Op vrijdagavond 25 januari vond de eerste S.C.E PUB  voetbalkwiz plaats. Acht teams hadden zich geheel vrijwillig aangemeld, bestaande uit een gezonde mix van jong en oud (bestuur en de heren van de 40+). Er waren ook best veel dames vertegenwoordigd. De kwiz bestond uit twee rondes met daarin een rode vraag die door de hele ronde doorliep als hersenkraker, een blokje algemene vragen over het voetbal in Nederland , een blokje geluidsfragmenten en een blokje over onze trots…N.E.C.
In de pauze lag het bestuur op kop.
In de tweede ronde hetzelfde patroon, maar nu in iets rustiger tempo. Het temperament van de Italiaanse quizmaster Silvano Orvini was voor sommigen iets te.  Plaats van vragen over het Nederlandse clubvoetbal nu vragen en geluidsfragmenten over het Nederlands elftal.  Het blokje N.E.C werd vervangen door vragen over ons aller S.C.E. Hier ontstond een leuke discussie over de hoogte van de contributie als een van de vragen.  Uiteindelijk won het team van de A1 de eerste kwiz, daarbij ongetwijfeld geholpen door een van de vaders. De winnaars kregen een fles wijn per persoon. Het bestuur bedankte de quizmaster. Ongetwijfeld voor herhaling vatbaar viel te horen uit de positieve reacties na afloop.
Op naar de tweede editie dus met hopelijk dan 14 teams of meer. Voor meer foto’s KLIK HIER

Avond van de Nijmeegse Sport (AVDNS): het nomineren kan beginnen!
Nijmegen heeft vele topsporters en sporttalenten. Ook in 2018 hebben zij weer mooie en bijzondere prestaties geleverd. Net als andere jaren zetten wij deze Nijmeegse sporthelden in de schijnwerpers op de Avond van de Nijmeegse Sport in de Jan Massinkhal, op vrijdag 15 maart 2019.

Het nomineren van jullie sporthelden/-teams en sportinitiatief kan beginnen. Via de websitewww.nijmegen.nl/avondvdsport is het nu mogelijk om jullie nominaties door te geven.

Nomineren kan voor de onderstaande categorieën:

1.       Sporter van het jaar

2.       Sportploeg van het jaar

3.       Sporttalentprijs individueel

4.       Sporttalentprijs teams

5.       Sportinitiatiefprijs

Zie voor meer informatie ook het promofilmpje.

Met vriendelijke groet, Erik Groenen

Hierbij een oproep voor op de website waarmee wij, de 40+ groep, nieuwe mensen voor ons wekelijks partijtje voetbal proberen te werven?
– We trainen elke zaterdag, nagenoeg het gehele jaar door, op zaterdagmiddag van drie tot vier.
– We spelen op kunstgras en hanteren zaalvoetbalregels (geen of weinig lichamelijk contact en pertinent geen slidings).
– Er heerst een vriendschappelijke onderlinge sfeer.
– Er wordt met bezieling gespeeld en er wordt gelachen, zowel in het veld als nadien bij het (uiteraard vrijblijvende) drankje in het clubhuis.
– Er is uiteraard geen verplichting tot wekelijkse deelname. Zij die om de week of naar gelang hun mogelijkheden willen deelnemen, zijn ook van harte welkom
– Iedereen wordt met respect behandeld gezien de variabele fitheid en voetbalkunst van de deelnemers.
– De 40+ groep nodigt eenieder van harte uit om eens te komen kijken of, beter nog, om gewoon eens een keer mee te doen om zodoende kennis te maken met 40+ voetbal! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans van den Heuvel
Namens de 40+ groep, Hans van den Heuvel

