KruisJan Hermsen
Ons bereikte het droevige bericht dat Jan Hermsen op 14 november 2022 is overleden. Jan is 84 jaar geworden. Zo’n 1,5 jaar geleden hadden we al afscheid moeten nemen van zijn vrouw Thea. Jan en Thea waren jarenlang verbonden aan S.C.E, Jan is al lid sinds 1 juli 1955. Ruim 67 jaar is hij lid geweest van onze vereniging. De vereniging, welke in de jaren 60 en 70 op sportpark Grootstal mooie jaren heeft doorgemaakt. Bij de veteranen heeft Jan nog gevoetbald. Hij speelde rechtsachter en was bijna niet te passeren. Jan en Thea hebben jarenlang als vrijwilligers achter de bar gestaan. S.C.E-ers van die tijd weten vast nog wel dat Jan op de gezellige feestavonden in ons clubhuis zijn lijflied ten gehore bracht. De Nimweegse liedjes: “Moeder het is weer mis omdat het een Nimweegse jongen is” en “Al mot ik krupe” galmden letterlijk door ons clubhuis. Biljarten was zijn andere hobby. Bij café de Muts. Het bestuur en leden van S.C.E wensen hun kinderen John en Chantal en hun kleinkinderen en naasten veel sterkte.
De crematieplechtigheid is op maandag 21 november om 17.00 uur in het uitvaartcentrum Waalstede aan de Staddijk 130 te Nijmegen. Afscheid nemen kan op zondag 20 november van 13.00 uur tot 13.45 uur bij dit uitvaartcentrum.
Namens het bestuur van S.C.E, Berry Aalders

KruisLeo Lukassen
Deze week, – 1 februari 2022 – is Leo Lukassen overleden. Hij was jarenlang directeur van het familiebedrijf Lukassen Produkties. Leo is op 1 juli 1953 lid geworden van S.C.E.  Volgend jaar zou hij 70 jaar lid zijn van onze vereniging.  Als voetballer heeft hij de selectie dan net niet mogen halen, maar hij was wel een zeer verdienstelijke voorhoedespeler. Leo is in Lindenholt nog een paar keer in ons clubhuis geweest, met name bij het jubileum van zijn 60-jarig lidmaatschap van S.C.E, waarvoor hem in november 2013 nog een speldje is uitgereikt. Leo is 77 jaar geworden.
Het bestuur en leden wensen de familie en naasten veel sterkte.
Namens het bestuur, Berry Aalders

Kruis  Thea Hermsen
Geschrokken hebben wij op 10 april 2021 kennis genomen van het overlijden van Thea Hermsen op de leeftijd van 75 jaar. Echtgenote van Jan Hermsen en moeder van John en Chantal, allen al jarenlang verbonden aan S.C.E.
Altijd enthousiast en met veel clubliefde heeft Thea in het verleden veel voor S.C.E gedaan. Met name het jarenlang begeleiden van het damesteam waarmee zij o.a. een kampioenschap, een reisje naar Barcelona en FC Opzij heeft mogen meemaken. Vijf jaar geleden was Thea met haar familie aanwezig voor de uitreiking van een speld voor haar 25-jarig lidmaatschap. Degene die Thea kennen zullen een blijvende herinnering hebben aan haar. Vriendelijk, behulpzaam maar wel duidelijk en eerlijk haar mening uiten.
Het Bestuur wenst Jan, John, Chantal, haar geliefde kleinkinderen en alle andere dierbaren veel sterkte en kracht met het verlies van Thea.
Namens het Bestuur van S.C.E, Irene Brongers

KruisPiet Kuster
Op 23 augustus 2020, afgelopen zaterdag, is Piet Kuster overleden.
Piet is al jarenlang een bekend gezicht bij S.C.E. Hij heeft zijn vijf kleinzonen bij S.C.E zien voetballen en was ook bij de wedstrijden van het eerste elftal aanwezig.
Enkele jaren geleden was Piet ook actief voor S.C.E en stond hij op de woensdagmiddag voor de jeugd achter de bar van het clubhuis. De laatste tijd was Piet al wat minder aanwezig maar kwam hij nog wel op de maandelijkse kaartavond en ook was Piet nog vaak op de zaterdagmiddag aanwezig om een potje te klaverjassen.
Piet Kuster zal in het clubhuis en langs de lijn worden gemist.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Truus, dochters Beppie en Miranda, schoonzoon Marzouk en de kleinkinderen.
Namens het bestuur van S.C.E, Irene Brongers
De crematieplechtigheid zal zijn op vrijdag 28 augustus om 11.00 uur in de Aula van het Crematorium en Uitvaartcentrum Waalstede aan de Staddijk 130 in Nijmegen.

