Namens de KNVB  24 mei 2020

Er is in deze lastige tijd goed nieuws voor alle voetballers in Nederland. Onder ‘bepaalde voorwaarden’ mogen zij weer georganiseerd voetballen op de verenigingen. Dit brengt uiteraard een aantal uitdagingen met zich mee voor alle verenigingen, kaderleden en de spelers zelf. De KNVB biedt ondersteuning voor alle trainers en spelers met betrekking tot trainingen en/of andere voetbal-activiteiten. 
Let op! Ga altijd eerst in overleg met de vereniging voordat je weer gaat trainen. De vereniging dient dit ten alle tijden af te stemmen met de eigen gemeente, de regelgeving kan per gemeente verschillen.


Namens de KNVB  10 mei 2020

Nu het kabinet heeft besloten dat jeugd sinds 29 april en senioren met ingang van 11 mei weer mogen trainen, heeft de KNVB in samenwerking met NOC*NSF protocollen voor alle sportverenigingen opgesteld. Hierin staan de praktische regels om veilig en verantwoord georganiseerd te kunnen sporten jaar. Lees hieronder de specifieke protocollen per doelgroep en download op deze pagina de handige materialen die jij kunt gebruiken om jouw vereniging ‘corona-proof’ te maken.


Namens de KNVB  2 mei 2020

De KNVB heeft voor het nieuwe seizoen 2020-2021 een aantal veranderingen ingevoerd voor de jeugd. Men gaat er vanuit met deze nieuwe opzet de teams beter in te kunnen delen en streeft ernaar om spannende gelijkwaardige wedstrijden te organiseren gedurende het hele seizoen. De belangrijkste veranderingen zijn:
Voor JO8 t/m JO12 – Het vier fasen voetbal

  • In plaats van een voorjaars- en najaarsreeks spelen 4 blokken van in totaal minimaal 24 wedstrijden.
  • Voor deze leeftijdscategorieën worden geen standen meer bijgehouden.
  • De veredelde oefenpotjes uit het bekervoetbal komen te vervallen.
  • Wedstrijden in de schoolvakanties behoren tot het verleden.
  • Men wil de reisduur zo kort mogelijk houden.

Door deze nieuwe competitie-indeling is meer ruimte voor gemengde teams en mogelijkheden voor een snellere instroom van nieuwe jeugdteams. Door de vrijgekomen ruimte kunnen verenigingen bovendien meer eigen activiteiten organiseren. Denk daarbij aan toernooien en jeugd zaalvoetbal in de winter.
Voor JO15 – JO17 & JO19 – Indeling op basis van Teamindex

  • Deze teams spelen een voorjaars- en najaarsreeks.
  • De competitie-indeling geschiedt op basis van de teamindex (door de KNVB.)
    Alle andere leeftijdscategorien worden ingedeeld op basis van de huidige indeling.

Meer informatie over de nieuwe opzet: Klik hier


Namens de KNVB  31 maart 2020

Met het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus* en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen.
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”
Richten op verenigingsleven
“Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.”
Geen eindstanden
Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken.
Contact met belangenorganisaties
“Met ons besluit om de competities niet te hervatten zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Zo hebben we eerder veelvuldig contact gehad met vertegenwoordigers van verenigingen in het land, onze ledenraad en alle belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 verenigingen.”
Financiële consequenties beperken
Derhalve zal de KNVB er alles aan doen om de kosten voor verenigingen zo laag mogelijk te houden, zo ook de betalingen van clubs aan de bond. Zo is vandaag besloten dat de twee resterende maandelijkse incasso’s van april en mei niet worden uitgevoerd. In juni maakt de KNVB de eindafrekening over het seizoen 2019/’20 op. Hierin gaan vanzelfsprekend een aantal kosten beduidend lager uitvallen voor de clubs. Daarnaast geeft de KNVB een restitutie op de reeds in rekening gebrachte wedstrijdgelden. De hoogte van deze restitutie is gebaseerd op het aantal niet gespeelde wedstrijden. Dit is uiteindelijk terug te zien in de eindafrekening.
Met als doel de totale financiële consequenties van deze crisis voor clubs enigszins te beperken, trekt de KNVB ook gezamenlijk op met NOC*NSF en de overheid en maakt zich sterk voor onder meer een noodfonds voor de sport.
* De enige uitzonderingen zijn de competities waarbij men voor een Europees ticket speelt: Eredivisie Vrouwen, Eredivisie Zaal en Eredivisie O19.


