Over de club historie

Een van de oprichters van voetbalvereniging

Sport Club Excelsior

Dhr. C. Gommers

Deze plaquette is te vinden in de bestuurskamer

Het ontstaan van voetbalvereniging  Sport Club Excelsior  uit Nijmegen, opgericht op 17-09-1927

Sportpark Vossenlaan  -> de d’Almarasweg  ->  Sportpark Grootstal  ->  Sportpark Lindenholt

Oorspronkelijk komt voetbalvereniging “Sport Club Excelsior” (afgekort S.C.E) vanuit de Groenestraat in Nijmegen. De meeste leden woonden in het Willems-kwartier. Iedereen van de Sint Jansschool werd geacht lid te worden van S.C.E. Voetbal was dé tak van sport. Bij S.C.E was het in die tijd belangrijker dat je een brave nette jongen was dan dat je kon voetballen. Zondags werd er vóór 12 uur niet gevoetbald. Iedere eerste zondag van de maand hadden we zelfs een eigen “clubmis” in de kapel van de zusters aan de Dobbelmanweg. S.C.E was van oorsprong en is nog steeds een katholieke club. Toen ik in 1948 lid werd, had S.C.E de velden aan de Vossenlaan. Na de Vossenlaan, waar we in 1961 voor de woningbouw moesten wijken, speelden we twee jaren aan de d’Almarasweg. Dit was tijdelijk, in afwachting van het gereedkomen van de velden aan de Grootstalselaan, hoek Nieuwe Mollenhutseweg. Dit sportpark werd in 1964  opgeleverd, verhuisde S.C.E naar sportpark “Grootstal”. De vereniging groeide en groeide in ledenaantal, wat uiteraard ook de sportieve prestaties ten goede kwam. In die tijd waren we de grootste amateurclub in  Nijmegen. Dit kwam mede door de vele jonge gezinnen die in de wijken Haterse Hei en Grootstal kwamen wonen. Veel van de kinderen werden lid van S.C.E. Samen met de leden die S.C.E trouw waren gebleven was het op de 6 voetbalvelden waarop wij speelden al gauw een hele drukte. Veel goede talenten heeft S.C.E voortgebracht, talenten die ook het betaald voetbal hebben gehaald.
Het eerste elftal heeft enkele jaren op het niveau van Tweede klasse KNVB gespeeld, maar meestal speelden we in de Derde klasse. Naast de competitiewedstrijden, werden er ook toernooien georganiseerd. Het “taartentoernooi” was er een welke jaarlijks terugkeerde. Er werd de gehele dag gevoetbald en aan het einde van de dag kreeg iedereen een stuk taart, waarna men voldaan naar huis ging. Er werden ook veel evenementen georganiseerd, o.a. de carnavalsavonden met “de Grootstalbroeders”. Dan puilde het clubhuis uit en werd er menig fust bier aangeslagen. Ook de stijlvolle Nieuwjaarsreceptie werd door bijna ieder lid bezocht. En niet te vergeten de ijsbaan (als het weer er voor was), dat was voor de hele buurt een geweldig vermaak. Ook de jaarlijkse rommelmarkt bracht veel drukte met zich mee. Het ledenaantal schommelde in die jaren rond de 800. Dat was een prima basis voor een gezonde vereniging. Ons ledenaantal werd mede door de vergrijzing van de wijk beduidend minder. Op een gegeven moment hadden we maar ongeveer 350 leden. Tja en toen kwam er in 1988 het bericht dat de gemeente op ons sportpark “Grootstal” huizen wilde bouwen.
Het toenmalige bestuur heeft in 1988 een verhuiscommissie ingesteld bestaande uit bestuursleden (wijlen) Anton Buis, (wijlen) Wim Janssen, (wijlen) Theo Arts en voorzitter van S.C.E, Lex Coenen. Tezamen met de ondersteuning van Joop Hartskeerl van de toenmalige Nijmeegse Sportraad heeft die commissie uitvoerig en vaak met de gemeente vergaderd.
Dat gebeurde echter nagenoeg elke keer overdag op het stadhuis in Nijmegen en feitelijk vooral met ambtenaar Rob Miltenburg, soms echter ook samen met wethouder Ton Buitenhuis. Dat leidde in de herfst van 1989 tot een concreet voorstel van de verhuiscommissie aan het bestuur, die met het voorstel akkoord ging. Vervolgens heeft het bestuur een buitengewone ledenvergadering uitgeschreven in december 1989. In die vergadering stemden uiteindelijk alle 113 aanwezige leden vóór de voorgestelde verhuizing en de daarbij behorende voorwaarden. Het toenmalig bestuur kreeg daarin de volmacht de overeenkomst voor de verhuizing met de gemeente aan te kunnen gaan en heeft die overeenkomst begin 1990 getekend. Toen kwam het grote werk voor (en daarmee de grote verdienste van) de -helaas eerder dit jaar overleden (2019)- Theo Arts, die zich ontfermde over het ontwerp en de bouw van het clubgebouw op “Sportpark Lindenholt”. Je kan en mag van dat clubhuis vinden wat je er van wil, maar in de Nijmeegse voetbalwereld kreeg ons nieuw home toentertijd vanwege de deal met de gemeente wel de naam van “S.C.E het clubhuis met de gouden handgrepen”.
In de ledenvergadering van september 1990 nam ik het voorzitterschap van Lex Coenen over. De feitelijke fysieke  verhuizing naar Lindenholt kwam toen de accommodatie voor gebruik gereed was. In het stadsdeel Lindenholt kregen we een splinternieuwe accommodatie. Op 2 november 1990 openden we ons nieuwe clubhuis. Al heel snel steeg ons ledenaantal tot circa 850 personen. S.C.E heeft altijd veel aandacht voor de jeugd gehad en dat leverde in 1991 de prijs op van “Sportclub van het jaar 1991”. En nu woon ik (FM) zelf op Sportpark Grootstal, waaraan ik en met mij velen de mooiste herinneringen heb.

