30-11-21  De 40+ groep is op zoek naar versterking
De 40+ groep, die bij S.C.E speelt is op zoek naar 40+ers die het leuk vinden om op de zaterdagmiddag gezellig een balletje willen trappen. Wij zouden het leuk vinden om nieuwe gezichten te zien, die ook voor de lol willen voetballen en bewegen, de 3e helft is vanzelfsprekend niet onbelangrijk voor deze groep. Voor meer informatie neem contact op met;
Hans van den Heuvel – telefoon 06-51345811 of via email: hh@emid.nl

29-11-21 De maatregelen blijven elkaar opvolgen
De maatregelen om het aantal coronabesmettingen te laten afnemen blijven elkaar opvolgen. Zoals vrijdag al gecommuniceerd heeft het besluit om alle sportlocaties om 17.00 uur te sluiten een enorme impact op het voetbal. Onze gedachte was en is nog steeds: Voetballen (bewegen) is en kan gezond. We willen er daarom alles aan doen om zoveel mogelijk te blijven voetballen in competitieverband, mits dit medisch verantwoord is want als er niet voldoende getraind kan worden, dan levert het spelen van (alleen) wedstrijden vroeg of laat blessures op. Verder moeten we ook rekening houden met een ordentelijk competitieverloop én de extra druk op de verenigingen. Want we begrijpen goed dat het openhouden van de club veel van jullie vrijwilligers vraagt.
Verschil categorie A en B
De huidige situatie vraagt om verschillende scenario’s voor de competities. Want we moeten in beweging blijven, zowel voor onze gezondheid als ook om het verenigingsleven in stand te houden. We maken een onderscheid tussen categorie A en B omdat in de categorie A het belang van een goed competitieverloop essentieel is om uiteindelijk tot promotie/degradatie te kunnen komen. In de categorie B vinden we het belangrijk dat pupillen, junioren en senioren hun wedstrijden kunnen blijven spelen, zeker nu de trainingsmogelijkheden beperkt zijn.
Besluit categorie A: (met uitzondering van de Eredivisie en de beloften vrouwen)
Komend weekend, 4 en 5 december, vervalt het reguliere competitieprogramma bij de jeugd en senioren. Daarentegen zien wij graag dat zoveel mogelijk van de inhaalwedstrijden gespeeld gaan worden om de verschillen in het aantal gespeelde wedstrijden te verkleinen. Hierbij doen we dus een beroep op die clubs die de afgelopen periode al een achterstand in aantal gespeelde wedstrijden hebben opgelopen, om in deze bijzondere periode toch een wedstrijd te spelen. Mocht jouw vereniging van mening zijn dat het niet verantwoord is om deze week met beperkte trainingsmogelijkheden af te sluiten met een inhaalwedstrijd, geef dit dan zo snel mogelijk door via KNVB Contact. Dit geeft ons de mogelijkheid om mogelijk een andere wedstrijdcombinatie in te plannen. Het uiterste moment om een wedstrijd af te zeggen is donderdag 2 december 16.00 uur. De doordeweekse wedstrijden worden uit het programma gehaald.
Besluit categorie B:
In de categorie B handhaven we dit weekend, 4/5 december, het reguliere programma voor jeugd en senioren. Uiteraard denken we mee met teams of verenigingen die niet willen voetballen. Afhankelijk van de uitkomsten van het debat van de Tweede Kamer, nemen we een besluit over het programma van 11/12 december en 18/19 december. Vanuit de combinatie van (on)mogelijkheid van trainen en het medisch advies hoe verantwoord het per leeftijd is om zonder training een wedstrijd te spelen, zullen we de keuze maken om wel of geen wedstrijden te plannen. Mochten er problemen in de bezetting van wedstrijden ontstaan, doordat een categorie A team nu thuis speelt in plaats van uit dan gaat de wedstrijd van de categorie A voor de categorie B.
De doordeweekse wedstrijden worden uit het programma gehaald.
Wat valt er onder categorie A of B?
Voor het seizoen 2021/’22 geldt voor de categorie A de volgende indeling:
Mannen veldvoetbal standaard Tweede Divisie tot en met de vijfde klasse.
Mannen veldvoetbal reserve Hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse *.
Mannen veldvoetbal O23 competitie (divisies).
Vrouwen veldvoetbal Eredivisie vrouwen, beloften tot en met de derde klasse.
JO13 t/m JO19 Divisie 1 tot en met de Hoofdklasse
*Uitzondering voor de reserve 3e klassen zondag in de districten Noord en West. Deze vallen onder de categorie B
Teams die in het seizoen 2021/’22 in de overige klassen (inclusief 7 tegen 7 senioren) spelen behoren tot de categorie B
Resterend verloop competitie tot Kerst
Afhankelijk van de besluitvorming in de Tweede Kamer deze week, nemen we een besluit over het doorgaan van de competitie op 11/12 december en 18/19 december. Op basis van de mogelijkheden om te trainen, wellicht na het debat toch tot een later tijdstip dan 17.00 uur, maken we de keuze om competities stil te zetten, inhaalwedstrijden te faciliteren of een regulier programma te organiseren.
Zaalvoetbal
De zaalvoetbalcompetitie is tot en met 19 december stilgezet met uitzondering van de Eredivisie mannen en vrouwen. Hopelijk kunnen we de competitie na de winterstop hervatten. We gaan zo snel mogelijk aan de slag om de wedstrijden die nu komen te vervallen opnieuw in te plannen. Dit kan mogelijk wijzigingen in de huidige speeldagenkalender opleveren. We verwachten uiterlijk volgende week hierover te communiceren.
KNVB Opleidingen
Alle opleidingen van de KNVB academie zullen op basis van de huidige maatregelen niet in de praktijk bij de amateurverenigingen georganiseerd kunnen worden. De KNVB academie zal dan ook de opleidingsactiviteiten opnieuw gaan plannen en waar mogelijk online gaan aanbieden. De deelnemers worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Voor bepaalde opleidingen gelden er uitzonderingen en ook daar zullen de betreffende deelnemers direct over geïnformeerd worden.
Contact en meer informatie
Kijk voor alle informatie over voetbal en het coronavirus op www.knvb.nl/coronavirusof neem contact op met jouw verenigingsadviseur. Daarnaast wijzen wij je op het bestaan van de bestuurders community Eén Tweetje. Juist op dit platform kom je andere bestuurders tegen die met elkaar tips, adviezen en ervaringen uitwisselen. Of bezoek de website van NOC*NSF: Namens KNVB, Jan Dirk van der Zee – Directeur-bestuurder amateurvoetbal

