Aankondiging

Algemene ledenvergadering S.C.E

maandag 14 november 2022

Aanvang: 20:00 uur

Clubhuis: S.C.E

Agenda krijgt U in het clubhuis

Het bestuur van S.C.E hoopt haar leden in grote getale te mogen ontvangen.

Namens het bestuur; Irene Brongers – Secretaris

 

JAARVERSLAG 2018-2019

Terugkijkend naar het afgelopen seizoen kunnen we in z’n algemeenheid stellen, dat het een prima seizoen is geweest. Maar geldt dat voor alles wat er binnen de vereniging speelt? Niet echt. Op onderdelen ging het goed, maar er zijn ook wat zaken te noemen die minder goed zijn verlopen. Eigenlijk is dat elk seizoen wel het geval. Goed is dat natuurlijk niet, omdat de pijnpunten die steeds spelen elk jaar weer een zorg van aandacht vragen. En meestal zijn het dezelfde pijnpunten. Vorig seizoen heeft het bestuur tijdens de ALV een noodkreet geuit. Een noodkreet, een signaal naar leden en de wijk Lindenholt, waarin werd aangegeven dat het voortbestaan van S.C.E op het spel stond. Het signaal is ook opgepakt door de Gelderlander. Ook S.C.E heeft een vrijwilligersprobleem. Werden de leden door die noodkreet wakker geschud. Even maar, maar slechts een handjevol leden hebben hierop gereageerd. En in een enkel geval heeft dat gelukkig geleid tot invulling van een functie. Wij als bestuur hebben uitbreiding gekregen in de persoon van Rik Mulders, oud speler van ons 1e elftal. Rik is van mening dat hij iets voor de vereniging terug moest doen, nadat de vereniging een aantal jaren wat voor hem had gedaan. Rik gaat zich met name bezighouden met de communicatie van de vereniging naar de wijk Lindenholt via het wijkblad Lindenholt Leeft. In het laatste nummer hiervan is al een artikel aan S.C.E gewijd. Hij gaat dit samen doen met Silvano Orvini van Lindenholt Leeft, die ook lid van S.C.E is. Zij gaan proberen in elke editie S.C.E onder de aandacht van de inwoners van Lindenholt te brengen. Daarnaast gaat Rik zich bezighouden met de aanvragen van de VOG, de verklaringen omtrent gedrag, voor onze vrijwilligers. Bij het agendapunt bestuursverkiezing wordt nog formeel voor de toetreding van Rik tot het bestuur toestemming aan deze vergadering gevraagd.

Hoe staat S.C.E ervoor. De grote vereniging S.C.E met zo’n 800 tot 1000 leden, bestaat niet meer. Dit wordt nog wel vaak in de volksmond genoemd, maar dat is echt verleden tijd. Wij mogen ons nu gelukkig prijzen met zo’n 650 leden. Voor onze organisatie een prima grootte trouwens. Op het organisatorische vlak mag het nog wel wat beter. We hebben een bestuur van 5 leden, waar veel werk op af komt. De commissies zijn onderbezet. Een jeugdbestuur is er eigenlijk niet, waardoor deze belangrijke taak ook weer bij het bestuur is ondergebracht. Want de jeugd is heel belangrijk voor onze vereniging. De paar coördinatoren houden zich bezig met diverse uitvoerende zaken, uiteindelijk moeten de elftallen zaterdags voetballen. Heel fijn is, dat Jaap Thissen en Richard Verdijk zich afgelopen seizoen hebben aangemeld om de JO15 jeugd te coördineren. In deze categorie hebben we op dit moment 4 teams en ik durf te zeggen dat dit zonder deze 2 mensen echt niet was gelukt. Het was zeker niet altijd gemakkelijk, maar het is ze gelukt. Kortom, we zoeken nog steeds mensen die zich willen bezighouden met de organisatorische kant van de jeugd. Verder kunnen we nog wel wat barmedewerkers gebruiken. Mensen die bereid zijn 1 x week of per maand bardienst te draaien. Ook bij de sponsorcommissie is uitbreiding gewenst.

