De volgende besluiten zijn door het bestuur genomen; augustus 2015

Het bestuur heeft besloten dat het clubhuis op de maandag- en de woensdagavond niet meer open zal gaan. Vanwege een tekort aan barmedewerkers heeft het bestuur dit besluit moeten nemen. Voor de trainingen op die avonden zijn onze terreinmedewerkers aanwezig. Een half uur voor aanvang van de trainingen zal de toegangspoort van het sportpark worden open gemaakt.
Namens het bestuur, Berry Aalders

De volgende besluiten zijn door het bestuur genomen; april 2013

Dispensatie
Voor de F-pupillen is in principe geen dispensatie van de KNVB mogelijk. Wanneer er echter zodanige omstandigheden aanwezig zijn, waarbij het voor een speler/speelster problematisch is om naar de E-categorie over te gaan, kan uitsluitend het bestuur beslissen dat deze speler nog een jaar in de F-categorie gaat uitkomen. Dit zal worden toegestaan voor een lager F-elftal en geen selectie-elftal.

Alcohol in kleedkamerZoals bekend is het niet toegestaan flesjes en blikjes bier en andere alcoholische dranken mee te nemen en te nuttigen in of nabij de kleedkamers. Uitsluitend het bestuur kan toestaan dat bij speciale omstandigheden/gebeurtenissen i.c. na afloop van de wedstrijd een blaadje bier in plastic glazen in de kleedkamer mag worden gedronken. Hiervoor moet vooraf aan het bestuur toestemming worden gevraagd. Het bestuur zal de barbeheerder hierover dan informeren.

De volgende besluiten zijn door het bestuur genomen; maart 2013

Hoofdtrainer
Het contract met de hoofdtrainer, Dennis Kroes, is na een dienstverband van 8 maanden per 1 april 2013 beëindigd.

De volgende besluiten zijn door het bestuur genomen; februari 2013
Vacatures FairPlay-commissie ingevuld
Voor de FairPlay-commissie heeft het bestuur de volgende personen benoemd.
Wilfred Stienissen, Rob Janssen, Ben de Swart

Energievoorziening
Voor de levering van gas en elektra is een contract afgesloten met YES (YourEnergyService). Zij komen in de plaats van de huidige leverancier MAINstroom.

Onacceptabel gedrag
Vanwege onacceptabel gedrag tijdens een zaalvoetbalwedstrijd, heeft het bestuur besloten het lidmaatschap van een zaalvoetballer van S.C.E te beëindigen.

De volgende besluiten zijn door het bestuur genomen; januari 2013
Gebruik geluidsinstallatie op het hoofdveld

A. Wedstrijden: de geluidsinstallatie mag alleen worden gebruikt een kwartier voor aanvang van de wedstrijd en eventueel tijdens de rust en dan alleen wanneer er op het naastgelegen veld op die momenten geen wedstrijd aan de gang is. Op zondag mag de geluidsinstallatie niet voor 12.00 uur worden gebruikt.

B. Toernooien: bij toernooien op zondag moet de toernooicommissie door middel van een bericht aan de direct aangrenzende bewoners van de Meeuwse Acker en Steekse Acker kenbaar maken, dat de geluidsinstallatie eventueel eerder dan 12.00 uur zal worden gebruikt.

Trainingen
Wanneer door de KNVB competitie- en/of bekerwedstrijden worden vastgesteld op een doordeweekse avond, zullen de trainingen op die avond op dat veld niet door kunnen gaan. Het bestuur zal bekijken of die training op een ander tijdstip kan worden gehouden. Overwogen zal worden om de vrijdagavond hiervoor in te zetten.

Inloopavond
Op donderdagavond is er nog steeds inloopavond van het bestuur. Als je vragen, opmerkingen, ideeën of klachten hebt, kun je hiervoor op elke donderdagavond vanaf 20.30 uur bij het bestuur terecht. Een of meerder bestuursleden zijn dan hiervoor aanwezig.