Namens de KNVB  15 juli 2020

In grote delen van het land is het eindelijk begonnen: de zomervakantie. Voor velen zal deze er dit jaar wat anders uitzien dan normaal. In plaats van naar het buitenland blijft een groot deel van de mensen deze zomer wellicht in Nederland. Misschien breng jij deze zomer zelfs wel grotendeels door op de club? Uit onze enquête blijkt in ieder geval dat driekwart van de verenigingen ‘gewoon’ openblijft in de zomermaanden. We zagen dan ook al tal van goede voorbeelden voorbijkomen van het zomeraanbod bij verschillende verenigingen. Deze zomer biedt dan ook kansen, bijvoorbeeld om in te spelen op de werving van nieuwe leden. We ondersteunen clubs, onder andere via onze speciale pagina over zomervoetbal waar je tips vindt om deze zomer optimaal te benutten.
Extra fijn is het dan ook dat we sinds 1 juli weer grotendeels zonder restricties kunnen voetballen. Ook het spelen van wedstrijden behoort weer tot de mogelijkheden. Maar we raden verenigingen aan hier wel zorgvuldig mee om te gaan. Te snel weer beginnen met het spelen van wedstrijden vergroot de kans op blessures aanzienlijk. Wees in deze periode daarom ook verstandig met het plannen van wedstrijden en zorg ervoor dat iedereen vooral fit blijft. Zo kunnen we straks allemaal weer fris aan de start van het nieuwe seizoen verschijnen. Wellicht sta je er niet bij stil, maar mocht je toch een wedstrijd organiseren, let er dan op dat er buiten maximaal 250 toeschouwers (zonder reservering) zijn toegestaan en binnen maximaal 100 toeschouwers. Ook moeten zij altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden (mits zij geen huishouden vormen). Op deze manier kunnen we samen zorgen voor de veiligheid en het plezier van iedereen.
In deze nieuwsupdate staan we nog een keer stil bij de start van het nieuwe seizoen en lichten we onder andere kort enkele (steun)maatregelen toe die recent bekend zijn gemaakt:

 • Competitie-indelingen en speeldagenkalender seizoen 2020/’21
 • Coronaprotocollen voor amateurverenigingen
 • Spreiding wedstrijden
 • Meer wisselspelers toegestaan in beker
 • Regeling TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties)
 • Extra steun verenigingen met eigen accommodatie
 • Compensatie Buma, Sena en Videma
 • Match-fixing rondom oefenwedstrijden
 • Regionale KNVB-aftrapbijeenkomsten
 • Landelijk onderzoek zaterdag- en zondagvoetbal

Competitie-indelingen en speeldagenkalender seizoen 2020/’21
De afgelopen weken zijn de competitieleiders druk bezig geweest met het vormgeven van de competities voor het nieuwe seizoen. De speeldagenkalenders met daarin de officiële startdata van de verschillende competities voor zowel het veld- als zaalvoetbal zijn helemaal up-to-date naar aanleiding van de recente versoepelingen en te bekijken via onze website (Veld – klik hier, Zaal – klik hier). Alleen de speeldagenkalenders van de landelijke 2de divisie, 3de divisie en hoofdklasse en de divisie 1 en 2 van de onder 21 zijn aangepast. Alle overige competities spelen volgens de reguliere speeldagenkalenders.
Ook de competitie-indelingen voor de A-categorie zijn inmiddels bekendgemaakt (klik hier). Hetzelfde geldt voor de klasse-indelingen in de B-categorie (klik hier). De uiteindelijke competitie-indelingen voor de B-categorie worden bekendgemaakt op 21 augustus. Andere relevante data om te noteren zijn:

Categorie A

 • 24 juli – Publicatie beker-indelingen
 • 25 juli – Publicatie wedstrijdprogramma beker
 • 22 augustus – Publicatie nummering competities

Categorie B

 • 7 augustus – Publicatie beker-indelingen
 • 8 augustus – Publicatie wedstrijdprogramma beker
 • 21 augustus – Publicatie competitie-indelingen
 • 22 augustus – Publicatie wedstrijdprogramma competitie

Bekijk voor meer informatie over de start van het nieuwe seizoen onze competitiepagina’s.