We leven nu heel duidelijk in een consumptiemaatschappij. Dat merk je ook binnen onze vereniging. Meer en meer maken we mee, dat men verwacht dat ze na betaling van de contributie alles mogen verwachten van de vereniging. Een trainer, kleding, begeleiding, vervoer, noem maar op. Daar betaal ik toch contributie voor wordt dan gezegd. Ik geef dan meestal aan, dat het woord vereniging daar niet voor staat. Vereniging staat wel voor “verenigen”, samen dingen realiseren. Dat wordt nog wel eens vergeten. Gelukkig zijn er ook leden, die dit wel begrijpen en een taak binnen de vereniging oppakken, omdat ze dat vanzelfsprekend vinden. Zo zijn er vaders en moeders van jeugdleden, die het team van hun zoon of dochter begeleiden of trainen. En af en toe wil er iemand ook wat anders doen. Maar de algemene indruk is wel dat dit aantal daalt. Jammer, want mede hierdoor staat het voortbestaan van een vereniging op het spel. Voor een vereniging blijven vrijwilligers blijven noodzakelijk.

Verder wil ik nog even stilstaan bij het onderdeel “tuchtzaken”. Geen leuk onderdeel, maar wel een heel belangrijke. Als je als vereniging in een seizoen de schuld krijgt van veel gestaakte wedstrijden en/of heel veel kaarten, dan kom je bij de KNVB op een “zwarte lijst”. Een paar jaar geleden heeft S.C.E op die lijst gestaan. Toen kregen we persoonlijk bezoek van de KNVB. En ik kan jullie verzekeren, dat was geen prettig bezoek. S.C.E onwaardig. Dit bezoek is aanleiding geweest om voor de toekomst te zorgen dat we van die lijst af moesten. Gele en rode kaarten kunnen vallen in een wedstrijd, maar in veel gevallen was er sprake van gewelddadige handelingen, zowel verbaal als fysiek. Dit kon niet langer. Uiteindelijk zou dat de ondergang van de vereniging kunnen betekenen. Een en ander heeft geresulteerd in een aantal maatregelen. Er kwamen regels voor gedrag en moraal. Regels waar men zich aan moet houden. Zo niet, dan was er voor de betrokkene geen plaats meer bij onze vereniging. De afgelopen jaren hebben we daarom ook van een paar leden en ouders om die reden afscheid genomen. Ingeval van rode kaarten hebben we nu de volgende procedure. Afgezien van de straf die door de KNVB wordt opgelegd, wordt de speler in kwestie door het bestuur uitgenodigd voor een gesprek. In dat gesprek wordt aangegeven, dat de speler naast de straf van de KNVB bij S.C.E een ondersteunende taak moet verrichten. Dat kan bijvoorbeeld scheidsrechter of grensrechter zijn bij een jeugdwedstrijd of de terreinmeesters een dag assisteren. Of helpen tijdens een training. Let wel dit is niet vrijblijvend. Men is verplicht deze taak uit te voeren. Tot dusver hebben wij dit een aantal keren toegepast. Wat de prestaties van de elftallen van vorig seizoen betreft, moeten we vaststellen, dat geen enkel seniorenteam een kampioenschap heeft kunnen vieren. Wellicht dat er dit seizoen meer kansen zijn om de kampioensvlag te hijsen. Overigens zijn we dit jaar wel gestart met 2 nieuwe seniorenteams. Op de zaterdag een vriendenteam, bestaande uit spelers, die kort of wat langer geleden ook bij S.C.E hebben gevoetbald. En op de zondag een team, dat afkomstig is van Trekvogels. Beide teams doen het momenteel goed bij S.C.E. Dit is een goede ontwikkeling voor de vereniging. Veel oudere jongeren die bij ons terugkomen om lekker in een vriendenteam te kunnen voetballen. Wij proberen ervoor te zorgen dat ze het naar de zin hebben bij onze club.