15-05-17  Kom jij ons team versterken? Wij zijn op zoek naar meiden van onze leeftijd (12, 13 jaar) die het ook leuk vinden om te voetballen. Met ingang van het nieuwe seizoen gaan we meedoen in de 11 tegen 11 competitie maar hebben nog een aantal meiden nodig om ons team compleet te maken. Plezier staat bij ons met stip op nummer één. Tijdens de trainingen en wedstrijden doen we onze uiterste best om steeds beter te worden. Onze trainer/leider helpt ons daarbij. Voor, tijdens en na het seizoen doen we met het team ook leuke (andere) activiteiten, zoals teambuildingsspelletjes, barbecues en natuurlijk doen wij ook mee aan gezellige voetbaltoernooien. Lijkt het je leuk om in ons team te komen? Wil je een paar keer gratis en vrijblijvend meetrainen? Stuur dan nu een mail naar onze trainer/leider (jeffreyvanthiel@gmail.com). Hopelijk tot snel. KLIK HIER voor meer info.
      

10-02-17  Nieuw Jeugdbestuur S.C.E. In november van vorig jaar werd de zoektocht naar een nieuw jeugdbestuur gestart. Een oproep via social media en het ‘gewoon’ ouderwets aanspreken van mensen bij S.C.E. hebben er toe geleid dat er een nieuw jeugdbestuur is gevormd. Het jeugdbestuur bestaat uit Maurice Derksen, Brian Huijding en Jeffrey van Thiel. Het nieuwe jeugdbestuur gaat, in opdracht van het algemeen bestuur, aan de slag met het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de jeugdafdeling. De aankomende periode zal voornamelijk aandacht besteed worden aan o.a. het creëren van een eenheid in werkwijze van de jeugdcoördinatoren, het opleveren van duurzame handboeken voor jeugdcoördinatoren, trainers en leiders en het werven van extra jeugdcoördinatoren. Ook aan het feit dat S.C.E. van de K.N.V.B. een waarschuwing omtrent het gedrag van diverse (jeugd)teams heeft gekregen zal de aankomende periode aandacht besteed worden. Hoe gaan we om met gewenst en ongewenst gedrag binnen S.C.E.? Hoe krijgen we het met z’n allen voor elkaar dat we elkaar aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag?
Maurice, Brian en Jeffrey hebben er zin in om en gaan voor een sportieve samenwerking met jullie allemaal.
Het bestuur is zeer verheugd dat er een paar mensen binnen onze mooie vereniging aan onze noodoproep gehoor hebben gegeven. Een nieuw jeugdbestuur moest er komen en gelukkig willen een aantal mensen deze noodzakelijke taak op zich nemen. Wij wensen Maurice, Brian en Jeffrey dan ook heel veel succes hiermee. En we spreken de verwachting uit dat anderen hun voorbeeld zullen volgen. Bij de jeugd is voldoende te doen.
Namens het bestuur, Berry Aalders

Interne scouting bij S.C.E, moet dat nou?