Coronaprotocollen voor amateurverenigingen
Bij het veilig organiseren van trainingen en wedstrijden blijven ook de komende periode de coronaprotocollen leidend. De afgelopen periode hebben we diverse protocollen voor verschillende functies en locaties gepubliceerd op onze website en deze ook geüpdatet (klik hier). Onlangs is ook het protocol voor het zaalvoetbal hieraan toegevoegd. Blijf regelmatig deze pagina in de gaten houden om altijd op de hoogte te zijn van de laatste versies van de geldende protocollen.

Kleed – en doucheruimte 18+
Het naleven van de 1,5 meter-regel voor spelers van 18 jaar en ouder binnen de kleed – en doucheruimtes blijkt een uitdaging voor veel verenigingen. Daarom hierbij een paar eenvoudige tips hoe hiermee om te gaan:

 1. Probeer zoveel mogelijk de wedstrijden te spreiden over de speeldagen (zie bericht hieronder).
 2. Gebruik ook alternatieve momenten om te trainen zoals de woensdagmiddag voor de pupillen en vrijdagavond voor jeugd/senioren.
 3. Maak binnen het team afspraken over het aantal spelers dat voor- en na afloop van de wedstrijd tegelijk gebruik maakt van de douche- kleedruimte.
 4. Indien mogelijk; maak voor één elftal gebruik van meerdere kleedkamers.
 5. Houd rekening met meer tijd voor het omkleden zodat de wedstrijd op tijd kan beginnen.
 6. Kom indien mogelijk omgekleed naar de sportaccommodatie (dit kan zeker gelden voor de pupillen en de overige thuisspelende teams).

Spreiding wedstrijden
We willen natuurlijk allemaal dat we de druk op het gebruik van de kleed- en doucheruimte, maar ook de kantine, zoveel mogelijk spreiden zodat we de 1,5 meter-regel na kunnen leven. We vragen dan ook aan jullie om zoveel mogelijk medewerking te verlenen bij verzoeken van andere clubs om wedstrijden te verplaatsen. We hebben de komende tijd elkaars hulp hard nodig om te kunnen blijven voetballen.

Ook als KNVB denken we – binnen de bestaande mogelijkheden – met jullie mee hoe we dit het beste voor elkaar kunnen krijgen en hoe we clubs hierin het beste kunnen faciliteren. Klik hier voor meer informatie over het verplaatsen van wedstrijden en de ondersteuning vanuit de KNVB.

Meer wisselspelers toegestaan in beker
Vanwege de lange periode dat voetballers niet hebben kunnen spelen, hebben we de regelgeving voor het aantal wisselspelers dat is toegestaan in de bekercompetitie voor een aantal categorieën aangepast voor het seizoen 2020/’21:

 • Standaardvoetbal (AV): 5 wisselspelers in plaats van 3 wisselspelers (3 wisselmomenten)
 • Vrouwenvoetbal Eredivisie t/m 3 klasse: 5 wisselspelers in plaats van 3 wisselspelers (3 wisselmomenten)

Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt geldt dat er per wedstrijd ten hoogste 3 momenten zijn om deze (maximaal) 5 wissels toe te passen. Een eenmaal gewisselde speler mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen.

 • Jongens onder 14 t/m onder 16 divisies en hoofdklassen: 7 wisselspelers in plaats van 5 wisselspelers (7 wisselmomenten)

Het is teams toegestaan om maximaal zeven wisselspelers op de bank te plaatsen. Er zijn voor de teams 7 wisselbewegingen toegestaan waarbij een eerder gewisselde speler ook terug mag keren in de wedstrijd. Dit betekent dat in totaal zeven keer een speler gewisseld mag worden. Dit kan dus zeven keer een nieuwe speler zijn, maar bijvoorbeeld ook vijf keer een nieuwe speler en twee keer een eerder gewisselde speler. Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt gelden er per team maximaal 2 wisselbeurten per helft en 1 wisselbeurt in de rust.

