websites, en app. S.C.E is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze externe websites of pagina’s waarnaar op deze website en app wordt verwezen, en garandeert derhalve niet de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van deze websites, app.
–   S.C.E kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in haar netwerk, hardware of software die resulteren in gegevens die verloren zijn gegaan.
–   De informatie op deze website en app wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Deze disclaimer is van toepassing op alle webpagina’s en app van de S.C.E.
–   Mocht U bezwaar hebben tegen de plaatsing van uw foto(‘s) neem dan a.u.b. contact op met info@sce-nijmegen.nl en we zullen de foto(’s) zo snel mogelijk verwijderen.
–   Het gebruik van “cookies” tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
–   Google Analytics, deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
–   Deze website is primair ontwikkeld voor internet Microsoft Edge of Google Chrome browser. Andere browser kunnen problemen ondervinden. De aan te raden resolutie voor het bekijken van deze website is 1024 x 768 pixels.
–   Hoewel S.C.E alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is S.C.E niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website en app via internet verzonden worden. S.C.E sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en app. Door deze website, app te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van S.C.E website en app de inhoud van deze disclaimer dat Nederlands recht van toepassing is. De disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving op ieder gewenst moment worden gewijzigd, zodat u de disclaimer bij ieder gebruik opnieuw dient te lezen. Als u denkt dat informatie op deze website of app onjuist is, dan verzoeken wij u dit vriendelijk de webmaster dit te doen melden, email; webmaster@sce-nijmegen.nl