Commissie Euroclub Commissie kantine
Berry Aalders 06-26724725 Harry Janssen
Berry Aalders 06-26724725
Commissie evenementen
Cindy Schoppema Commissie oud papier
José Joosten Berry Aalders 06-26724725
Linde Joosten
Geert Willemse Commissie Grote Clubactie
Richelle Baetings Berry Aalders 06-26724725
Amanda Verdijk
Jarno Herfkens Commissie Fair Play
Vacant
Commissie sponsoring
Herni Peters 06-81773398 Toernooi commissie
Gerben Mulder 06-47122110 Vacant
.
Consul (veldkeuring S.C.E)
Stef Jansen 06-28779676