Namens de KNVB maart 2020

De eerder aangekondigde maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zijn verlengd tot en met 6 april. Dat betekent ook dat er langer niet gevoetbald kan worden in alle Nederlandse competities van het betaald- en amateurvoetbal. De consequenties voor alle wedstrijden op het veld en in de zaal, bij de mannen, vrouwen en de jeugd, kunnen later bekendgemaakt worden. Tot en met 6 april stonden er inmiddels al geen interlands meer gepland.
Het kabinet heeft vanmiddag tevens bekendgemaakt dat alle sportclubs in Nederland dicht moeten. Dat geldt voor alle sportaccommodaties, dus ook voor de trainingsfaciliteiten en stadions van het betaalde voetbal. Het advies van de KNVB, ECV en CED is om hier uiteraard gehoor aan te geven, alles te sluiten en ook niet collectief te trainen. De KNVB houdt voor de hervatting van de competities rekening met de tijd die de selecties nodig hebben om weer wedstrijdfit te worden.


Namens de KNVB maart 2020

Al het voetbal in Nederland wordt tot en met 31 maart afgelast. Dat betekent dat alle wedstrijden in het betaald en het amateurvoetbal tot nader order worden uitgesteld. 

Stilleggen

Het stilleggen van het Nederlandse voetbal komt voort uit de maatregelen van het kabinet om alle evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland af te gelasten.
Alle wedstrijden van veld- en zaalvoetbalverenigingen gaan tot en met 31 maart niet door. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: Wij adviseren alle amateurverenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. We hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal.

Namens de KNVB augustus 2019

Met ingang van het seizoen 2019/’20 zijn de regels omtrent het terugtrekken van teams uit categorie A fors aangescherpt. Terugtrekkingen in categorie A worden dit seizoen voorgelegd aan de aanklager amateurvoetbal. Het terugtrekken van teams uit categorie A gedurende een seizoen is reglementair niet toegestaan. Andere teams ondervinden sportief nadeel wanneer één team plotseling afhaakt. Dit seizoen gelden er strengere straffen voor het terugtrekken van teams uit de competitie. Door de aanklagers zijn onderstaande richtlijnen voor het straftoemetingsbeleid onlangs vastgesteld.

Overtreding Schikking Eis
Landelijke competities senioren
– voor 1 januari 2020 € 3000,= € 4000,=
– na 1 januari 2020 € 6000,= € 8000,=
Overige standaard competities senioren
– voor 1 januari 2020 € 2000,= € 3000,=
– na 1 januari 2020 € 4000,= € 6000,=
Reserve competities senioren
– voor 1 januari 2020 € 1000,- € 1500,=
– na 1 januari 2020 € 2000,= € 3000,=
Jeugdcompetities
– voor 1 januari 2020 €  500,= €  750,=
– na 1 januari 2020 € 1000,= € 1500,=


Namens de KNVB juli 2019

Met ingang van het seizoen 2019/’20 is een aantal spelregels gewijzigd. De Laws of the Game 2019/’20 en de Nederlandse vertaling hiervan kun je vinden op:
https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/wedstrijdzaken/spelregels
Ook vind je daar een document met de wijzigingen, inclusief toelichting.
Heb je inhoudelijke vragen? Stuur dan een mail naar spelregels@knvb.nl.