Kruis Theo Arts, erelid S.C.E overleden
Gisteravond (zondag 20-01-2019) is Theo Arts op 87-jarige leeftijd overleden. Theo is rustig ingeslapen. Hij is ruim 43 jaar lid geweest van onze vereniging. Hij is erelid van S.C.E. Theo is jaren bestuurslid geweest. Eind jaren 80, begin jaren 90 heeft Theo zich met name bezig gehouden met van de verplaatsing van S.C.E van Sportpark Grootstal naar ons huidige sportpark De Meeuwse Acker in Lindenholt. Hij had een bouwkundige achtergrond, wat S.C.E in die tijd heel goed van pas kwam. Hij was dan ook nauw betrokken met de voorbereidingen en de bouw van ons huidige clubhuis. Samen met zijn vrouw Nell, die een paar jaar geleden overleden is, heeft Theo zich ingezet voor de Oldtimers. Daarnaast is Theo ook  leider geweest van de A1, waarin zijn zoon Ruud speelde. Het bestuur is Theo dankbaar voor al die werkzaamheden, welke hij al die jaren voor S.C.E heeft verricht.  Van Theo kan afscheid worden genomen op zondag 27 januari 2019 van 13.00 uur tot 13.30 uur in het uitvaartcentrum van DELA aan de Staddijk 130. De crematiedienst wordt gehouden op maandag 28 januari om 16.30 uur in de aula van crematorium Waalstede, ook aan de Staddijk 130 te Nijmegen.
Het bestuur en leden van S.C.E wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies.
Namens het bestuur, Berry Aalders

Kruis Joseph Grotenhuis, oud voorzitter S.C.E
Op 21 mei 2017 is overleden Joseph Grotenhuis, lid van verdienste van S.C.E.  Medio jaren 70 is Joseph Grotenhuis enkele jaren voorzitter van onze vereniging geweest. Hij is altijd lid van S.C.E gebleven.  De heer Grotenhuis is 97 jaar geworden.  In besloten kring is afscheid van hem genomen. Het bestuur en leden wensen de familie sterkte toe.
Namens het bestuur,  Berry Aalders

KruisNell Arts, erelid S.C.E overleden
dinsdag 17 februari 2015 is Nell Arts overleden. Nell was ruim 38 jaar lid van S.C.E. Met name was zij een actief vrijwilligster in de tijd dat S.C.E op sportpark Grootstal speelde. Nell is als medeleider begonnen van het elftal waar zoon Ruud (is ook nog lid van S.C.E) in voetbalde. Zij is jarenlang gastvrouw in de bestuurskamer bij ons eerste elftal geweest. Ook was zij de inspirator van de evenementencommissie. Van de opbrengst van de bekende ballenactie zijn de huidige stoelen van ons clubhuis gekocht. Zij was verder nog voorzitter van de Oldtimers. Voor veel oud S.C.E-ers werden er allerlei evenementen georganiseerd. En ze was een fanatiek aanhanger van ons 1e elftal. Ook heeft ze nog in diverse commissie zitting gehad en is ze barmedewerkster geweest. Al met al heeft Nell zich jarenlang ingezet voor onze vereniging. Om die reden is zij jaren geleden door de leden als erelid benoemd. Nell is 86 jaar geworden.

Het bestuur en leden wensen Theo, Ruud, Joan en verdere familie en naasten veel sterkte.
Namens het bestuur, Berry Aalders

KruisTheo Plamont overleden
Op vrijdag 13 februari 2015 is Theo Plamont geheel onverwacht als gevolg van een hartstilstand overleden. Theo is van de periode dat S.C.E op Grootstal speelde. Hij is altijd lid van S.C.E gebleven. Hij is ruim 33 jaar lid geweest. Theo is 83 jaar geworden. De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 21 februari om 10.30 uur in de Boszaal van het Crematorium te Nijmegen aan de Weg door Jonkerbos 51. Afscheid nemen van Theo kan op vrijdag tussen 15.30 en 16.30 uur in het Mortuarium van Radboudumc, Geert Grooteplein te Nijmegen (volg vanaf de hoofdingang route).

Het bestuur en leden wensen de familie van Theo veel sterkte toe.
Namens het bestuur, Berry Aalders

KruisWim Janssen, erelid S.C.E overleden
donderdag 2 januari 2014 is Wim Janssen overleden. Wim, erelid van onze vereniging, is 84 jaar geworden. Wim heeft veel functies binnen S.C.E bekleed. Hij is jarenlang elftalleider geweest. Hij heeft ook lange tijd zitting gehad in de technische commissie. Ook heeft hij als bestuurslid de functie van penningmeester ingevuld. Wim is op 1 oktober 1975 lid geworden van S.C.E en zou dus in 2015 zijn 40-jarig jubileum hebben gehad.