27-11-21 Maatregelen tegen het COVID virus 
De situatie in de ziekenhuizen is momenteel zo ernstig dat de overheid heeft besloten om verdere maatregelen tegen het COVID virus te nemen. De maatregelen raken de samenleving en het amateurvoetbal wederom hard.De komende drie weken, vanaf 28 november, moeten sportaccommodaties tussen 17.00 – 05.00 uur dicht zijn. De kracht van sport en bewegen heeft hiermee niet de waarde toegekend gekregen die wij menen eraan toe mogen kennen. Een harde klap voor onze sport, maar samen met de verenigingen zullen wij wederom onze verantwoordelijkheid nemen in het bestrijden van het virus.Dit weekend, zaterdag 27 en zondag 28 november, mag er nog gevoetbald worden, zowel op het veld als in de zaal. De huidige corona regels zullen hier nog steeds van kracht zijn.

Dit betekent:
Publiek is helaas niet welkom. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders. Voor zaalvoetbal geldt dat de spelers ook een CTB verplichting hebben.

In de kantine en de kleedkamer is een CTB voor alle personen van 18 jaar en ouder verplicht.
Vaste zitplaatsen zijn verplicht in de kantine.
Het afhalen van eten/drinken bij een afhaalpunt (binnen) mag zonder CTB maar met mondkapje.
De kantine moet op zaterdag 27 november om 20.00 uur dicht en op zondag 28 november vanaf 17.00 uur.

