1. Home
  2. /
  3. Aanmeldformulier lid

LID WORDEN

U bent van harte welkom bij Sport Club Excelsior – kortweg S.C.E

Welkom bij Sport Club Excelsior uit Nijmegen
Je hebt een goede keus gemaakt door lid te worden van onze vereniging. Voetbal is niet alleen gezond voor lichaam en geest, het is een teamsport waarbij je samen met andere sportief kunt presteren en recreëren.

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom bij S.C.E
Met zo’n 800 actieve leden behoort S.C.E tot de grotere voetbalverenigingen van Nijmegen. Vanaf vier jaar kunnen JO5 (kabouters) en vanaf 6 jaar JO7 (pupillen) bij Sport Club Excelsior terecht. De inschrijving kan niet online, omdat een handtekening van ouder of voogd vereist is. U kunt hier het aanmeldingsformulier  downloaden in het geheel invullen en opsturen naar; ledenadministratie@sce-nijmegen.nl om lid te worden van Sport Club Excelsior (S.C.E)

Betaling van contributie
Betaling van de contributie kan uitsluitend via automatische afschrijving geschieden. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het jaar erop. Het is mogelijk dat de contributiegelden wijzigen. Dit kan jaarlijks op de Algemene Leden Vergadering plaatsvinden.

Lidmaatschap beëindiging of adreswijziging
Om Uw lidmaatschap te beëindigen – of adreswijziging door te geven moet u altijd contact opnemen met de ledenadministratie Berry Aalders 
email; ledenadministratie@sce-nijmegen.nl

Stoppen met voetballen
Leden, die aan het einde van het voetbal seizoen willen stoppen, moeten dit voor 15 juni van het jaar schriftelijk of per email aan de ledenadministratie mededelen. In dat geval zal ook de automatische incasso van de contributie worden stopgezet. Als de opzegging tussen 15 juni en 15 oktober wordt gedaan is nog de helft van de contributie verschuldigd. Wanneer na 15 oktober wordt opgezegd moet de volledige contributie worden betaald. 

Een opzegging gedaan bij de leider, trainer of  aan iemand achter de bar in het clubhuis is zeker niet voldoende. Deze mensen hebben het al druk genoeg met hun werkzaamheden en vergeten het dan vaak aan mij door te geven.

Hoe bereik ik de ledenadministratie
De ledenadministratie van S.C.E kunt U altijd bereiken via onderstaande link.

Dus uitsluitend schriftelijk of door middel van een email naar; ledenadministratie@sce-nijmegen.nl

Schriftelijk bij aanmelden, mutaties, en afmeldingen
Het aanmelden van een lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden en is ook verkrijgbaar in ons clubhuis aan De Meeuwse Acker 2029. Klik hieronder op de knop met het aanmeldingsformulier om het inschrijfformulier te downloaden; Wijzigingen, of opzeggen van het lidmaatschap, dient uitsluitend schriftelijk of per email te geschieden, en zeker niet mondeling.