05-01-23   Tijdens de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6 januari 2023 aanvang 19.00 uur zullen, zoals te doen gebruikelijk, de jubilarissen bij S.C.E worden gehuldigd. Doordat we 2 jaar door corona geen receptie hebben kunnen houden, zijn de jubilarissen van die jaren ook niet gehuldigd. Dat wordt daarom nu gedaan tijdens de receptie van 6 januari. We hebben niet alleen leden, die 12,5 jaar lid zijn, maar ook 25, 40 en 50 jaar. Zelfs hebben we leden die 60 en 70 jaar lid zijn. Voor zover zij aanwezig kunnen zijn worden al deze jubilarissen aanstaande vrijdag op een passende wijze gehuldigd. De huldiging zal rond 20.30 uur plaats vinden. We hopen uiteraard dat veel leden onze Nieuwjaarsreceptie komen bezoeken.
Namens het bestuur, Berry Aalders

23-12-22  Het bestuur wenst iedere vrijwilliger van S.C.E, spelers en ook de ouders onze jeugdspelers, hele mooie en gezellige feestdagen en verder een gelukkig, gezond en sportief 2023. Laten we er met z’n allen een mooi jaar van maken.
Namens het bestuur, Berry Aalders

13-09-22  De €uroclub bij S.C.E is een succes. In de jaargang 2006/2007 zijn we hiermee gestart. Sinds die tijd ondersteunen veel leden onze vereniging.  Met de donaties zijn en worden onder andere voetbalmaterialen aangekocht. Voor € 4,-  per maand steun je de vereniging.
Er zijn in de loop der jaren al meerdere plannen verwezenlijkt. Voorbeelden zijn (aanschaf van een AED;  de aankoop van dug-outs; de aanschaf van coachjassen voor jeugdleiders en -trainers. Beveiligingskosten sportpark; De aankoop van een elektrisch scorebord). Het afgelopen seizoen en dit seizoen zijn een paar pupillengoaltjes en ook 2 grote doelen aangeschaft.
“Het geld van onze trouwe donateurs wordt dus goed besteed”
S.C.E bedankt deze donateurs dan ook voor hun jarenlange bijdrage.
Wil je ook lid van de €uroclub worden, neem een kijkje op onze website https://sce-nijmegen.nl/clubs/euro-club/
Namens het bestuur, Berry Aalders penningmeester@sce-nijmegen.nl   

26-07-22   Vorige week was de politie uit Noord-Holland voor de 7e keer onze gast tijdens de vierdaagse week. Na 2 jaar door corona afwezig te zijn geweest, konden de wandelaars dit jaar weer verblijven op onze sport locatie, welke veranderd werd in het 4-daagsehotel. De kleedkamers waren als slaapvertrekken ingericht en onze kantine was omgetoverd tot een grote huiskamer. Binnen was het heel gezellig gemaakt. De vierdaagse sfeer was goed merkbaar. Het was weer een hele gezellige week waarin ons vierdaagse team heel hard heeft gewerkt om dit te kunnen bewerkstelligen. Niets was hun te veel. Van zowel van de politie uit Noord-Holland als van de politie uit Canada werd uit dankbaarheid en vriendschap een dankbaarheidscoin in ontvangst genomen.De catering was ook nu weer in goede handen van Dennis Milder Partyservice.Het bestuur van S.C.E bedankt alle vrijwilligers van het 4-daagseteam voor hun inzet om dit evenement te kunnen laten slagen.Namens het bestuur, Berry Aalders

27-02-22  CARNAVAL bij S.C.E een SUCCES. Geweldig was het carnavalsfeest bij S.C.E. Het was weer gezellig. En er hing een leuke sfeer. Je kon zien dat iedereen blij was, dat het weer mocht. Feesten zonder beperkingen. Dat was lang geleden. Er was wel weinig voorbereidingstijd, slechts één week. Vrijdagavond de carnavalsavond en zaterdagmiddag het familiecarnaval, waarbij veel kinderen verkleed aanwezig waren. Niettemin hebben onze vrijwilligers dit toch voor elkaar kunnen krijgen. Cindy, Miranda, Michel, Jarno en Harry, bedankt voor het organiseren hiervan en ook voor het versieren van het clubhuis en het draaien van de intensieve bardiensten.
Namens het bestuur, Berry Aalders