Regeling TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties)
Deze week is de ‘beleidsmaatregel tegemoetkoming amateursportorganisatie COVID-19’, oftewel de TASO gepubliceerd. Deze regeling maakt onderdeel uit van het eerder aangekondigde steunpakket voor de sport. Via de TASO wordt in totaal €20 miljoen beschikbaar gesteld aan sportverenigingen die niet in aanmerking komen voor een van de generieke steunmaatregelen zoals de TOGS, NOW en TOZO. Verenigingen die in aanmerking komen voor deze nieuwe regeling ontvangen maximaal €3500 ter compensatie van vaste kosten in de periode 1 maart 2020 – 1 juni 2020. Tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 kunnen sportverenigingen via de website van DUS-I een aanvraag voor de TASO indienen. Op deze website is binnenkort ook meer informatie over deze subsidieregeling te vinden, waaronder een Q&A die de regeling zal verduidelijken.
Een ander onderdeel van het steunpakket voor de sport is een regeling ter waarde van € 90 miljoen, waarmee gemeenten in staat worden gesteld de huurkosten voor sportverenigingen kwijt te schelden. Hieraan wordt door het ministerie van VWS nog gewerkt. Hoe deze regeling eruit komt te zien wordt waarschijnlijk binnenkort bekendgemaakt.

Extra steun verenigingen met eigen accommodatie
Om grote sportverenigingen met een eigen accommodatie tegemoet te komen heeft NOC*NSF de afgelopen periode bij de politiek aandacht gevraagd voor hun positie. Deze verenigingen komen namelijk niet in aanmerking voor de regeling waarmee gemeenten de huur van sportaccommodaties kunnen kwijtschelden, maar tegelijkertijd maken zij wel kosten voor het beheer en onderhoud van hun accommodaties. In de laatste ministerraad voor de zomer is besloten om – bovenop het eerdere steunpakket van €120 miljoen – nog eens €25 miljoen extra beschikbaar te stellen specifiek voor sportverenigingen met een eigen accommodatie (bekijk hier het bericht van kamerlid Heerma hierover). Zodra er meer bekend is over de uitwerking van deze regeling informeren we jullie hierover.

Compensatie Buma, Sena en Videma
Buma, Sena en Videma, de licentiehouders voor muziek en zakelijk TV-gebruik, hebben aangegeven met een compensatie te komen over de periode waarin verenigingen geen gebruik hebben gemaakt van hun diensten vanwege de verplichte sluiting van sportaccommodaties. Voor veel verenigingen betekent dit dat zij een compensatie ontvangen van 100% van de licentievergoeding over de verplicht gesloten periode. De KNVB verwerkt deze compensatie in de rekening-courant met de clubs.

Match-fixing rondom (oefen)wedstrijden
Nu het voetbal in Nederland weer voorzichtig op gang komt en er weer wedstrijden mogen worden gespeeld komen ook enkele negatieve bijeffecten weer om de hoek kijken. Zo komt ook de aandacht van de (online) gokindustrie voor het voetbal weer op gang. Hiermee neemt het risico toe dat bijvoorbeeld een vriendschappelijke-, trainings-, en/of jeugdwedstrijd onder de huidige omstandigheden eerder de aandacht zal trekken van match-fixers en daarmee een risico loopt om doelwit te worden van diezelfde personen.

We willen alle clubs daarom vragen om, samen met ons, extra alert hierop te zijn. Het gaat dan om signalen, verzoeken of benaderingen die in deze ongewone tijd mogelijk niet logisch voorkomen op jullie als vereniging. Het kan bijvoorbeeld gaan om een onbekende Facebookpagina van de club die ineens circuleert of wellicht onbekende personen die jullie uit het niets benaderen om deel te nemen aan een (niet toegestane) vriendschappelijke wedstrijd. Mochten er signalen van manipulatie opduiken rondom wedstrijden van jullie club, maak daarvan dan (desgewenst anoniem) een melding via de Tiplijn match-fixing 0800-847456 of neem contact op met de KNVB Integriteitsmanager. Voor vragen of meer informatie over dit onderwerp kan je ook altijd terecht bij de KNVB Verenigingsadviseurs.