Vanaf 28 november 05.00 uur gelden de volgende regels voor de sport.
Na 17.00 uur moeten de sportaccommodaties dicht zijn.
Wedstrijden van komende zondag, 28 november kunnen doorgang vinden. Mocht de wedstrijd te laat aanvangen, overleg dan met de tegenstander om de wedstrijd te vervroegen.
De zaalvoetbalcompetitie kan hierdoor geen doorgang vinden en wordt stilgelegd tot en met 19 december.
Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur (wedstrijd of training) is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand. Ter verduidelijking, dit mag dus niet plaatsvinden op de sportaccommodatie zelf.
Topcompetities (Eredivisie vrouwen en eredivisie zaalvoetbal mannen en vrouwen) hebben een uitzonderingspositie en gaan wel door uiteraard zonder publiek. Deze maatregelen van het kabinet gelden voor 3 weken en gelden in ieder geval tot 19 december 2021. Op dinsdag 14 december wordt de situatie opnieuw beoordeeld.Het is logisch dat deze nieuwe overheidsmaatregelen veel vragen oproepen. Ook is toegezegd dat er nieuwe financiële steunpakketten beschikbaar komen. Er wordt hard gewerkt aan het verduidelijken van alle maatregelen. Wij nemen zo snel mogelijk een besluit over de voortgang van de competities voor de komende weken en informeren dan alle verenigingen en scheidsrechters. Kijk dan ook op www.knvb.nl.Contact en meer informatieKijk voor alle informatie over voetbal en het coronavirus op www.knvb.nl/coronavirus of neem contact op met jouw verenigingsadviseur. Daarnaast wijzen wij je op het bestaan van de bestuurderscommunity Eén Tweetje. Juist op dit platform kom je andere bestuurders tegen die met elkaar tips, adviezen en ervaringen uitwisselen.
Met sportieve groet, KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

05-11-21  Aangescherpte maatregelen in de sport, geldig vanaf 6 november
Wij zijn blij dat de Tweede Kamer en het kabinet hebben geluisterd naar de bezwaren vanuit de amateursport. Met deze uitkomst is voor bijna drieduizend voetbalverenigingen, 600.000 volwassen amateurvoetballers en duizenden vrijwilligers een werkelijk onmogelijke situatie voorkomen. Het eerdere plan, het tonen van een Corona Toegangsbewijs (CTB) door sporters en publiek van 18 jaar en ouder ook voor de buitensport, was praktisch niet uitvoerbaar.
Voor het zaalvoetbal is er helaas anders geredeneerd en is het moeten tonen van het CTB door sporters en publiek van 18 jaar en ouder in stand gebleven. Naar verluidt omdat sporthallen doorgaans één toegangsdeur hebben en omdat de meeste sporthallen niet door vrijwilligers, maar door professionals worden beheerd. Wij adviseren de zaalvoetbalbestuurders in contact te treden met de eigenaar van de sporthal, doorgaans de gemeente, voor het scheppen van duidelijkheid en eventueel het maken van afspraken.
Voor het veldvoetbal blijft het sporten in elk geval voor iedereen toegankelijk. Dat is goed nieuws aangezien sporten een positieve invloed heeft op de gezondheid en dus ook de gezondheidszorg. Ook heeft deze wijziging een positieve invloed op de sociale aspecten van verenigingsleven. Iedereen kan elkaar nog blijven ontmoeten. Maar gelijker tijd vragen de nieuwe maatregelen weer ontzettend veel van het aanpassingsvermogen van de vrijwilligers, de voetballers en het publiek.
Resumerend heeft het demissionair kabinet per 6 november de volgende nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sport.
Bij sporten op binnensportlocaties is er voor publiek én sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs vereist. Dit geldt dus ook voor het zaalvoetbal. Bij het betreden van de locatie zal een CTB getoond moeten worden.
Voor de buitensport geldt dat alléén voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras een CTB getoond moet worden.
Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties wel een CTB tonen.
Deze maatregelen gaan aanstaande zaterdag in, maar de overheid heeft richting de sportsector aangegeven er begrip voor te hebben als de praktische invoering niet direct geregeld is. Uiteraard er wel op vertrouwend dat de benodigde processen in gang worden gezet. Wij willen benadrukken dat het aan de verenigingen is om haar leden en het publiek op te roepen dat ze zelf ook hun verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het kunnen betreden van binnenruimtes en specifiek het betreden van de kleedkamer en hen oproepen om het de vrijwilligers van de club niet onnodig moeilijker te maken dan het al is. Het gedrag van onze sporters/publiek wordt medebepalend voor mogelijke toekomstige maatregelen van de overheid.
Bij de veiligheidsregio’s is er geld, beschikbaar gesteld door het Rijk, voor het handhaven van de coronatoegangsbewijzen. Informeer hiernaar bij je eigen gemeente, wellicht helpt het bij het vergemakkelijken van de controle op CTB.
Kijk hier voor de meest gestelde vragen: Contact en meer informatie. Kijk voor alle informatie over voetbal en het coronavirus op www.knvb.nl/coronavirus of neem contact op met jouw verenigingsadviseur. Daarnaast wijzen wij je op het bestaan van de bestuurders community Eén Tweetje. Juist op dit platform kom je andere bestuurders tegen die met elkaar tips, adviezen en ervaringen uitwisselen.
Met sportieve groet, KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

