Commissie Euroclub Commissie kantine 
Berry Aalders Harry Janssen
06-26724725 Berry Aalders
..
Commissie evenementen Commissie oud papier
Cindy Schoppema Berry Aalders
José Joosten 06-26724725 
Linde Joosten
Geert Willemse Toernooi commissie
Richelle Baetings Vacant
Amanda Verdijk
.
Commissie sponsoring Commissie Fair Play
Paul Raafs Vacant
06-46295051
.
Consul (veldkeuring) Commissie Grote Clubactie 
Stef Jansen Berry Aalders
06-28779676 06-26724725 
.