Regionale KNVB-aftrapbijeenkomsten
In de eerste maanden van ieder seizoen organiseert de KNVB altijd regionale aftrapbijeenkomsten voor bestuurders, wedstrijdsecretarissen, scheidsrechterscoördinatoren en hoofden opleiding/jeugdcoördinatoren van zowel veld- als zaalvoetbalverenigingen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel de vrijwilligers die recent gestart zijn, als voor de vrijwilligers die zich al geruime tijd inzetten voor hun club. Tijdens deze bijeenkomsten organiseren we workshops voor verschillende vrijwilligersfuncties om zo het optimale uit de vrijwilligersrol te halen. Met het abrupt afgebroken vorige seizoen achter ons, zijn deze bijeenkomsten een mooie gelegenheid om weer met clubs en vrijwilligers uit de regio in contact te komen en gezamenlijk vooruit te kijken. Via www.knvb.nl/aftrapbijeenkomsten is het vanaf nu mogelijk je in te schrijven voor een van de regionale bijeenkomsten.

Landelijk onderzoek zaterdag -en zondagvoetbal
Vorige week hebben alle verenigingen (via het mailadres van het secretariaat) en alle senioren voetballers een mail gehad met daarin een vragenlijst over de toekomst van het zaterdag- en zondagvoetbal. Hiermee willen we onderzoek doen naar de ontwikkelingen rondom het zaterdag- en zondagvoetbal en de steeds groter wordende groep verenigingen die overstapt van de zondag naar de zaterdag. Met behulp van deze inventarisatie willen we eind dit jaar uiteindelijk een breed gedragen en duurzame toekomstvisie vastleggen voor het zaterdag- en zondagvoetbal. Vul deze vragenlijst dus vooral in! Heeft jouw vereniging deze mail niet ontvangen? Stuur dan een mail naar contact@knvb.nl.

Tot zover deze laatste, op het coronanieuws gerichte, update. Want nu het coronavirus steeds meer onder controle lijkt te komen, stopt ook deze specifieke nieuwsupdate. Uiteraard blijven we jullie ook de komende maanden informeren over alle ontwikkelingen in het amateurvoetbal, maar dit zal weer grotendeels gebeuren via onze ‘reguliere’ kanalen zoals onze website en de KNVB-nieuwsbrieven. Zorg dus dat je geabonneerd bent op deze nieuwsbrieven zodat je altijd op de hoogte bent van het belangrijkste nieuws. Nogmaals wil ik jullie bedanken voor de enorme flexibiliteit en inzet van jullie en jullie vrijwilligers in een historisch lastige en voor sommigen zelfs dramatische periode. Laten we hopen dat we inderdaad het ergste achter de rug hebben.
Rest mij niks anders dan iedereen een hele goede zomervakantie te wensen, in het buitenland, in Nederland of zelfs op de club. Wees verstandig, rust goed uit en we zien elkaar weer aan de start van een nieuw seizoen!

Met sportieve groet, KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND


Namens de KNVB  4 juli 2020

Aanstaande vrijdag 3 juli wordt er een kort onderzoek uitgezet onder senioren voetballers in de B-categorie (11×11). Via deze mail willen wij je hiervan op de hoogte stellen en informeren.
Dit onderzoek richt zich op een mogelijke aanpassing van het seizoen 2020/’21 voor deze doelgroep naar twee competities van een half seizoen met poules van 6 teams. Dit scenario wordt nu bekeken, omdat we vanuit de KNVB op een flexibele manier willen inspelen op een mogelijke tweede coronagolf.
We vinden het belangrijk om aan te geven dat het hier slechts gaat om een mogelijk scenario en hier nog geen definitieve beslissingen aan verbonden zijn. De komende periode zullen wij op basis van de input vanuit de voetballers een weloverwogen beslissing nemen. Hiervan word je uiteraard op de hoogte gehouden.
Hieronder lichten we graag e.e.a. verder toe.
Aanleiding
De overheid roept op om reisbewegingen te beperken en flexibel in te kunnen spelen op een mogelijke tweede coronagolf in het najaar. Bij een nieuwe uitbraak kunnen er veiligheidsregio’s afzonderlijk gesloten worden zodat dit niet directe consequenties heeft voor andere regio’s. Als deze uitbraak geconstateerd wordt, willen we er als KNVB voor zorgen dat we flexibel kunnen handelen zodat er geen directe consequenties zijn voor het competitievoetbal in heel Nederland. Daarom kijken we naar het minimaliseren van de reisbewegingen binnen/buiten veiligheidsregio’s door middel van kleinere poules.
Een mogelijk scenario voor het seizoen 2020/’21 is het spelen van twee competities van een half seizoen met poules van 6 teams. Hiermee komt de KNVB tegemoet aan het verzoek van de overheid om reisbewegingen te beperken en zoveel mogelijk te opereren binnen veiligheidsregio’s en kunnen we flexibel inspelen op een mogelijke tweede coronagolf in het najaar.
Voetbalplezier staat voor ons nog steeds voorop en daarom vinden wij het belangrijk om te luisteren naar onze voetballers. We zullen bovenstaand scenario dan ook gaan toetsen bij een representatieve doelgroep van 30.000 spelende leden in de B-categorie senioren middels een onderzoek op vrijdag 3 juli.