Tekst en zwart/wit beeldmateriaal beschikbaar gesteld door: Ferrie Meinema – Lex Coenen, Facebook Oud Grootstal – Hatertse Hei

Ook komen er (kleuren)foto’s van website – facebook van verschillende personen met een warm hart voor S.C.E

KLIK op foto’s voor VERGROTING

Teamfoto S.C.E  seizoen 1934 – 1935 

Bron: https://www.noviomagus.nl/

S.C.E, deze foto is gemaakt rond 1928 – 1930.

S.C.E zondag 1 seizoen 1935 – 1936

De foto is genomen met de Sint Antonius Abt kerk aan de Dennenstraat 125 op de achtergrond. De voetbalvelden lagen waarschijnlijk naast de kerk en hebben later plaats gemaakt voor woningbouw.

V.L.N.R
dhr. Westrik,  Th. Arnts, Th. Walraven, H. Boomes, W. Binnendijk (aanvoerder) Dhr. M. van Thiel, G. Braam / W.Faber, A. Binnendijk, H. Faber, T. Westrik, Th. Hellenkamp, G. Verweij 

 

S.C.E 1 is kampioen geworden in seizoen 1937 – 1938.

Op de foto staan incl de reservespelers en het bestuur van S.C.E

Voor de kampioenswedstrijd van seizoen 1937-1938. 

De aanvoerder (niet dezelfde als in 1935-1936) aan het woord; voor wie de bloemen bestemd waren, is niet bekend.

Sportclub Excelsior Nijmegen.

Bij haar 10 jarig bestaan op 17 september 1937 voltallig op de foto.

S.C.E 3 kampioen in seizoen 1954 – 1955.

Staand v.l.n.r: W. Peters – H. Hermens – J. van Haren – Th. Rikken – Th. Verhoeven – F. Meinema – C. Mulder
Zittend v.l.n.r: A. Francissen – H. Lelieveld – A. Gommers – P. Soetekouw

 

Het S.C.E bestuur tijdens het 25 jarig bestaan.

Het zijn van links naar rechts; Dhr. Frits Weijers Terreinknecht, Dhr. Mulders, Trainer Cees Gommers, Secretaris/penningmeester, voorzitter Dhr. van Reen, Kapelaan Eras, Geestelijk adviseur. Dhr. Wannet, bestuurslid, Dhr. Gubbels, bestuurslid, Dhr. Popping, bestuurslid. Het meest linkse jongetje is Willy van Keeken later speler van zondag 1.

Hierbij nog een kampioenselftal seizoen 1950-1951. (Helaas zijn niet alle namen zijn meer bekend.)

De leider was Jan Driessen, verder keeper Pim Kokke (met bloemen) – Theo Degen – Karel Bekkers – Ferrie Meinema – Jan Mulder – Paul Soetekouw – Theo Verhoeven.
We waren kampioen in het seizoen 1950 – 1951. De foto is genomen op de Vossenlaan. Let even op de bal, zo eentje met een veter nog.

 

Dit is en afdruk van de steuntegel.

Welke werd verkocht om S.C.E te helpen nadat de penningmeester de boel op een grandioze manier had geflest. Deze gebeurtenis was in ’70 jaren.

Luchtfoto 1985, de voetbalvelden van het toenmalig “Sportpark Grootstal”.

Het sportpark aan de Nieuwe Mollenhutseweg in Nijmegen was in 1964 klaar. S.C.E en sv Hatert kwamen er te voetballen.

Geen gegevens verder van bekend, het is in ieder geval S.C.E 7.

De A1 van S.C.E 1981-1982.

Veel jongens uit de wijk. Foto komt uit een kalender die toen is gemaakt met foto’s van alle jeugdelftallen. De kalender heb ik niet meer maar wel deze foto. Fijne begeleiding van John Goedhart en training/coach Arie Boskeljon. Met veel van deze jongens in  jeugdelftallen gespeeld vanaf de E. Helaas degradeerden we toen omdat spelen in de klasse ‘geselecteerde jeugd’ met tegenstanders als Vitesse, N.E.C, en De Graafschap dat te hoog gegrepen was…..