Inleiding
Vanuit de trainers en kaderleden was de wens om spelers in hun voetbalontwikkeling te volgen, aanwezig. Paul van Cleef TC lid en ik hebben in juli enkele gesprekken met elkaar gevoerd, en als gevolg daarvan; de doelen van het scouten binnen S.C.E, aan het bestuur kenbaar gemaakt. Het bestuur was en is zoals vaak, enthousiast over dit onderdeel van het technisch opleidingsplan welke  binnen S.C.E aanwezig is.
Het bestuur heeft het plan afgelopen week dan ook bekend gemaakt. Bij het lezen van dit stukje kan ook hij of zij gebruikt worden.
Wat gaan we bereiken in de aankomende  jaren  met het scouten van spelers(sters)
Om in kleine stapjes, jeugdspelers op hun persoonlijk voetbalniveau te kunnen indelen, zodat er sprake is van een verhoging van het persoonlijke voetbal plezier bij S.C.E, en in het bedrijven van de voetbalsport in zijn algemeenheid.
Door interne scouting de teams evenwichtiger samen te stellen, kleinere niveau`s verschillen onderling in teams!.
Het  overleggen met kaderleden, trainers, coördinatoren over  spelers die opvallen binnen de club, daarbij zullen we elkaar ook  de vraag stellen, spelen de jeugdvoetballers op het goede/juiste niveau? Te laag? Te
Hoog ? Of op niveau!
Dat de scouting een hulpmiddel  voor de trainers is, om een beter overzicht te krijgen binnen hun leeftijdcategorie,  waartoe de speler(s) in staat zijn.
Dat het indelen van spelers soepel en op tijd verloopt,in relatie tot zijn of haar niveau.
Uiteraard is  wat we willen en kunnen  bereiken, ook  afhankelijk van de hulp hierbij, op dit moment ben ik binnen de TC nog alleen om dit proces vorm te geven. Wie belangstelling heeft om het scouten  verder te ontwikkelen nodig ik van harte uit mee te doen.?
Hoe gaan we scouten?
We bezoeken trainingen en wedstrijden  om een overzicht te krijgen en te houden van de spelers(sters).
We scouten niet meer dan 2 wedstrijden per keer.
Om objectief te blijven worden in de beoordelingen geen eigen gezin en familieleden door de scout(s) opgenomen.
We gebruiken een scoutingformulier die door de TC is ontwikkeld. Deze formulieren worden door de scout(s) ingevuld en door de TC opgeslagen, zodat de informatie vertrouwelijk blijft.
We gaan ook spelers bekijken die door trainers, leiders, en coördinatoren zijn opgevallen, en dit aan ons hebben doorgegeven.
We kijken minimaal 2x  keer naar de spelers in het voetbal seizoen, waarvan we telkens op het formulier aantekeningen maken bijvoorbeeld in het najaar en in het voorjaar.
We scouten en kijken naar de geformuleerde voetbal onderdelen die de spelers beheersen of in zich hebben dat te leren,
De spelers die positief opvallen worden in de maanden van het nieuwe kalenderjaar uitgenodigd om enkele trainingen op een hoger niveau mee te doen. 
Hoe gaan we het scouten binnen de club invoeren ?
We werken met het technisch opleidingsplan, dat door het hoogste orgaan van S.C.E, de Algemene Ledenvergadering, de leden dus, is goedgekeurd.

Hier staat in vermeld hoe de selectie en scouting procedure verloopt en wie uiteindelijk de beslissing bij grote meningsverschillen  tussen TC leden en  trainers, neemt?.
Overleggen met alle direct betrokkene kaderleden, jeugdcommissie, trainers, mbt de selectieprocedure van spelers.
Op een informele wijze uitleg geven aan leiders, ouders en leden die vragen hebben over de scouting.

Uiteraard zullen er vragen zijn? positieve en negatieve meningen zijn, en onduidelijkheden zich voordoen?, maar wij gaan er vanuit om de spelers, trainers en de club hiermee te helpen, zodat we maximaal plezier kunnen beleven aan de voetbalsport.

Groet, namens de TC S.C.E Richard van Thiel

Interne scouting S.C.E jeugd
Richard van Thiel is toegevoegd aan de Technische Commissie van S.C.E. Richard gaat zich vooral bezighouden met de interne scouting binnen de jeugd van S.C.E. Het doel van de interne jeugdscouting is de ontwikkeling van niet-selectiespelers te blijven volgen en om de doorstroming van niet-selectiespelers naar selectieteams te bevorderen. De nadruk ligt op de JO15, JO13, JO11 en JO9 leeftijdscategorieën omdat deze groep zowel als gevolg van de overstap van een klein naar een groot veld, als op het fysieke vlak een grote verandering doormaakt. Ook merkt de interne scout hiaten op in het door S.C.E gevoerde selectiebeleid. Met andere woorden: hij kan constateren dat spelers in een te laag, of te hoog, team spelen dan op basis van hun capaciteiten logisch zou zijn. Richard zal ook aanwezig zijn tijdens de bijeenkomsten van de groepscoördinatoren, jeugdcommissie en wedstrijdcoördinator en zal hier zijn bevindingen en advies kenbaar maken.
Namens, het bestuur en Technische Commissie S.C.E