20-06-21 Medio oktober 2020 moesten we het clubhuis sluiten in verband met het coronavirus.  Vanaf zaterdag 26 juni 2021 is het sportcomplex weer opengesteld en zal het clubhuis ook weer open zijn.
Namens het bestuur, Berry Aalders

22-01-21  Omdat morgen 23 januari een avondklok vanaf 21.00 uur is ingesteld hebben wij gekeken naar de trainingsmogelijkheden voor de jeugd.  Geconstateerd is dat deze op de gebruikelijke tijden gewoon door kunnen gaan. Wel met de volgende uitgangspunten.
– Trainers mogen, indien zij zelf willen, door trainen.
– Ouders van jeugdspelers zijn uiteraard vrij om te bepalen of hun kind mag trainen.
– Trainingen moeten om 20.30 uur beëindigd zijn, zodat spelers, alsook de terreinmeesters voor 21.00 uur thuis kunnen zijn. Wij vertrouwen op ieders medewerking.
Namens het bestuur, Berry Aalders

20-12-20   Beste leden, medewerkers, vrijwilligers van S.C.E
Na de lockdown vanaf half maart werd het sportpark gesloten en kon niets meer. In juli leek het allemaal goed te komen, de trainingen werden weer opgepakt en de oefenwedstrijden werden volop gepland. Het begin van de competitie zag er goed uit. Weliswaar waren er beperkingen m.b.t. het clubhuis, kleedkamers en toeschouwers, maar er werd in ieder geval weer gevoetbald.
Eind september was er sprake van meer beperkingen en per 13 oktober werd de competitie stil gelegd, het clubhuis en kleedkamers gesloten en mocht de jeugd alleen nog maar trainen en onderling een wedstrijdje spelen. Voor de senioren werd het heel lastig gemaakt door dat er maar met vier mensen tegelijk mocht worden getraind. Het sportpark werd afgesloten voor alle overige leden, bezoekers en medewerkers.
Vanaf 14 december is Nederland weer in lockdown gegaan en is het duidelijk dat de competitie op 16/17 januari 2021 nog niet kan worden hervat.
Iedereen gaat nu een vreemde kersttijd beleven waarin alles wat altijd normaal was niet vanzelf sprekend meer is.
Vooral in deze periode waren er bij S.C.E veel activiteiten georganiseerd waarbij de onderlinge sociale banden zouden worden verstevigd.
Dit moeten wij met zijn allen missen.
Het bestuur van S.C.E denkt in deze tijd aan jullie, de leden, medewerkers, vrijwilligers, kortom alle mensen waarop de club drijft.
Wij wensen iedereen ondanks de omstandigheden fijne feestdagen en veel gezondheid voor nu en in het komend jaar.
Wij hopen met zijn allen dat na de nu geldende lockdown het voetbal weer kan worden opgepakt en dat wij elkaar allemaal weer spoedig zullen zien op ons sportpark in Lindenholt.
Het Bestuur – Berry, Jos, Rik, Roel en Irene.

29-09-20   Beste leiders, trainers en ouders, Nijmegen, 28 september 2020.
Zoals jullie allemaal vanavond wellicht hebben gehoord zullen er vanaf 18.00 uur morgenavond, 29 september 2020 nieuwe aangescherpte coronaregels gelden. Wij snappen als club ook dat dit voor alle ouders en kinderen een grote teleurstelling zal zijn. Het is alleen wel echt belangrijk dat alle ouders zich aan deze regels houden, zodat de kinderen ook kunnen blijven sporten. Kinderen zullen voor de training en thuiswedstrijden moeten worden afgezet buiten het hek en daar ook weer worden opgehaald. Voor uitwedstrijden geldt een andere regel: Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij zijn geen publiek en mogen dus blijven kijken naar de wedstrijd. Laten we er met z’n allen alles aan doen om deze regels zo kort mogelijk van kracht te laten zijn. Wij willen jullie alvast bedanken, hoe moeilijk ook, voor het naleven van deze regels zodat de kinderen kunnen blijven sporten.
Namens het bestuur, Berry Aalders