Er kan afscheid van Wim worden genomen in het uitvaartcentrum van Barbara DELA, Burgemeester Daleslaan 27 te Nijmegen op maandag 6 januari tussen 18.15 uur en 19.45 uur. De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 7 januari om 10.30 uur in de Kruispuntkerk, van Hogendorpstraat 126 te Nijmegen, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats aan de Dennenstraat 125 te Nijmegen. Er is achter in de kerk gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Bestuur en leden wensen de familie veel sterkte.
Namens het bestuur, Berry Aalders

KruisHenk Verhoeven overleden
Met grote verslagenheid, ontvingen wij het droevige bericht dat ons S.C.E lid Henk Verhoeven op 73 jarige leeftijd is overleden. Gedurende zijn S.C.E lidmaatschap was Henk behalve een zeer trouwe supporter van ons eerste elftal, ook actief als jeugdtrainer, jeugdleider en grensrechter. Henk Verhoeven is sinds 1958 lid van S.C.E dus 55 jaar lid. De crematieplechtigheid vindt plaats op: dinsdag 23 april, om 16.30 uur Crematorium Jonkerbos Weg door Jonkerbos 51 6532 CN Nijmegen

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte en kracht om dit verlies te dragen.
Namens het bestuur, Ben de Swart

Dankbetuiging
Beste S.C.E-ers en Oud S.C.E-ers,

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de grote opkomst bij de crematie van onze broer en zwager Henk Verhoeven. Wij hopen hopen dat Henk nog lang in onze gedachten zal blijven voortleven zoals hij was. Hij was een bekende S.C.E-er in hart en nieren, maar ook elders zoals bij De Treffers en Juliana’31 waar hij Ome Henk wordt genoemd omdat onze kleinkinderen daar spelen. Het heeft ons enorm geholpen het verlies van Henk te verwerken door de massale opkomst van zijn S.C.E.
Theo en Netty Verhoeven – Wooninck

KruisMartin de Beijer overleden
Ons bereikte het bericht dat S.C.E-lid Martin de Beijer is overleden. Martin heeft zich in de jaren 70 en 80 bijzonder verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging. Hij heeft in die tijd diverse functies bekleed. Martin is onder mee jarenlang secretaris geweest. Ook heeft hij een aantal jaren in het 1e elftal gespeeld. Martin is in die tijd door de ledenvergadering tot “lid van verdienste” benoemd. Martin is slechts 66 jaar geworden.

Van Martin kan afscheid worden genomen op maandag 13 mei van 18.30 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van Barbara DELA, Burgemeester Daleslaan 27 te Nijmegen. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 14 mei om 15.30 uur in de grote aula van het crematorium Rijk van Nijmegen, Schoenaker 12 te Beuningen. Na afloop hiervan zal er een toost op Martin worden uitgebracht bij het voetbalveld van de voetbalvereniging Union, Sportpark De Kluis, Kluissestraat 2 te Malden.
Bestuur en leden wensen de familie de Beijer veel sterkte toe.
Namens, Berry Aalders

KruisDe grensrechter van S.C.E, Wim Wensveen is overleden
Wim Wensveen, de “grensrechter van S.C.E” is op maandag 24 december 2012 op 73-jarige leeftijd overleden. Wim (bij S.C.E was het voor velen Willem) was sinds mei 1960 lid van onze vereniging. Hij is al ruim 52 jaar aan onze club verbonden. Wim is vele jaren grensrechter van onze elftallen geweest. Het vlaggen zat hem in het bloed. Bij het eerste elftal wel tien jaar. Ook bij het 2e heeft Wim nog veel jaren gevlagd. Verder nog bij de veteranen, de B1 en de A1. Afgelopen oktober is er nog een reünie geweest van de A1 uit het seizoen 1994-1995, waarbij hij grensrechter was. Verder was Wim een trouw bezoeker op de zaterdagmiddag in ons clubhuis om een potje te klaverjassen. De laatste jaren was hij wat minder te zien bij S.C.E. Vanwege zijn jaren lange inzet en verdienste voor S.C.E is hij een aantal jaren terug nog benoemd tot “Lid van verdienste”. De crematiedienst heeft plaatsgevonden op maandag 31 december 2012.

Wij wensen de familie veel sterkte.
Het bestuur van S.C.E, Berry Aalders