08-10-21  Trainer/ster gezocht voor de woensdagmiddag, voor onze jeugdige spelertjes. Ben jij de trainer die onze jeugdvoetballers beter kan maken, en vind je het leuk om je kennis over te dragen op de jeugdspelers. Dan ben je van harte welkom, bij S.C.E Heb je interesse stuur dan een mailtje naar; scejeugd0308@gmail.com

11-08-21 De trainingen van de JO8-1, JO9-1, JO11-3, MO11-1, MO11-2 en de kabouters gaan dit seizoen weer beginnen. Er wordt gestart op woensdagmiddag 25 augustus om 14.45 uur. Dit seizoen zullen ook de kabouters op de woensdagmiddag gaan trainen.
Namens de trainers, Berry Aalders

28-07-21  Ben jij of ken jij iemand die op zoek is naar een seniorenelftal om op zaterdagmiddag mee te voetballen?  S.C.E zaterdag 5, met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar, is op zoek naar nieuwe spelers. We spelen in de 6e klasse. Het spelplezier staat hoog in ons vaandel. Maar we strijden wel wekelijks voor de overwinning. Heb je interesse. Neem contact op Nick van Haren, 06-14462217

27-07-21 S.C.E is op zoek naar een trainer/coach voor de JO17-2. Wie o wie wil dit team trainen op maandag en woensdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur. Is er interesse of zijn er vragen neem dan contact op met Jaap Thissen. Bellen mag naar tel. 06-39208002 of mailen naar: Jaap Thissen

22-07-21 Beste trainers/leiders jeugd en senioren, hierbij het “voorlopige trainingsschema” voor komend seizoen. Nog niet alles is ingevuld en afgerond. Er kan in ieder geval weer worden getraind vanaf maandag 9 augustus 2021. Geef door aan Karel Creemers (wedstrijdsecretarissce@gmail.com of 06-24440652) wanneer jullie met de trainingen willen gaan beginnen.  Laat John en Willie niet voor niets komen. Heel veel succes komend voetbaljaar. KLIK HIER voor trainingstijden & dagen.
Namens, Berry Aalders

09-07-21 De “nieuwe” indeling voor S.C.E. zondag 1 in de 4e klasse E het komend seizoen 2021-2022: sv Angeren, vv Aquila, sc DIOSA, s.v. DSZ, vv Krayenhoff, NSSV FC Kunde, sv Nijmegen, vv OSC, Overasseltse Boys, sc Millingen, vv S.C.E, vv SCP, sv Hatert, vv UHC.