03-07-20   Zaterdag 16 mei j.l. heeft er een artikel in de Gelderlander gestaan over de voetbalvereniging Quick 1888 met betrekking tot de manier waarop door Quick 1888 jeugdspelers bij andere amateurvoetbalverenigingen zouden zijn benaderd. Ik ben ook in dat artikel geciteerd. Mijn antwoorden op vragen van de journalist zijn dan wel op een juiste manier in dat artikel weergegeven,  maar hadden voornamelijk betrekking op zaken die inmiddels in goed overleg met het Quick-bestuur waren opgelost. Door de inkadering in het frame van het artikel hebben ze er echter onbedoeld toe bijgedragen dat hierdoor van het jeugdopleidingsplan van Quick 1888 ten onrechte een negatief beeld is gecreëerd en dat Quick 1888 reputatieschade heeft ondervonden door dat krantenartikel.
Vooruitkijkende hebben we afgesproken dat de beide verenigingen samen bestaande afspraken gaan evalueren, teneinde onduidelijke en vage situatie in dit opzicht in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Voorts gaan we bespreken of het in 2014 door de Nijmeegse voetbalverenigingen gesloten convenant en de aanvullende opmerkingen bij dat convenant (2017), met betrekking tot externe scouting, op onderdelen aanpassing behoeft.
Berry Aalders, bestuurslid S.C.E

26-05-20  Deze week (week 22) kan er dit seizoen voor het laatst worden getraind. Vanaf volgende week (1 juni 2020) beginnen de voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden. Op alle drie velden (1 miniveld en 2 grote velden) zal nieuw kunstgras worden aangelegd.  Dit werk gaat enkele weken duren, maar volgens de planning zullen bij de start van de nieuwe competitie onze velden er weer goed uitzien.
Namens het bestuur, Berry Aalders

08-04-20  De voetbalclubs uit Nijmegen, verenigd in de FAN (Federatie Amateurvoetbal Nijmegen) besluiten gezamenlijk geen contributie terug te betalen aan hun leden over dat deel van het seizoen dat er niet gespeeld en getraind kon worden. Zij baseren de beslissing op het feit dat terugbetaling tot een financieel ongezonde  situatie zal leiden, nu er sprake is van een aanzienlijke inkomstenderving op diverse vlakken terwijl de kosten grotendeels doorlopen. De contributie kwijtschelding van de KNVB houdt 6 euro per lid in. Een mooie geste maar niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Verder telt mee dat dat terugbetaling aan de leden voor de clubs tot een complexe arbeidsintensieve administratieve afwikkeling zou leiden. Juist nu is het belangrijk dat de leden, die immers samen de vereniging vormen,  met zijn allen zich verantwoordelijk voelen de club door deze moeilijke periode heen te loodsen.
Namens het bestuur, Berry Aalders

01-04-20  Zoals jullie gisteren hebben gehoord wordt er dit seizoen niet meer gevoetbald.  Klik hier bericht KNVB https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59781/competities-amateurvoetbal-niet-hervat
Nu er voor de amateur voetbalverenigingen duidelijkheid is, gaat het bestuur zich de komende tijd verdiepen in de organisatorische en financiële consequenties.  Wij gaan proberen om jullie zo snel mogelijk te informeren over wat dit besluit voor S.C.E en voor jullie betekent. Bij dit onderzoek hebben we uiteraard met regelmaat contact met andere verenigingen, de KNVB en de gemeente Nijmegen. Wij hopen voor 28 april duidelijkheid te hebben en jullie te kunnen informeren.
Namens het bestuur, Berry Aalders

17-03-20  Nu de scholen dicht zijn verzoeken we jullie de kinderen zoveel mogelijk *thuis* te houden. Naar buiten gaan mag, maar kijk uit voor groepsvorming! Sport accomodaties, schoolpleinen, cruyffcourts etc. puilen momenteel uit. Kijk daarmee uit!  In verband met de gezondheidsrisico’s is het niet wenselijk dat er grote groepen samen komen. Denk aan de gezondheid van uw kind, u zelf maar ook aan dat van een ander. Laten we er allen voor zorgen dat dit snel achter de rug is. We verzoeken u dan ook om zoveel als mogelijk thuis te blijven. Nogmaals aan alle ouders en/of verzorgers; laten we onze verantwoordelijkheid pakken in deze vreemde en moeilijke periode. Dit lukt alleen als we hier allemaal achter staan! Blijf thuis en ga alleen naar buiten als het noodzakelijk is. Houdt voldoende afstand en voorkom groepsvorming! Laten we allemaal een steentje bijdragen om deze moeilijke periode door te komen. Spreek elkaar hier ook op aan als het nodig is. Bedankt namens bestuur van S.C.E,
Namens, Berry Aalders

