Commissie Euroclub Commissie kantine 
Berry Aalders   06-26724725 Harry Janssen
Berry Aalders  06-26724725 
Commissie evenementen
Cindy Schoppema Commissie oud papier
José Joosten Berry Aalders   06-26724725 
Linde Joosten
Geert Willemse Commissie Grote Clubactie 
Richelle Baetings Berry Aalders   06-26724725 
Amanda Verdijk
Jarno Herfkens Commissie Fair Play
Vacant
Commissie sponsoring
Paul Raafs  06-46295051 Toernooi commissie
Vacant
Consul  (veldkeuring S.C.E)
Stef Jansen 06-28779676