Aankondiging

Geen Algemene ledenvergadering S.C.E

Het zal jullie duidelijk zijn, dat er dit seizoen als gevolg van de coronamaatregelen geen Algemene Ledenvergadering kan worden gehouden. Niettemin wil het bestuur met jullie de voor de leden van belang zijnde informatie delen.

  1. De notulen van de ALV van 11 november 2019. Zie HIER voor het verslag.
  2. Indexering van de contributie met circa 3%.   De contributie is met circa 3% verhoogd, zoals een aantal jaren geleden door de ALV is besloten
  3. Verslag van de kascontrolecommissie.  De kas- en bankbescheiden over het boekjaar 2019-2020 zijn gecontroleerd.  Zie HIER voor het verslag.
  4. Bestuursverkiezing.  

Berry Aalders is aftredend en herkiesbaar

Voor het 3e jaar: Irene Brongers

Voor het 2e jaar: Rik Mulders

Voor het 1e jaar: Jos Joosten

Ben de Swart is gestopt als bestuurslid

Roel van Wijk is toegetreden tot het bestuur voor algemene- en jeugdzaken

Namens het bestuur, Berry Aalders