13-03-20 CORONA-maatregelen
Vanwege het Coronavirus heeft het bestuur van S.C.E, in navolging van de richtlijnen en adviezen van de KNVB ook haar verantwoordelijkheid genomen en besloten om t/m 6 april geen (oefen)wedstrijden en trainingen te laten plaatsvinden. Het bestuur zal de landelijke ontwikkelingen en de berichtgevingen van de KNVB hierover nauwgezet volgen. Het clubhuis zal in die periode ook gesloten zijn. Indien er aanleiding is om de gestelde termijn van 6 april te wijzigen zullen we dat opnieuw in ons bestuur bespreken. Via onze website, Facebook en andere sociale media zullen jullie op de hoogte worden gehouden.
Namens het bestuur, Berry Aalders

 
28-01-20   Theo van Cleef wordt de opvolger van Serge Heuveling. Theo is nu actief bij Achilles’29 uit Groesbeek. Eerder was hij werkzaam bij o.a. de jeugd van S.C.E, jeugd VVV/Helmond Sport, S.C.P., Union, FC Oss en TOP Oss. S.C.E hoopt dat zijn vakmanschap en beleving tot succes zal leiden. Theo hoopt op een mooie vruchtbare samenwerking met de spelersgroep van S.C.E.
Namens, Bestuur en technische commissie S.C.E

18-12-19  Tijdens de kerstvakantie is ons clubhuis gesloten. zaterdag 21 december wordt er nog voor de competitie gevoetbald. Vanaf zondag 22 december is het clubhuis gesloten tot en met zondag 5 januari. Uitzondering hierop is uiteraard de nieuwjaarsreceptie, welke op 1 januari wordt gehouden van 16.00 uur tot 20.00 uur.  Rond 17.00 uur zullen dan ook de jubilarissen worden gehuldigd.
Het bestuur wenst iedereen een hele fijne feestdagen en een gelukkig en sportief, maar vooral gezond 2020.
Namens het bestuur, Berry Aalders

25-08-19  Het bestuur heeft uitbreiding gekregen in de persoon van Rik Mulders. Rik heeft een aantal jaren in het 1e elftal van S.C.E gevoetbald.  Hij zal zich in het bestuur onder meer gaan bezighouden met de organisatie met betrekking tot de aanvragen van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Het is noodzakelijk dat een groot aantal van onze vrijwilligers deze gaan aanvragen. Rik gaat binnen afzienbare tijd de betreffende vrijwilligers een mail sturen. Hij geeft daarbij aan op welke manier je een dergelijke verklaring kunt aanvragen. Verder gaat Rik zich bezighouden met de communicatie en dan met name de communicatie naar en van de wijk Lindenholt. Hij zal daarvoor contact leggen met de redactie van Lindenholt Leeft.  In de 2-maandelijkse uitgave zal er met regelmaat een artikel, info etc. etc. over S.C.E te lezen zijn, zodat S.C.E nog meer bekendheid in de wijk Lindenholt gaat krijgen. Verder zal Rik ook wat algemene bestuurszaken gaan doen.  Wij wensen Rik veel succes bij de uitoefening van zijn functie.
Namens het bestuur, Berry Aalders

16-06-19  Gisteren (15 juni) is bij S.C.E het Rudi Tielen toernooi gehouden. Op dit toernooi werd door de diverse JO11-teams gestreden om de Rudi Tielen trofee.  We waren vooralsnog wat bezorgd over de weersomstandigheden. De voorspellingen waren niet erg gunstig, maar gelukkig is het tijdens het toernooi nagenoeg steeds droog geweest. De kinderen hebben een prima toernooi gespeeld. Er waren veel leuke en spannende wedstrijden. En aan het einde van een toernooi heb je altijd winnaars en verliezers. Tijdens de prijsuitreiking kreeg iedere speler een medaille en voor de winnaar was er de Rudi Tielen trofee. Rudi werd zelf ook nog even in het zonnetje gezet. Het bestuur heeft Rudi Tielen tot ERELID van S.C.E benoemd. Een benoeming die op zijn plaats is. Rudi zet zich al jarenlang in voor S.C.E op allerlei terreinen en heeft deze onderscheiding dan ook meer dan verdiend. Rudi proficiat. De organisatie van dit toernooi was in handen van Paul van Cleef.  Samen met Stef Jansen, Karel Creemers en veel andere vrijwilligers hebben zij dit toernooi tot een succes gemaakt. En natuurlijk ook de scheidsrechters bedankt dat jullie de wedstrijden van dit toernooi hebben geleid.
Namens het bestuur, Berry Aalders