Namens de KNVB  24 mei 2020

Er is in deze lastige tijd goed nieuws voor alle voetballers in Nederland. Onder ‘bepaalde voorwaarden’ mogen zij weer georganiseerd voetballen op de verenigingen. Dit brengt uiteraard een aantal uitdagingen met zich mee voor alle verenigingen, kaderleden en de spelers zelf. De KNVB biedt ondersteuning voor alle trainers en spelers met betrekking tot trainingen en/of andere voetbal-activiteiten. 
Let op! Ga altijd eerst in overleg met de vereniging voordat je weer gaat trainen. De vereniging dient dit ten alle tijden af te stemmen met de eigen gemeente, de regelgeving kan per gemeente verschillen.


Namens de KNVB  10 mei 2020

Nu het kabinet heeft besloten dat jeugd sinds 29 april en senioren met ingang van 11 mei weer mogen trainen, heeft de KNVB in samenwerking met NOC*NSF protocollen voor alle sportverenigingen opgesteld. Hierin staan de praktische regels om veilig en verantwoord georganiseerd te kunnen sporten jaar. Lees hieronder de specifieke protocollen per doelgroep en download op deze pagina de handige materialen die jij kunt gebruiken om jouw vereniging ‘corona-proof’ te maken.


Namens de KNVB  2 mei 2020

De KNVB heeft voor het nieuwe seizoen 2020-2021 een aantal veranderingen ingevoerd voor de jeugd. Men gaat er vanuit met deze nieuwe opzet de teams beter in te kunnen delen en streeft ernaar om spannende gelijkwaardige wedstrijden te organiseren gedurende het hele seizoen. De belangrijkste veranderingen zijn:
Voor JO8 t/m JO12 – Het vier fasen voetbal

 • In plaats van een voorjaars- en najaarsreeks spelen 4 blokken van in totaal minimaal 24 wedstrijden.
 • Voor deze leeftijdscategorieën worden geen standen meer bijgehouden.
 • De veredelde oefenpotjes uit het bekervoetbal komen te vervallen.
 • Wedstrijden in de schoolvakanties behoren tot het verleden.
 • Men wil de reisduur zo kort mogelijk houden.

Door deze nieuwe competitie-indeling is meer ruimte voor gemengde teams en mogelijkheden voor een snellere instroom van nieuwe jeugdteams. Door de vrijgekomen ruimte kunnen verenigingen bovendien meer eigen activiteiten organiseren. Denk daarbij aan toernooien en jeugd zaalvoetbal in de winter.
Voor JO15 – JO17 & JO19 – Indeling op basis van Teamindex

 • Deze teams spelen een voorjaars- en najaarsreeks.
 • De competitie-indeling geschiedt op basis van de teamindex (door de KNVB.)
  Alle andere leeftijdscategorien worden ingedeeld op basis van de huidige indeling.

