Hoofdbestuur Sport Club Excelsior

Alle leden van het hoofdbestuur team van S.C.E zullen in voorkomende situaties de vereniging kunnen vertegenwoordigen. Verder heeft ieder lid zijn eigen specialiteit. Het hoofdbestuur team bestaat uit de volgende personen.

 bestuur Berry Aalders 
Berry Aalders; Financiële- en juridische zaken, ledenadministratie
Tel. 06-26724725 
E-mail penningmeester@sce-nijmegen.nl

 

 
Irene Brongers; Secretariële zaken, wedstrijd en tuchtzaken 
Tel. 06-55192581
E-mail secretaris@sce-nijmegen.nl

 

Jos Joosten 
Jos Joosten; Algemene Zaken, accommodatie, velden & gebouwen
Tel. 06-21571521
E-mail  voorzitter@sce-nijmegen.nl

  


Rik Mulders;  Algemene Zaken, Communicatie, VOG
Tel.  06-42071426
E-mail  rikmulders@hotmail.com