16-06-19   Afgelopen vrijdagavond is voor de eerste keer bij S.C.E het 7 tegen 7 toernooi gehouden. Een toernooi waaraan je als 7-tal kon deelnemen. Er waren uiteindelijk 13 teams aanwezig en zij hebben een geweldig toernooi gespeeld. Het weer werkte ook mee. Het was een gezellig voetbaltoernooi, waar oud en jong veel plezier aan heeft beleefd.  Ook na het toernooi is het in het clubhuis nog lang druk en bovenal erg gezellig geweest. Het bestuur van S.C.E vindt het fantastisch, dat dit toernooi door S.C.E leden is georganiseerd. Richelle Baetings en Cindy Schoppema zijn de initiatiefnemers hiervan en zij en een aantal andere vrijwilligers hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat iedereen een hele fijne avond heeft beleefd.  Een toernooi dat zeker voor herhaling vatbaar is. Richelle en Cindy bedankt voor het organiseren van dit evenement.
Namens het bestuur, Berry Aalders

20-05-19  De trainers voor komend seizoen van de junioren selectieteams zijn bekend. JO19-1 wordt getraind door de huidige trainer Marzouk Mechbal. JO17-1 krijgt een nieuwe trainer, Engin Dag, huidige trainer van Keizerstad en komend seizoen ook trainer bij het zondag team van Alverna. JO15-1 gaat getraind worden door Roel van Wijk, huidige trainer van JO13-1 en eerste elftal speler van S.C.E.
Het bestuur en technische commissie S.C.E

10-01-19  Bestuur S.C.E slaat alarm
Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur haar ernstige zorgen uitgesproken over de situatie bij de vereniging S.C.E. Onvoldoende vrijwilligers. Het is natuurlijk een open deur,  maar daarom is het probleem niet minder.  Integendeel zelfs.  Er is weinig  aanvulling, c.q. vervanging van het huidige kader. Een zorg die overigens niet alleen bij S.C.E, maar ook bij meerdere verenigingen speelt.  En toch zullen er mensen moeten opstaan en in actie moeten komen. Tijdens ons bestuursoverleg komt dit onderdeel steeds vaker en indringender naar voren. Het huidige bestuur is inmiddels al een hele tijd actief voor S.C.E. De vereniging S.C.E moet er rekening mee gaan houden dat wij er een keer mee gaan stoppen. Misschien niet allemaal tegelijk, maar met slechts 4 bestuursleden en te weinig kader op allerlei andere plekken wordt het wel steeds lastiger om een vereniging te besturen. We houden het allemaal nog redelijk draaiend, maar als er plots mutaties optreden door ziekte of om andere redenen, dan heeft S.C.E een groot probleem.  Het is dus van groot belang dat er uitbreiding en/of vervanging komt van de organisatie van S.C.E.  Het zou natuurlijk verschrikkelijk zijn, wanneer wij stoppen en er geen vervangers zijn.  S.C.E wordt dan een stuurloos schip en dat kan en zal de KNVB en de gemeente zeker niet accepteren. Kort door de bocht. Als die situatie zich gaat voordoen wordt S.C.E opgeheven.  Zo zijn vele clubs ons al voorgegaan. Dat willen we toch niet laten gebeuren. S.C.E speelt op een fantastisch sportcomplex, met prima kleedkamers en een volledig gerenoveerd clubhuis. Het is dan ook in het belang van het voortbestaan van S.C.E nodig dat leden, ouders opstaan om te helpen om de vereniging te besturen.  Ik heb mij persoonlijk in die zin al uitgelaten tijdens een interview in Lindenholt Leeft. Wij willen nu een duidelijk signaal binnen de vereniging afgeven. Uiteraard hopen wij dat het niet tegen dovemansoren is gezegd.  Op veel onderdelen zijn extra handen nodig.  Dit hoeft niet gelijk te betekenen dat je in het bestuur of jeugdcommissie of een andere commissie zitting moet nemen. Je kunt voor bestuursaangelegenheden ook projectmatig meedraaien. Vergaderen om te vergaderen willen en doen we ook niet. Via diverse sociale media is de communicatie kort en directer. En op afstand kun je dan heel goed operabel zijn. Verder zijn barmedewerkers meer dan welkom en er is altijd een plaatsje in een van de commissies die S.C.E heeft. Kom eens praten dan kunnen we samen bespreken op welk gebied je interesse ligt of wat je voor S.C.E zou kunnen doen. Iets wat bij je past.
Namens het bestuur, Berry Aalders