Meer informatie over de nieuwe opzet: Klik hier


Namens de KNVB  31 maart 2020

Met het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus* en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen.
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”
Richten op verenigingsleven
“Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.”
Geen eindstanden
Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken.
Contact met belangenorganisaties
“Met ons besluit om de competities niet te hervatten zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Zo hebben we eerder veelvuldig contact gehad met vertegenwoordigers van verenigingen in het land, onze ledenraad en alle belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 verenigingen.”
Financiële consequenties beperken
Derhalve zal de KNVB er alles aan doen om de kosten voor verenigingen zo laag mogelijk te houden, zo ook de betalingen van clubs aan de bond. Zo is vandaag besloten dat de twee resterende maandelijkse incasso’s van april en mei niet worden uitgevoerd. In juni maakt de KNVB de eindafrekening over het seizoen 2019/’20 op. Hierin gaan vanzelfsprekend een aantal kosten beduidend lager uitvallen voor de clubs. Daarnaast geeft de KNVB een restitutie op de reeds in rekening gebrachte wedstrijdgelden. De hoogte van deze restitutie is gebaseerd op het aantal niet gespeelde wedstrijden. Dit is uiteindelijk terug te zien in de eindafrekening.
Met als doel de totale financiële consequenties van deze crisis voor clubs enigszins te beperken, trekt de KNVB ook gezamenlijk op met NOC*NSF en de overheid en maakt zich sterk voor onder meer een noodfonds voor de sport.
* De enige uitzonderingen zijn de competities waarbij men voor een Europees ticket speelt: Eredivisie Vrouwen, Eredivisie Zaal en Eredivisie O19.


Namens de KNVB maart 2020

De eerder aangekondigde maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zijn verlengd tot en met 6 april. Dat betekent ook dat er langer niet gevoetbald kan worden in alle Nederlandse competities van het betaald- en amateurvoetbal. De consequenties voor alle wedstrijden op het veld en in de zaal, bij de mannen, vrouwen en de jeugd, kunnen later bekendgemaakt worden. Tot en met 6 april stonden er inmiddels al geen interlands meer gepland.
Het kabinet heeft vanmiddag tevens bekendgemaakt dat alle sportclubs in Nederland dicht moeten. Dat geldt voor alle sportaccommodaties, dus ook voor de trainingsfaciliteiten en stadions van het betaalde voetbal. Het advies van de KNVB, ECV en CED is om hier uiteraard gehoor aan te geven, alles te sluiten en ook niet collectief te trainen. De KNVB houdt voor de hervatting van de competities rekening met de tijd die de selecties nodig hebben om weer wedstrijdfit te worden.


Namens de KNVB maart 2020

Al het voetbal in Nederland wordt tot en met 31 maart afgelast. Dat betekent dat alle wedstrijden in het betaald en het amateurvoetbal tot nader order worden uitgesteld. 

Stilleggen

Het stilleggen van het Nederlandse voetbal komt voort uit de maatregelen van het kabinet om alle evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland af te gelasten.
Alle wedstrijden van veld- en zaalvoetbalverenigingen gaan tot en met 31 maart niet door. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: Wij adviseren alle amateurverenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. We hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal.

Namens de KNVB augustus 2019

Met ingang van het seizoen 2019/’20 zijn de regels omtrent het terugtrekken van teams uit categorie A fors aangescherpt. Terugtrekkingen in categorie A worden dit seizoen voorgelegd aan de aanklager amateurvoetbal. Het terugtrekken van teams uit categorie A gedurende een seizoen is reglementair niet toegestaan. Andere teams ondervinden sportief nadeel wanneer één team plotseling afhaakt. Dit seizoen gelden er strengere straffen voor het terugtrekken van teams uit de competitie. Door de aanklagers zijn onderstaande richtlijnen voor het straftoemetingsbeleid onlangs vastgesteld.

Overtreding Schikking Eis
Landelijke competities senioren
– voor 1 januari 2020 € 3000,= € 4000,=
– na 1 januari 2020 € 6000,= € 8000,=
Overige standaard competities senioren
– voor 1 januari 2020 € 2000,= € 3000,=
– na 1 januari 2020 € 4000,= € 6000,=
Reserve competities senioren
– voor 1 januari 2020 € 1000,- € 1500,=
– na 1 januari 2020 € 2000,= € 3000,=
Jeugdcompetities
– voor 1 januari 2020 €  500,= €  750,=
– na 1 januari 2020 € 1000,= € 1500,=


Namens de KNVB juli 2019

Met ingang van het seizoen 2019/’20 is een aantal spelregels gewijzigd. De Laws of the Game 2019/’20 en de Nederlandse vertaling hiervan kun je vinden op:
https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/wedstrijdzaken/spelregels
Ook vind je daar een document met de wijzigingen, inclusief toelichting.
Heb je inhoudelijke vragen? Stuur dan een mail naar spelregels@knvb.nl.