 

De laatste lichting voetballers van “Sportpark Grootstal”.

Sommige leden/personen zijn nog steeds actief op “Sportpark Lindenholt”.
Staand vlnr: Ronald Backhaus, Berry Aalders, Wim Wensveen, Ton Alferink, Ronnie de Winter, Harry Backhaus, Co Ruijters, Jo van Raay (leider), Aad Boskeljon (leider)
Zittend vlnr: Hans van Raay, Tonnie Langen, Paul van Cleef, Berry van Meerwijck, Geert-Wim Peeters, Theo van Raay, Ben de Swart, Jan Kamps.

S.C.E zondag 2 kampioen in seizoen 1997-1998. “Sportpark Lindenholt”.

S.C.E zondag 1 seizoen 2005-2006; De kampioensploeg onder leiding van Paul van Cleef in de 5e klasse E Oost.

Kantine S.C.E in 1999.
Reactie van S.C.E-lid. En aan de andere kant stond een tafeltennistafel. En nog veel belangrijker: de aller eerste Arcade speelkast van Mortal Kombat 1. Jaren lang ging daar elke week mijn volledige zakgeld in. Kinderen kwamen vanuit heel Lindenholt speciaal naar S.C.E voor die speelkast. En toen mocht je binnen nog roken. Weet nog goed dat je soms op zaterdagmiddag amper de andere kant van de kantine kon zien.

De start van het damesvoetbal bij S.C.E op “Sportpark Lindenholt” Nijmegen.

Teamfoto S.C.E zondag 1 seizoen 2018 – 2019.

Roel van Wijk afscheid als speler van zondag 1 – 23 augustus 2019.

Na 22 jaar in het eerste te hebben gespeeld van S.C.E – sv Milsbeek – en sc Woezik.

Neemt Roel van Wijk afscheid als voetballer op 23 augustus 2019 bij S.C.E

 
S.C.E zondag 1 seizoen 2019 – 2020.
 

Bovenste rij v.l.n.r.: Roel Heijltjes, Rick Theunissen, Kaj Dreis, Guido Peters, Jarno Herfkens, Thijs Meesters, Richard Schür, Karel Creemers
Middelste rij v.l.n.r.: Marcel Janssen, Angelo Kilkens, Damian Kregting, Roel van Wijk, Berry Breems, Wim de Bruyn, Robbin van Zantvliet, Luuk Schiphorst, Patrick Rentrop
Onderste rij v.l.n.r.: Jos Joosten, Martin Sluijs, Kay de Kluis, Daniel Heideveld, Anthony Wefer, Diego Tang, Jayrell Terziyan, Nick Sander, Khalid Samaoui, Paul van Cleef

Noot webredactie: Van trainer Berry Breems is op woensdag 16 oktober 2019 afscheid genomen, hij kon het trainen en zijn werk niet langer combineren, Serge Heuveling is enige dagen later aangesteld als trainer/coach van zondag 1.

Seizoen 2019-2020 is plotseling geëindigd omdat begin maart 2020 het Corona-virus uitbrak in Nederland, deze virus is in december 2019 in China uitgebroken en is wereldwijd verspreid. De Nederlandse regering heeft bepaalt dat er met ingang van half maart niet meer gevoetbald mocht worden, eind maart heeft de KNVB besloten dat het seizoen niet meer hervat wordt. Er is dit voetbaljaar geen kampioen ook degradeert er niemand, komend seizoen de zelfde tegenstanders op RODA’28 na die is in juni alsnog gepromoveerd.

Evenals seizoen 2020-2021- is het seizoen stil gezet i.v.m. het Covid-19 virus op 13 oktober 2020, of in het seizoen nog uitgespeeld gaat worden is in januari 2021 nog niets van bekend maar het zit er niet naar uit dat dit nog gaat gebeuren.

Paul van Cleef

Dennis Kroes

Rutger Schuijffel
Cor Perlee
Berry Breems
Serge Heuveling
Frank Koch
Theo van Cleef

 

 

Trainers/Coach van S.C.E zondag 1 van de afgelopen jaren, in willekeurige volgorde.

S.C.E zondag 1 seizoen 2020 – 2021.

Ook seizoen 2021-2022 is stilgelegd i.v.m. het covid-19 virus, de laatste competitie wedstrijd is thuis gespeeld  tegen vv UHC op 28-11-2021 hierna was het niet meer mogelijk om in de avond te trainen zodat de competitie is stilgelegd. S.C.E zondag 1 staat ongeslagen fier aan kop in de 4e klasse E Oost met 7 gespeeld en 21 punten!!!!1

S.C.E zondag 1 seizoen 2021 – 2022.

S.C.E is in de 4e klasse E Oost ongeslagen kampioen geworden, en gepromoveerd naar de 3e klasse Oost.

S.C.E zondag 1 seizoen 2022 – 2023.
Deze foto is genomen nadat ze op een donderdagavond in november, te horen hebben gekregen dat ze de eerste periodekampioen waren geworden. Links en rechts onder op de foto: Theo van Cleef Trainer/Coach & Paul van Cleef Technisch manager.