De evenementencommissie had ons wederom een mooi jaarprogramma voorgeschoteld. Leuke avonden, waar leden elkaar kunnen ontmoeten en die ook zorgen voor extra omzetten voor de vereniging. Bedankt. Dat geldt ook voor de inmiddels traditionele kaartavonden op de vrijdagavond, waarop driftig wordt geklaverjast en gejokerd. Johan en Fred bedankt voor het organiseren hiervan. Voor de sponsorcommissie blijft het lastig sponsoren te vinden. Het is Paul gelukt een aantal sponsoren te contracteren en hun reclameborden staan al langs ons hoofdveld. Bedankt Paul en succes het komende jaar. De bouwcommissie heeft begin vorig seizoen voorlopig de laatste werkzaamheden uitgevoerd. De boeiboorden en goten zijn vervangen en de deuren zijn vervangen en geschilderd. Bedankt mannen. Er zijn nog wel wat plannen voor de toekomst, zoals vervanging van de vloer in het clubhuis en onderzoek naar de verplaatsing van de entree van het clubhuis. Verder wordt gekeken naar vervanging van ons meubilair.

De leden van de kascontrolecommissie ook bedankt. Al vele jaren wordt door hun namens jullie de boekhouding van onze verenging gecontroleerd. Verder ook een woord van dank aan de leden van de Technische commissie. Bedankt voor de inzet voor onze selectie-elftallen. Helaas hebben we onlangs afscheid moeten nemen van Berry Breems, trainer van ons 1e elftal. Berry paste bij de cultuur van onze vereniging. Hij is ook heel prettig in de omgang. Zijn opvolger Serge Heuveling wensen we uiteraard veel succes. Ook de diverse loterijen zoals de Vriendenloterij en de Lotto hebben weer voor de broodnodige inkomsten gezorgd en Ed heeft ook weer de nodige loten verkocht tijdens de wedstrijden van ons 1e elftal. Bedankt Ed.