15-06-21 zaterdagmorgen 19 juni is de laatste training voor de kabouters van dit seizoen.
Namens de trainers, Berry Aalders

13-06-21 woensdagmiddag 23 juni wordt er voor de laatste keer dit seizoen getraind door de elftallen JO8-1 en 2, JO9-1, JO11-2 en 3, MO11-1 en 2.
Namens de trainers, Berry Aalders

15-05-21 Het zijn nog altijd bijzondere tijden voor iedereen. De coronacrisis raakt ons allemaal. Van iedereen wordt verwacht om sociale afstand te houden, zo min mogelijk naar buiten te gaan en thuis te werken waar mogelijk. Het competitieseizoen is in het water gevallen, maar gelukkig hebben we nog enigszins kunnen trainen. Ook voor onze club zijn het logischerwijs zware maanden. Maandenlang geen inkomsten in de kantine rondom wedstrijden en trainingen, sponsoren die in zwaar weer verkeren en ga zo maar door. We hebben daarom besloten een actie in te gaan zetten waarbij jullie, als leden en supporters, geheel vrijblijvend de kans hebben om de club te steunen. Met een heuse club handdoekactie bieden we jou de mogelijkheid om een prachtige handdoek aan te schaffen, geheel in stijl van onze club. Op deze manier kan je de club steunen, omdat van elke verkochte handdoek er maar liefst € 5,- direct naar onze club gaat! De actie start 15 mei en zal eindigen op 15 juni.
Hoe gaat het in zijn werk?
Ga vanaf nu naar de website https://www.myclubstore.eu/clubs/vv-sce/ Op deze webshop pagina van onze club kun je de handdoeken zien en informatie vinden over de actie. Bestel hier de handdoek(en) en ga naar de betaalpagina. Reken hier de bestelde handdoek(en) af, waarna ze in productie gaan. Alle bestelde handdoeken worden ca. 3 weken na sluiting van de shop afgeleverd bij S.C.E. We zullen tegen die tijd verdere informatie geven over hoe en wanneer de bestellingen opgehaald kunnen worden.
Samen komen we hier doorheen! 

03-05-21 zaterdag 8 mei geen training is voor de kabouters, zaterdag 15 mei wordt er weer getraind. donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) van 09.30 uur tot 10.30 uur ZSportz Boarding voetbal JO05 – JO06 en JO07. Opgeven via: rikmulders@hotmail.com

25-04-21   Met Koningsdag op dinsdag 27 april en met Bevrijdingsdag op woensdag 5 mei is ons sportpark gesloten. Er kan die dagen dan ook niet worden getraind.
Namens bestuur, Berry Aalders

23-04-21   Om ons meidenvoetbal uit te breiden zoeken we meiden die het leuk vinden om te voetballen. Ben je geboren in 2010, 2011 of 2012 kun je je aanmelden bij onderstaande. We trainen op woensdag van 14.45 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 17.15 uur tot 18.30 uur. Lijkt het je wat, mag je meetrainen!!
Namens, Jolanda Mondi   Tel. 06-28263454  Email: jolanda-1017@hotmail.com

26-03-21  Het kabinet heeft besloten dat de avondklok vanaf 31 maart 2021 ingaat om 22.00 uur.  Dat betekent dat we vanaf woensdagavond 31 maart 2021 weer onze oude trainingstijden kunnen gaan aanhouden. De kleedkamers blijven wel dicht en je moet in sporttenue naar de training komen. Na de trainingen blijf je niet op het sportpark maar ga je naar huis. Dan kunnen de spelers, begeleiding en ook de terreinmeesters voor 22.00 uur thuis zijn.
Namens, Berry Aalders

16-02-21  Vanaf morgen 17 februari zijn de velden weer vrijgegeven om te trainen en onderlinge wedstrijden te spelen.
Namens de trainers

07-02-21  Zolang er sneeuw op de velden lig, mag er niet op getraind of gevoetbald  worden. Hou de website in de gaten, hierop zal aangegeven worden wanneer dit weer mogelijk is. 
Namens de trainers

29-01-21   zaterdagmorgen 6 februari 2021 beginnen de kabouters weer te trainen. De training begint om 11.30 uur. Helaas mogen de ouders er nog steeds niet bij aanwezig zijn en moeten ze hun zoon/dochter bij de poort afzetten.
Namens de trainers, Berry Aalders

11-01-21  woensdagmiddag 20 januari 2021 gaan we weer beginnen met de pupillentraining voor de teams JO8-1 en 2, JO9-2 en 3 en JO11-2 en 3 en MO11-1.
Namens de trainers, Berry Aalders