Uiteraard ook de leden van de Euroclub bedankt. Door hun maandelijkse bijdrage hebben we de afgelopen jaren al diverse zaken kunnen bekostigen. Denk maar eens aan het scorebord, de AED, de dug-outs op veld 3, de coachjassen bij de jeugd. Sponsorkliks daarentegen wordt nog niet heel veel gebruikt. Dat is online via S.C.E bestellen bij websites. Moeten we nog meer onder de aandacht brengen van de leden. En natuurlijk de Vierdaagse. Een jaarlijks terugkerend evenement. Ook voor S.C.E. Want we hebben dan wandelaars te slapen in onze kleedkamers. Vierdaagse team, hartelijk bedankt voor de organisatie hiervan. Het was ook nu weer een groot succes. Verder hebben onze barmedewerkers er weer voor gezorgd, dat de bezetting van de bar op een goede manier is ingevuld. Niet gemakkelijk altijd. Het was en is soms passen en meten. Dat zal vooralsnog ook het beeld van de toekomst zijn. Hier kunnen we zeker nog wat versterking gebruiken. Hierbij wil ik nog zeggen dat S.C.E ook voor de komende jaren een vaststellingsovereenkomst gaat afsluiten met betrekking tot de alcoholcontroles. Gemeente is akkoord gegaan met deze constructie, waarbij de verenigingen in Nijmegen een contract zijn aangegaan met het bureau Objectief. Dit bureau voert alcoholcontroles uit bij de verenigingen en rapporteert dit aan de verenigingen en aan de gemeente. Hiermee controleren wij als verenigingen onszelf (zelfregulering) en houden op die manier, de landelijke wetgeving, met de torenhoge boetes, buiten de deur. Bij een goede score krijgen we zelfs van de gemeente een deel terug van de deelnamekosten. De controles zullen blijven komen, dus we moeten alert blijven en om legitimatie blijven vragen en uiteraard geen alcohol meegeven aan minderjarigen. Het bureau Objectief gaat binnenkort een “training kwaliteitsmethodiek leeftijdscontrole” starten, waaraan men gratis kan meedoen. We zullen deze info nog toesturen. Barmedewerkers bedankt. Voorts nog een woord van dank aan de sportpark medewerkers Jo en Fred, die ervoor zorgen dat het sportpark er steeds goed bij ligt en ook aan de terreinmedewerkers Willy en John, die er zorgdragen dat er steeds gevoetbald en getraind kan worden. Dit geldt ook voor de dames Annelies en Cindy, die elke maandag voor zorgen dat het clubhuis en het interieur er weer prima uitziet. En dat dit ook zo is, werd laatst nog bevestigd door een tweetal onafhankelijke bezoekers aan ons clubhuis. Ook nog een woord van dank aan Karel, die elke week weer zijn best doet om aan alle wedstrijden een scheidsrechter toe te kennen. Zelf fluit hij ook nog wel een wedstrijdje en vlagt hij bij het 1e elftal. Samen met Janet zijn ze zaterdagmorgen in onze commissiekamer te vinden, waar ze onze bezoekers verwelkomen en de weg wijzen naar kleedkamers en veld. Bedankt. Als je trouwens een scheidsrechter cursus wilt volgen kun je je bij Karel melden. Uiteraard ook nog een bedankje naar onze wedstrijdsecretaris Stef en onze verenigingsscheidsrechters. Zonder hun inzet wordt het lastig om de wedstrijden te spelen. Het vorig jaar bij de jeugd ingevoerde kledingplan vinden wij, ondanks wat strubbelingen in het begin, een succes geworden. Onze jeugd loopt er prima bij. Een woord van dank aan onze sponsors, die de invoering van dit plan mede mogelijk hebben gemaakt. En natuurlijk ook dank aan alle andere sponsoren, die S.C.E op de een of andere manier een warm hart toedragen. Ook is hun financiële ondersteuning meer dan welkom. Natuurlijk ook onze webmaster bedankt voor het bijhouden van onze website, een site die veel wordt bezocht. Dat is de verdienste van Bert, die deze site dagelijks bijhoudt. Mooi Bert. Blijf foto’s, wedstrijdverslagen enz. naar hem toesturen.Dan nog even de kwestie rondom het oud papier. Dit is volledig op de schop gegaan. De gemeente heeft een andere verdeelsleutel toegepast wat betreft de toedeling van de wijken, waar het oud papier werd opgehaald. Van een eerlijke toedeling was nu geen sprake. Degene, die in het verleden het hardst riep, kreeg er een wijk bij. Nu zijn er ook meer verenigingen die oud papier willen gaan ophalen, dus was een eerlijke verdeling noodzakelijk. Dit had voor de meeste verenigingen wel vergaande consequenties. Voor ons ook, omdat wij 2 wijken moesten inleveren. Vanaf nu hebben we nog 2 wijken. Sebas en Mitch bedankt voor het ophalen van oud papier. Ook een inkomstenbron die we elk jaar weer hard nodig hebben. Als laatste wil ik de bestuursleden bedanken. Ook zij zijn als vrijwilliger actief voor S.C.E en willen samen met de leden deze club.

Tot slot nog dit. Vorig seizoen hebben we ook afscheid moeten nemen van Liana Hoogenboom. Liana had de lastige taak om Jolanda en Geert te vervangen in de Snackcorner. We hebben moeten besluiten dat een verdere samenwerking niet meer mogelijk was. En zoals jullie al hebben gezien, Jolanda en Geert zijn weer terug. Welkom thuis. Vanaf dit seizoen is ons sportpark op de zaterdag rookvrij. Ook S.C.E doet mee aan het werken naar een rookvrije generatie. Vanaf volgend seizoen zal het gehele sportpark op alle dagen rookvrij zijn. Wij beseffen heel goed, dat dit niet zonder slag en stoot verwezenlijkt kan gaan worden, maar wij hebben er vertrouwen in dat iedereen beseft dat dit wel de weg is die wij moeten volgen. Uiteraard willen we niemand vergeten, maar dat kan gebeuren wanneer je mensen apart gaat noemen. Maar het bestuur wil alle leiders en trainers van de elftallen en verder iedereen die zich hebben ingezet voor S.C.E, bedanken hiervoor.

Bedankt voor jullie aandacht.